ZAJEDNIČKA IZJAVA 36 OMLADINSKIH KOMUNISTIČKIH ORGANIZACIJA

Saopštenje sa zajedničke aktivnosti 36 komunističkih omladinskih organizacija u Rusiji posvećene stogodišnjici Oktobarske Socijalističke Revolucije

 

Nastavljamo putem Crvenog oktobra –Jačamo našu borbu za socijalizam

 

Mi, 36 komunističkih omladinskih organizacija iz svakog kutka sveta, u prilici našeg učešća na 19. svetskom festivalu omladine i studenata, koji smo održali, u Rusiji,18-10-2017. zajedničku aktivnost posvećenu stogodišnjici Oktobarske Revolucije, objavljujemo sledeće:

Mi kolektivno odajemo počast stogodišnjici Velike Oktobarske Socijalističke Revolucije! Mi odajemo počast izvanrednom svetskom i istorijskom događaju koji je dokazao da kapitalizam nije večit i nedodirljiv, koji je dokazao da ljudi svojom borbom mogu zbaciti kapitalizam i izgraditi superiorno društvo, socijalizam.

Mi odajemo počast događaju koji je dokazao da svi veliki problemi sa kojima se mladi ljudi suočavaju u kapitalističkom svetu, kao što su imperijalistički ratovi, okupacije, izbeglički talasi i prisilna imigracija, kapitalističke krize, eksploatacija, nezaposlenost, oštećena prava na poslu, diskriminacija žena, u obrazovanju, u kulturi i sportu, mogu biti rešene preuzimanjem moći od strane radničke klase, sa revolucionarnim zbacivanjem kapitalizma. U državama sa izgrađenim socijalizmom, omladina je imala važne uspehe koji čak i danas izgledaju kao udaljeni san za omladinu naših država kao što je pristup svim nivoima obrazovanja, dodeljen i stabilan posao, sport i kultura.

Velika Crvenooktobarska revolucija je pronašla siromašnu državu i pretvorila je u svetsku silu na starni svih ljudi koji su prkosili imperijalizmu i porazili naci-fašizam. To je bila inspiracija za širom sveta da se bore za svoja prava.

Zbacivanje socijalizma, raspad Sovjetskog Saveza i obnavljanje kapitalizma u Rusiji i ostalim socijalističkim zemljama nas ne plaši. Mi odlučno objavljujemo da će 21. vek biti vek novih socijalističkih revolucija.

Led je probijen, a put otvoren, pre tačno 100 godina! Sada taj put leži pred nama! Pođimo tim putem sve do konačne pobede socijalizma i komunizma!

Mi nastavljamo putem Crvenog Oktobra. Mi jačamo našu zajedničku borbu!

Proleteri svih zemalja, ujedinite se!

 1. Federacija komunističke omladine – Argentina
 2. Komunistička omladina Austrije
 3. Bangladeški omladinski savez
 4. Studentska unija Bangladeša
 5. Savez komunističke omladine – Brazil
 6. Savez komunističke omladine Kanade
 7. Komunistička omladina Kolumbije
 8. Socijalistička omladina Hrvatske
 9. Ujedinjena demokratska omladinska organizacija – Kipar
 10. Komunistička omladina Češke republike
 11. Komunistička omladina Ekvadora
 12. Socijalistička Nemačka radnička omladina
 13. Savez komunističke omladine Britanije
 14. Komunistička omladina Grčke
 15. Komunistička omladina Grčke
 16. Sve Indijska omladinska federacija
 17. Demokratska federacija omladine Indije
 18. Front komunističke omladine – Italija
 19. Savez komunističke omladine Izraela
 20. Savez demokratske omladine Jordana
 21. Federacija komunističke omladine – Meksiko
 22. Demoratska studentska federacija Pakistana
 23. Revolucionarno komunistički omladinski savez (boljševika) – Rusija
 24. Lenjinski komunistički omladinski savez Ruske federacije
 25. Savez komunističke omladine Jugoslavije
 26. Komunistički omladinski savez Španije
 27. Kolektiv mladih komunista – Španija
 28. Socijalistički omladinski savez – Šri Lanka
 29. Socijalistička studentska unija – Šri Lanka
 30. Revolucionarna komunistička omladina – Švedska
 31. Komunistička omladina Švajcarske
 32. Sirijski komunistički omladinski savez – Kahled Bakdaš omladina
 33. Komunistička omladina Turske
 34. Linjinski komunistički omladinski savez Ukrajine
 35. Savez komunističke omladine SAD
 36. Komunistička omladina Venecuele

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A