SKOJ I MLADA INTELIGENCIJA

intel

Važno mesto u radu SKOJ-a zauzima odnos prema nauci, kulturi i umetnosti, prema našim mladim umetnicima, našoj mladoj tehničkoj i naučnoj inteligenciji.

SKOJ se zalaže za obnavaljanje široke mreže naučnih instituta, izdavačkih preduzeća, omladinske žurnalistike, bioskopa i pozorišta, javnih servisa radija i televizije, domova kulture i omladinskih centara – čiju je infrastrukturnu osnovu izgradila naša revolucija, a koju danas sistematski uništavaju domaća kontrarevolucija i njene imperijalističke gazde.

SKOJ podržava i učestvuje u borbama mlade napredne inteligencije – bilo kada mladi naučni radnici protestuju za veća ulaganja u naučna istraživanja, ili kada se mladi filmski radnici bore za obnovu uništene infrastrukture domaćih bioskopa. Kroz SKOJ prolazi na stotine mladih naprednih ljudi koji u marksističkoj školi „Ivo Lola Ribar“, na kulturnim manifestacijama, naučnim diskusijama i debatama podižu svoje intelektualne snage i pripremaju se za ulogu narodnih prosvetitelja.

SKOJ je jedina realna osnova za obnovu kulturnog i naučnog razvitka naše omladine. Upravo privrženost marksizmu-lenjinizmu, kao poslednjoj reči društvene nauke, privrženost kulturnoj revoluciji i privrženost naučno-tehnološkoj revoluciji i njenoj pravilnoj oceni – jedini je mogući put mladog intelektualca u borbi za slobodu njegovog stvaralaštva.

SKOJ I RADNIČKA OMLADINA

SKOJ I OMLADINA NA SELU

SKOJ I ŽENSKO PITANjE

SKOJ I STUDENTI

SKOJ I BOLONJA

SKOJ I SREDNJOŠKOLCI

SKOJ I DUALNO OBRAZOVANJE

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

PRILOG O SKOJ-u NA TV VESTI PODRŠKA SOCIJALISTIČKOJ KUBI IZ SRBIJE SKOJ POTPISAO ZAJEDNIČKU IZJAVU SOLIDARNOSTI SA NARODOM PALESTINE  BILBORDI INICIJATIVE ZA POSTAVLJANJE BISTE PREDSEDNIKU NR KINE PODRŠKA NARODU PALESTINE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A