ZAOKRUŽI 16. GLASAJ ZA RUSKU STRANKU, GLASAJ ZA KOMUNISTE

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) pozivaju radničku klasu, seoski proletarijat, studente, penzionere, omladinu, nezaposlene, Jugoslovene i poštenu inteligenciju da na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srbije 17.decembra podrže kandidate Partije i SKOJ-a tako što će na glasačkom listiću zaokružiti broj 16. I tako glasati za Rusku stranku, na čijoj listi se nalazi sedam kandidata NKPJ i SKOJ-a.

 

To su, Aleksandar Đenić, izvršni sekretar NKPJ, Nikola Stojiljković, član Sekretarijata NKPJ, Irina El Azzouzi, NKPJ, Miloš Karavezić, prvi sekretar SKOJ-a, Predrag Ivanov, član Centralnog komiteta SKOJ-a, Ilija Živković, član SKOJ-a i Petra Ristić, članica Sekretarijata SKOJ-a.

 

Sekretarijat NKPJ je doneo odluku da njeni kadrovi na izborima učestvuju kao kandidati na listi Ruske stranke zbog toga što sa tom političkom organizacijom deli stavove po brojnim pitanjima.

 

I Ruska stranka i NKPJ i SKOJ su protiv pristupanja Srbije imperijalističkim savezima poput NATO i Evropske unije a sa druge strane se zalažu za jačanje sveobuhvatne saradnje sa bratskom Rusijom i zemljama BRIKS-a.

 

I NKPJ i SKOJ i Ruska stranka smatraju Kosovo i Metohiju integralnim i neotuđivim delom Srbije i kategorično se protive uvođenju sankcija Moskvi zbog specijalne vojne operacije u Ukrajini. Takođe, obe organizacije baštine i obeležavaju antifašističke tradicije naše zemlje i naroda iz perioda Drugog svetskog rata.

 

NKPJ i SKOJ pozivaju sve simpatizere socijalizma i radničkog pokreta u Srbiji da u nedelju 17. Decembra glasaju za listu Ruske stranke jer je ona jedina na kojoj nastupaju komunisti. To je jedina lista koja istinski zastupa interese radnog naroda naše zemlje.

 

Važno upozorenje za sve koji će glasati za listu Ruske stranke je da glas mora biti dat na pravilan način inače će biti odbačen kao nevažeći. Ono što nikako ne treba raditi je tražiti imena članova NKPJ i SKOJ-a na listi i zaokruživati ih. Takva forma glasanja nije dozvoljena i takavlistić se odbacuje kao nevažeči.

 

Ispravna forma koju treba koristiti je ta da se zaokruži broj 16. Pod kojim je na glasačkom listiću Ruska stranka. Takvo glasanje je pravilno i važeče i glas odlazi Ruskoj stranci, odnosno NKPJ i SKOJ-u.

 

ZAOKRUŽI BROJ 16‼!

 

GLASAJ ZA RUSKU STRANKU, GLASAJ ZA NKPJ I SKOJ!!!

 

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

14.12.2023.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

SKOJEVCI POZDRAVILI IZBOR DRUGA ĐENIĆA ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE ZEMUN SKOJ UČESTVOVAO NA ANTI-IMPERIJALISTIČKIM SKUPOVIMA U JUŽNOJ KOREJI KOMUNISTA ODBORNIK U SKUPŠTINI OPŠTINE ZEMUN ODRŽAN SKUP TITO DA OSTANE – GANGULA DA ODE ALEKSANDAR ĐENIĆ KANDIDAT KOMUNISTA ZA PREDSEDNIKA GO ZEMUN

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A