TRIDESET I PRVA GODIŠNJICA OBNOVE SKOJ-a

Pre tačno 31. godinu u Nemanjinoj ulici u Beogradu, 25. januara 1992. obnavljen je rad Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). SKOJ je obnovljen kao omladinska organizacija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ). Tim povodom, u Beogradu i Novom Sadu je obeležena godišnjica naše organizacije. Za godinu i po dana postojanja Partije, u tom trenutku, njenim redovima pristupilo je dovoljno mladih, borbenih, ubeđenih i teorijski potkovanih komunista što je dovelo do inicijative za stvaranje podmlatka NKPJ.

 

Na predlog pokojnog druga Branka Kitanovića osnivača i prvog generalnog sekretara Partije, podmladak je nazvan SKOJ po slavnoj omladinskoj komunističkoj organizaciji osnovanoj 1919. godine u tadašnjoj Jugoslaviji. Drug Kitanović je predložio da omladinska organizacija NKPJ ponese ime SKOJ zato što ono nikada nije kompromitovano a Savez je imao slavnu istoriju i važnu ulogu u predratnom, ratnom i posleratnom periodu sve do 1948. godine kada je ugašen. Upravo je to razlog zbog čega omladina NKPJ 25. januar ne smatra osnivanjem već obnovom istorijskog SKOJ-a čiji kontinuitet u ideloškom smislu nastavlja u potpunosti.

 

Obnova SKOJ-a je izazvala veliko interesovanje javnosti i medija ali, što je i najvažnije, mladih ljudi željnih borbe za socijalnu pravdu i slobodu. SKOJ je od svog prvog dana poveo mukotrpnu, principijelnu, upornu, prkosnu i odlučnu borbu za širenje ideja marksizma-lenjinizma i socijalizma među mladim narašajima i s vremenom je iznikao u avangardnu organizaciju.

 

Uloga kadrova SKOJ-a u uslovima razbijanja SFR Jugoslavije od strane zapadnog imperijalizma bila je da “stanu u gard” i suprotstave se tom reakcionarnom procesu kao i agresivnoj i primitivnoj antikomunističkoj histeriji nastaloj nakon privremenog sloma socijalizma u Evropi i nekim zemljama sveta usled grozomorne izdaje Mihaila Gorbačova i raspada Sovjetskog Saveza.

 

Nakon Petokotobarskog kontrarevolucionarnog puča 2000. godine SKOJ se beskompromisno stavio načelo borbe mladih radnika, seoskih proletera, studentske i srednjoškolske omladine protiv ekspoloatacije i imperijalizma.

 

SKOJ je posebno ponosan na činjenicu da su upravo članovi Saveza imali najveću ulogu u očuvanju linije i egzistencije Partije nakon smrti njenog osnivača druga Branka Kitanovića u decembru 2011. godine te da su njegovi kadrovi zauzeli veoma odgovorna mesta u rukovodstvu NKPJ. Ideološka i organizaciona snaga SKOJ-a je posebno potvrđena time što je drug Aleksandar Banjanac, aktuelni generalni sekretar ponikao u SKOJ-u kao i niz članova Sekretarijata i Centralnog komiteta Partije.

 

Na Trećem kongresu Saveza komunističke omladine Jugoslavije, održanom 23. decembra 2013. godine u Beogradu, u Ustaničkoj ulici za prvog sekretara biva izabran drug Aleksandar Đenić koji i danas obavlja tu funkciju. U proteklih 10 godina, otkako je na njegovom čelu drug Đenić, SKOJ je nastavio sa svojim jačanjem i postaje priznata i prepoznatljiva organizacija na političkoj sceni Srbije i bivše Jugoslavije. U ovom periodu SKOJ, između ostalog, uspeva da osnuje i svoj Republički komitet u Crnoj Gori i biva domaćin niza važnih međunarodnih sastanaka komunističkih omladina od kojih je kruna uspešno organizovanje 16. sastanka Evropskih komunističkih omladina u Beogradu od 25. do 28. novembra prošle godine.

 

SKOJ je jedina omladinska komunistička organizacija u Srbiji. Kao takva član je, Svetske federacije demokratske omladine (WFDY) naslednice slavne Komunističke omladinske internacionale. “Glasnik” je štampani organ Centralnog komiteta SKOJ-a i jedini je komunistički sedmični onlajn list u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije. Aktivisti SKOJ-a su formirali Studentski front, progresivnu studentsku organizaciju koja se bori za povratak tekovine stečene u socijalizmu, besplatnog školovanja a članovi SKOJ-a u srednjim školama, Đački front (kasnije menja ime u Učenički front) koji se takođe bori protiv komercijalizacije obrazovanja kao i protiv pokušaja revizije istorije u školskom programu. Ponosan na svoju 31 godinu SKOJ će i u narednom periodu, predvođen novim rukovodstvom, nastaviti da bude avangarda progresivnog omladinskog pokreta u borbi za prava mladih radnika, seljaka, studenata, srednjoškolaca kao i u odlučnom suprotstavljanju kerovima na lancu buržoazije, pripadnicima neofašističkog pokreta, koji se posebno povampirio u uslovima svetske kapitalističke krize.

 

Živela borba protiv eksploatacije i imperijalizma!

 

Živeo Savez komunističke omladine Jugoslavije!

 

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

Beograd,

25.01.2023.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

SKOJEVCI POZDRAVILI IZBOR DRUGA ĐENIĆA ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE ZEMUN SKOJ UČESTVOVAO NA ANTI-IMPERIJALISTIČKIM SKUPOVIMA U JUŽNOJ KOREJI KOMUNISTA ODBORNIK U SKUPŠTINI OPŠTINE ZEMUN ODRŽAN SKUP TITO DA OSTANE – GANGULA DA ODE ALEKSANDAR ĐENIĆ KANDIDAT KOMUNISTA ZA PREDSEDNIKA GO ZEMUN

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A