ZAVRŠEN TREĆI ANTIFAŠISTIČKI KAMP

Treći Antifašistički kamp, organizovan od strane Saveza komunističke omladine Jugoslavije, na teritoriji Užica od 31. jula do 3. avgusta je uspešno završen. Ovogodišnji kamp je otvorio prvi sekretar SKOJ-a druga Aleksandar Đenić, koji je na samom otvaranju poželeo uspešan rad kampa izražavajući svoje uverenje da Antifašistički kamp postaje sve više prepoznatljiv, ali da je neophodno nastaviti sa negovanjem antifašističkih tradicija uvek i na svakom mestu, poštujući slavnu i herojsku borbu naših partizana i njihovog posleratnog žrtvovanja na obnovi i izgradnji jedne drugačije i bolje budućnosti. Nakon obraćanja prvog sekretara SKOJ-a, prikazana je projekcija filmova člana CK, druga Koste Ristića, koji su se ticali antiimperijlističke borbe, revolucije i fenomena migranata.

Drugi dan kampa je započeo izletom pod nazivom „Stazama slavnih partizana“ u kojoj su se učesnici kampa popeli na Trešnjicu, gde se odigrala prva velika bitka između partizana i četnika. Učesnici su, takođe, posetili mnogobrojne istorijske spomenike u samom Užicu. Predavanje o isotrijskim događajima je održao član sekretarijata SKOJ-a, drug Vladimir Davidović. Nakon toga, u kampu se održala diskusija o povampirenju fašizma i njegovoj rehabilitaciji danas, a moderator diskusije je bio sekretar za međunarodne odnose SKOJ-a, drug Marko Šović.

Treći dan je započeo radnom akcijom u sklopu radionice o značaju ekološke svesti i solidarnog rada u kojoj su učesnici kampa čistili šume od bačenih plastičnih flaša i drugog đubreta. Ova radna akcija je odmah odjeknula i izazvala simpatije kod stanovništva, tako da su na teritoriji na kojoj je održana meštani preduzeli konkretne korake kako bi ovaj problem bio rešen. Diskusiju po ovom pitanju je vodio izvršni sekretar NKPJ, drug Aleksandar Banjanac, koji je isticao da su očuvanje životne sredine i solidarni rad važna pitanja, na koja bi naša partija i omladinska organizacija morale da stave veći akcenat u svakodnevnom radu. On je u svom uvodnom izlaganju istakao da partija ima poverenje u omladinu i da ona daje odrešene ruke i podršku u održavanju Antifašističkog kampa, a da je sam kamp postao prepoznatljiva manifestacija okupljanja antifašističke i progresivne omladine. Poslednje predavanje je održao istoričar Vladimir Gujaničić, koji se bavio pitanjem sukoba u Siriji i na Bliskom istoku, ističući da bez antiimperijalističke borbe nema rušenja kapitalizma.

U sklopu programa ovogodišnjeg kampa u večernjim časovima su održavane projekcije filmova, koji su bili u sklopu sa dnevnim radionicama, a za taj program je bila zadužena član CK SKOJ-a, drugarica Nađa Pavlica. Nakon svakog filma, usledile su plodotvorne diskusije koje su se ticale ne samo tematike koje je sam film obrađivao, već celokupne borbe proletarijata u borbi za bolji svet.

Teritorija Užica nije slučajno izabrana. Na ovoj teritoriji su rođeni brojni revolucionari, a takođe su se odigrali brojni značajni događaji za vreme Narodonooslobodilačkog rata. Tu je formirana prva slobodna teritorija u porobljenoj Evropi – Užička republika. Prvi mučki napad četnika na Užičku republiku se odigrao na Trešnjici iznad Užica. Iz ovog napada su partizani izašli kao pobednici. Na teritoriji Užica se odigrala i herojska bitka na Kadinjači, sa ciljem da se spreči prva neprijateljska ofanziva, to jest napad nemačkih okupacionih trupa, u kojoj je slavni radnički bataljon imao za cilj da drži odstupnicu Vrhovnom štabu, koji se povlačio iz Užica ka Sandžaku. Svi ti razlozi koji se odnose na naše slavne oslobodilačke tradicije su uticale da se odredimo za ovu lokaciju.

Osnovni cilj kampa je dizanje antifašističke svesti, posebno među mladim ljudima koji su izloženi sveopštoj političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i obrazovnoj degradaciji. Mladim ljudima se preko medija, zvaničnih institucija, škola, fakulteta itd. servira lažna istorija, u kojoj se neretko oslobodioci nazivaju okupatorima i zločincima, dok se sa druge strane naci – fašistički okupator, kao i kolaboracionisti, rehabilituju, kako bi se predstavili kao nevine žrtve. Sam kamp je imao dodatni značaj, jer se održao u godini u kojoj ceo slobodarski svet slavi 70 godina pobede nad fašizmom, dok je, sa druge strane, proimperijalistička buržoaska vlast u Srbiji rehabilitovala po zlu čuvenog četničkog komandanta i kolaboracionistu Dragoljuba Mihailovića.

Široke i opsežne diskusuje, koje su se ticale širokog polja antifašističke, antiimperijalističke i klasne borbe su sintetizovane u rezoluciji koja je doneta 3. avgusta, poslednjeg dana kampa. U daljem tekstu možete pročitati rezoluciju Trećeg antifašističkog kampa:

SA FAŠIZMOM NEMA KOMPROMISA

„Mi, učesnici Trećeg Antifašističkog kampa, održanog u Užicu od 31. jula do 3. Avgusta, pod nazivom „Stazama slavnih partizana“, nadahnuti dubokohumanim i opšteljudskim idejama, koje su do pobede zastupali heroji jugoslovenskog antifašističkog partizanskog pokreta, svesni da je fašizam nastao usled ekonomske krize kapitalističkog sistema i za kratko vreme doveo do pokretanja Drugog svetskog rata koji je opustošio Evropu i ostavio iza sebe 60 miliona mrtvih, konstatujemo:

1. Pre sedam decenija fašizam je poražen vojno, ali su njegovi koreni oličeni u sistemu kapitalističke eksploatacije i sistemskih kriza kapitalizma i dalje ostali preteći da ponove tragediju s kojom se čovečanstvo suočilo u Drugom svetskom ratu;

2. Fašizam je danas sveprisutna pojava na prostoru SFRJ. Mladi su deo populacije koji najočitije to javno pokazuje.Fašizam je prisutan svuda – od fudbalskih utakmica, kroz obrazovni sistem, do svakodnevne komunikacije mladih;

3. Mladi su danas jedna od najugroženijih socijalnih kategorija. Cilj buržoazije je da nezadovoljne mlade pretvori u pasivne posmatrače, koji se ne osvrću na zbivanja u okruženju. Pasivnost otvara siguran put fašizmu. Fašizam daje brze odgovore na mnoga goruća pitanja – zašto nemaš posao, zašto si siromašan – zbog Kineza, zbog Roma, zbog mafije… U tome je njegova privlačnost. Ali, ako ljudi imaju volje i znanja da se suočavaju sa tim problemima na pravi način, onda se izlaz koji mladi traže u fašizmu može sprečiti.

4. Da malograđanski antifašizam nije rešenje, već deo problema. On se isključivo svodi na osude fašizma kao pojave, na mnogo buke, a malo dela. Svodi se ne na borbu sa korenima fašizma, odnosno borbu sa kapitalističkom ekploatacijom, već na očuvanje kapitalističkog sistema. Tako da ko ćuti o kapitalizmu, neka ćuti i o fašizmu.

5. Pored dizanja antifašističke svesti, važno je i dizati svest o fenomenu ekologije, očuvanju životne sredine i negovanju Majke Zemlje. Stoga, učesnici Antifašističkog kampa smatraju da se u tom duhu mora uvesti opštenarodna civilna zaštita, koja će obučavati narod za snalaženje u kriznim situacijama. Takođe, insistiraćemo na recikliranju i stvaranju novih izvora energije, na negovanju solidarnog i dobrovoljnog rada i na radnim akcijama koje će popravljati uslove života radničkoj klasi.

6. Fašizam je pas čuvar kapitalizma i on ne označava otpor postojećem sistemu ekploatacije, već upravo njegovo očuvanje. Kao takav, on je jedna od najreakcionarniih preprekaka izgradnji društva slobode, demokratije, ka izgradnji društva oslobođenog od ekploatacije čoveka nad čovekom, društva oslobođenog od sistema kriza, imperijalizma i rata. Mi ne odustajemo od toga da konstantno radimo na buđenju antifašističke svesti, na ujedinjenju protiv fašista. To neće biti lak zadatak, ali treba da se trudimo da fašistički način razmišljanja i njegov politički uticaj oteramo na marginu i da polako, pojedinca po pojedinca, prevodimo na antifašističku stranu. Antifašizam je progresivna civilizacijska, slobodarska i kulturna tekovina. Na tim principima pozivamo sve mlade da se aktivno uključe u borbu protiv svih oblika povampirenog fašizma i svih oblika diskriminacije, nacionalizma, šovinizma i istorijskog revizionizma.

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU”

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A