STUDENTSKI FRONT NA MEĐUNARODNOJ STUDENTSKOJ KONFERENCIJI U LJUBLJANI

Progresivna studentska organizacija „Iskra“ iz Slovenije organizovala je Međunarodnu studentsku konferenciju u Ljubljani (27. i 28. marta), na kojoj su učestvovali Studentski plenum (Makedonija), Për Universitetin (Albanija) i Studentski front (Srbija).

Serijom tribina i diskusija razmatrana su važna pitanja studentskog pokreta:

– Stanje u visokom obrazovanju u ovim državama?

– Iskustvo na polju studentskog organizovanja?

– Buduća saradnja studentskih organizacija na Balkanu?

Predstavnici Studentskog fronta – Kosta Ristić i Marko Šović istakli su ključne odlike sistema visokog obrazovanja u Srbiji: najpre, njegovu nedostupnost omladini iz radničkih, seoskih porodica i socijano ugroženih slojeva; zatim, sve manji kvalitet obrazovanja usled primene „bolonjskog procesa“ koji ima zadatak da podredi sistem obrazovanja logici kapitalističkog tržišta odn. logici profita; i napokon, sve veću privatizaciju obrazovanja favorizacijom privatnih fakulteta.

Kroz prezentacije o stanju u visokom obrazovanju zaključeno je da je situacija slična i u drugim zemljama, naročito u pogledu problema sa privatizacijom obrazovanja i „bolonjskim procesom“ koji se svodi na sistem sakupljanja bodova, što posebno ugrožava studente koji moraju da rade tokom studija. Pored sličnosti, naravno, postoje i razlike – kao npr. činjenica da je u Sloveniji obrazovanje već besplatno, iako postoji tendencija da se ono ponovo naplaćuje.

Iskustva studentskog organizovanja pokazuju da je osnovna sličnost nezadovoljstvo zvaničnim sistemom studentskog predstavništva. Studentski parlamenti ne samo da se ne bore za interese studenata već neretko predstavljaju institucionalnu prepreku kanalisanju studentskih zahteva i interesa, što je njihova odlika ne samo u Srbiji već i u drugim zemljama.

Razlike u formi studentskog organizovanja proističu iz različitih okolnosti u kojima se nalazi studentski pokret i različitih problema sa kojima se suočava. Predstavnici Studentskog fronta istakli su da je u studentskom pokretu u Srbiji otpočela nova faza studentskog pokreta onda kada je oformljena borbena studentska organizacija – Studentski front.

Iskustvo studentskih zborova i plenuma kakvo je danas aktuelno u Makedoniji, za studetnski pokret u Srbiji predstavlja iskustvo prošlosti, koje pokazalo da „direktno-demokratski“ studentski plenumi/zborovi imaju svoju progresivnu ulogu u određenom trenutku – buđenje studentske borbe koju su studentski parlamenti pasivizirali i otuđili od studenata. Njihova progresivna uloga je privremena, vremenom se oni raslojavaju usled toga što se na njima susreću pojedinci iz različitih socijalnih slojeva. Tu okolnost treba iskoristiti da se studenti iz radničke klase okupe u svoju organizaciju kroz koju će kanalisati svoje interese i voditi klasnu borbu.

 

Studentski zbor na blokadi Filozofskog fakulteta u Beogradu 2014. postao je manifest kontraproduktivnog karaktera „direktne-demokratije“. On je ispoljio mnoge negativne odlike, između kojih su:

Skrivena hijerarhija – koja nastaje usled činjenice da se na zboru ispoljavaju lideri, autoriteti kojima se više veruje i koji oko sebe okupljaju grupe pristalica. Ovi pojedinci kriju svoju odgovornost iza kolektiviteta. Njih je nemoguće smeniti, jer ih niko nije birao ili za njih glasao. To uslovljava da je direktno-demokratski zbor/plenum – suštinski nedemokratsko telo;

Formalizam – iako optužuju sve organizacije (između ostalih i Studentski front) da su „birokratske“, apologete „direktne-demokratije“ ne uviđaju da zbor/plenum pati od formalizma, jer se ni manje važne odluke ne smeju prepustiti pojedincima, već se za njih mora sazivati čitav zbor, te na taj način rasipati energija i kočiti efikasnost borbe;

Dogmatizam – produkt je krutog, nekritičkog stava da određena forma organizovanja i borbe nužno vodi rezultatu. Zaboravlja se, ili se ne zna da forma prati sardžinu. Dogmatizam se npr. ispoljio „sektaškim“ i ekskluzivističkim pristupom prema privremenom savezu Studentskog fronta i SKONUS-a na protestima 2014. Puritanistička forma borbe kroz „direktnu-demokratiju“ i unapred dogmatizovani stav da sa SKONUS-om ne vredi sarađivati pokazali su da za zboru/plenum nije bitno „za šta se borimo“ već „ko se bori“. Nerazumevanje da je SKONUS poluga pritiska na ministarstvo, odveli su zbor u izolaciju od ostatka studentskog pokreta.

Ističući sve ove odlike, naši predstavnici su zaključili da ne može čuditi činjenica da su fašističke grupacije dobile prostor i podršku na „direktno-demokratskom“ zboru, te da je „sklopljen brak između anarhista i fašista“. Stav je Studentskog fronta da studentski plenum/zbor, mora ostati baza studentske borbe ali sa neophodnom intervencijom – osnivanjem štrajkačkog odbora u koji bi se demokratski birali pojedinci i koji bi se mogli smeniti u svakom trenutku.

Sva ova iskustva sa polja studentskog organizovanja u Srbiji, procenjena su od strane drugih delegacija kao iznimno značajna i poučna.

Ogromna pažnja na konferenciji posvećena je pitanju buduće saradnje među okupljenim organizacijama. Predstavnici naše organizacije istakli su da Studentski front može sarađivati sa svakom organizacijom sa kojom ima zajednički osnovni interes – svima dostupno kvalitetno obrazovanje. Upravo je taj zahtev, na inicijativu naših predstavnika i usvojen kao početna platforma. Kao i namera da se oko njega okupe progresivne studentske organizacije i iz ostalih država na Balkanu.

Zahtev za kvalitetnim obrazovanjem treba konkretizovati u zahtev za ukidanje „bolonjskog procesa“ što je za sada ostavljeno kao perspektiva. Tokom konferencije, naši predstavnici su isticali da je „bolonja“ ključni problem u sistemu visokog obrazovanja, ali da ključnu prepreku njegovom otklanjanju predstavlja prisustvo imperijalističkih snaga NATO pakta na balkanu. Progres nije moguć ni u kojoj sveri društveno-ekonomskog života, pa ni u sistemu visokog obrazovanja, sve dok su NATO baze na Balkanu i dok su pojedini delovi teritorija direktno pod njihovom vojnom okupacijom kao što je to slučaj sa teritorijom Kosova i Metohije. Iz tog razloga među studentima na Balkanu treba jačati anti-imperijalističi stav, koji treba da bude glavna odlika svakog internacionalizma, pa i studentskog.

Međunarodna studentska konferencija u Ljubljani svakako predstavlja značajan korak napred u povezivanju, koordinisanju i saradnji studenata na Balkanu. Svu zahvalnost dugujemo organizaciji „Iskra“ na njenoj uspešnoj organizaciji i realizaciji. Još veći i značajniji koraci nam tek predstoje, a do njih vodi samo svakodnevna organizovana borba.

Mi smo studenti – nismo klijenti.

Jedan svet – jedna borba.

Studentski front

Sekretarijat

02.04.2015

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A