SKOJ I OMLADINA NA SELU

Omladina sa sela zbog pljačkaške politike buržoaske države prema poljoprivrednicima, zastrele infrastrukture, lošeg ekonomskog stanja i teških uslova života, neprestano emigrira sa sela. Podrška omladini na selu važna je pre svega zbog demografskih karakteristika ruralnog područja – kao što su starenje stanovništva, migracije mladih, nezaposlenost i loša obrazovna struktura.

SKOJ je za svestranu modernizaciju sela, za snažno podizanje kulturnog nivoa njegovih stanovnika, za njegovo uključenje u tokove savremenog načina života. SKOJ se zalaže za podsticanje raznih oblika kooperacije i zadružnog udruživanja na selu na dobrovoljnoj i ekonomski opravdanoj osnovi.

SKOJ se zalaže za obnovu propalih kulturnih domova i amaterskih sportskih klubova, kao i osnivanje novih, koji će biti finasirani od strane države kako bi se omogućilo mladim ljudima na selu da imaju mogućnost duhovnog, kulturnog i sportskog razvijanja.

U političkom i ekonomskom i kulturnom pogledu seoska omladina mora imati ravnopravan položaj sa ostalom omladinom u svakom segmentu društvenog i ekonomskog života. Budućnost omladine na selu je stvaranje i uključivanje u krupnu socijalističku poljoprivredu, koja će otvoriti perspektivu njenog oslobađanja od zaostalosti, primitivnog rada i siromaštva.

SKOJ I RADNIČKA OMLADINA

SKOJ I MLADA INTELIGENCIJA

SKOJ I ŽENSKO PITANjE

SKOJ I STUDENTI

SKOJ I BOLONJA

SKOJ I SREDNJOŠKOLCI

SKOJ I DUALNO OBRAZOVANJE

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

PRILOG O SKOJ-u NA TV VESTI PODRŠKA SOCIJALISTIČKOJ KUBI IZ SRBIJE SKOJ POTPISAO ZAJEDNIČKU IZJAVU SOLIDARNOSTI SA NARODOM PALESTINE  BILBORDI INICIJATIVE ZA POSTAVLJANJE BISTE PREDSEDNIKU NR KINE PODRŠKA NARODU PALESTINE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A