ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA

MLADI U BORBI ZA PREŽIVLJAVANJE PROTIV PANDEMIJE I KAPITALIZMA: SOCIJALIZAM, ILI VARVARIZAM

 

 

20 Evropskih komunističkih omladinskih organizacija se okupilo povodom 103. godišnjice Velike oktobarske socijalističke revolucije na “online sastanku evropskih komunističkih omladinskih organizacija koje su razmenila iskustava” o poteškoćama mladih tokom panedmije COVID-19.

 

Od izbijanja pandemije, radni ljudi širom sveta imaju brojne napade na njihova prava. Njihovo pravo na zdravstvenu zaštitu uništavaju kapitalističke vlade koje promovišu privatnu zdravstvenu industriju umesto državne zdravstvene zaštite. Njihovo pravo na obrazovanje se potcenjuje zbog politike koja ne planira budućnost, već radi u korist privatnog obrazovanja kao ekonomskog sektora i ulaže nedovoljno sredstava za državne škole. Njihova prava na stanovanje, kulturu i sport takođe se suočavaju sa sličnim napadima. Ti problemi nisu novi i nisu inicirani pandemijom COVID-19. Oni su već pre dostigli kritičnu tačku, a pandemija je uspela još jasnije da ih razotkrije.

 

Iako kapitalističke zemlje nisu uspele obezbediti potrebe za human i zdrav život svom narodu, veliki uspeh Kube, zemlje koja je pod blokadom SAD-a gotovo 62 godine od revolucije, uliva nadu u našu borbu.

 

Komunističke omladinske organizacije širom Evrope bore se protiv anti-narodne politike koju su vlade usvojile nakon izbijanja pandemije i osuđuju sve napade koji se pravdaju pod izgovorom pandemije da bi uvećali eksploataciju. Oni odbacuju bezizlaznu situaciju nametnutu radničkoj klasi i mladima: koja se odnosi na biranje da li raditi u lošim sanitarnim uslovima ili gladovati u redovima nezaposlenih. Komunistička omladina zahteva da se državni budžet koristi za potrebe radnog naroda, ali ne i za spašavanje ili dalje bogaćenje kapitalističkih monopola. Komunistička omladina poziva mlade da se dignu protiv buržoaskih želja da teret ekonomske kapitalističke krize stave na leđa radničke klase. Na godišnjicu Oktobarske revolucije i usred žestoke pandemije, dok je konkurencija među imperijalistima sve dublja i dublja, dole napisane evropske komunističke omladinske organizacije ojačaće svoju solidarnost i sa ponosom će isticati svoju odlučnost da je jedini put koji će izbaviti čovečanstvo iz današnje ekonomske i zdravstvene krize – može biti socijalizam.

 

Potpisnici deklaracije:

 

1.Mladi socijalisti Socijalističke radničke partije Hrvatske

 

2.Ujedinjena demokratska organizacija mladih, EDON (Kipar)

 

3. Savez komunističke omladine, KSM (Češka)

 

4. Pokret mladih komunista Francuske (MJCF)

 

5. Socijalistička Nemačka radnička omladina, SDAJ

 

6. Savez komunističke omladine Britanje

 

7. Komunistička omladina Grčke, KNE

8. Pokret mladih Connolly, CYM

 

9.Front komunističke omladine, FGC (Italija)

 

10. Komunistički omladinski pokret, CJB (Holandija)

 

11. Komunistička omladina Portugalije, JCP

 

12. Savez socijalističke omladine, UTS, Rumunija

 

13. Lenjinistički komunistički omladinski Savez – Ruske Federacije, LKSM RF

 

14. Revolucionarno komunistički omladinski savez (boljševika), RKSMb

 

15. Savez komunistiće omladine Jugoslavije (SKOJ)

 

16. Kolektiv mladih komunista, CJC – Španija

 

17. Savez komunističke omladine Španije, UJCE

 

18. Komunistička omladina Katalonije, JCC

 

19. Komunistička omladina Turske, TKG

 

20. Komunistička omladina Austrije, KJÖ

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A