STOP DONOŠENJU ANTISTUDETNSKOG ZAKONA

Vlada Republike Srbije u saradnji sa Studentskom konferencijom Univerziteta Srbije (SKONUS) usvojila je kriminalni predlog novog Zakona o studentskom organizovanju koji će u narednim mesecima biti predat Narodnoj skupštini na usvajanje. Taj zakon ima antistudentski karakter, kao i nameru da napadne studentku autonomiju i organizovanje na univerzitetima u Srbiji.

 

Prema novom Zakonu, SKONUS-u se daje neograničena moć na uštrb svih drugih organizacija i pojedinaca. U tom smislu, svaki student (osnovnih, master i doktorskih studija) univerziteta u Srbiji biće u obavezi da plaća članarinu koja će ići u kasu SKONUS-a. Visinu članarine određuje proizvoljno skupština SKONUS-a. To će značiti da će svaki student Univerziteta u Srbiji postati klijent SKONUS-a, iako je SKONUS (čija je svrha postojanja da amortizuje opravdano studentsko nezadovoljstvo) produžena ruka Vlade u sprovođenju antistudentskih mera, radeći protiv interesa ogromne većine studenata. Ovom zakonskom odredbom će se legalizovati pljačka studenata od strane SKONUS-a, čije će rukovodstvo na taj način skupljati ogromnu finansijsku dobit, dok će studenti plaćati nerad postavljenih stranačkih funkcionera.

 

Važno je naglasiti da, prema predlogu ovog Zakona, bez saglasnosti SKONUS-a se neće biti moguće osnivanje studentskih organizacija. To će značiti da bilo koja organizacija koja ne bude bila po volji i želji SKONUS-a neće moći da deluje na univerzitetima u Srbiji, bilo da se ona bavi stručnim usavršavanjem studenata, naučnim ili sportskim aktivnostima, organizovanjem konferencija, tribina, humanitarnog rada, izdavanjem stručne i naučne literature ili drugim vanastavnim aktivnostima koje usavršavaju ili poboljšavaju kvalitet života studenata.

 

Ono što posebno napada demokratičnost, autonomiju i studentsko organizovanje jeste predlog da registrovana studentska organizacija predlaže kandidate za članove parlamenta, ili neformalna grupa od čak 10% ukupnog broja studenata sa određenog fakulteta. U tom smislu, sprovođenje studentskih izbora odvijaće se po ugledu na Izborni zakon u Srbiji, koji je najnedemokratskiji u Evropi i koji moć koncentriše u malom broju partija koje imaju novac. Takvo funkcionisanje studentskih parlamenata će direktno napasti autonomiju studenata time što one organizacije i nezavisni pojedinci koji su do sad bili članovi parlamenta i koji su birani od strane svojih kolega sa prikupljenih 20 potpisa podrške studenta, koji su popularni među svojim kolegama zbog njihovog angažmana, sada neće moći da predstavljaju volju svojih kolega jer nemaju potrebnu infrastrukturu i novac. To će predstavljati najnedemokratstkije studentsko organizovanje u čitavoj Evropi, jer će se moć studentskog organizovanja centralizacovati u rukama SKONUS-a, a na izborima će moći da učestovuju samo one organizacije i pojedinci koji su po volji istog, slično kao što je slučaj sa izborima za Narodne poslanike u Srbiji, na kojima ne mogu da učestvuju istinske narodne snage koje nisu po volji vladajuće partije.

 

Takođe, prema novom Zakonu o studentskom organizovanju, neće biti legalno da nezadovoljni studenti, ukoliko se napadne njihov standard, organizuju demonstracije i proteste, te je predviđeno da se studenti koji se bune vaninstitucionalno novčano kazne u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara. To će značiti da ako SKONUS, studentski parlamenti (koji su u prethodnih 21 godinu po pravilu pod kontrolom vladajuće partije), ili registrovane studentske organizacije izdaju interese studenata, studenti koji ne pripadaju tim telima neće moći da organizuju proteste kao što je to bio slučaj u prošlosti, već će u tom slučaju biti novčano kažnjeni.

 

Novi Zakon o studentskom organizovanju daje ogromnu moć SKONUS-u, čiji su predstavnici po neformalnom pravilu predstavnici vladajuće partije. Istorija studentskih borbi nas uči da je SKONUS od svog osnivanja tradicionalno izdavao interese studenata. Ovaj zakon ima za cilj da uvede diktaturu i na mala vrata ukine autonomiju studentima. Vlada Republike Srbije suočavala se sa žestokim otoporom studenata u periodu od 2011 do 2014. godine, kada je pokušala da napdne studetnski standard. U tom periodu Studentski front je predvodio demonstracije koje su sprečile dalju komercijalizaciju obrazovanja i pretvaranja znanja u robu. Ovaj zakon se donosi kako bi se u budućnosti zakonski sprečila bilo kakva studentska pobuna i nezadovoljstvo. Iz tog razloga, sve progresivne i demokratske studentske organizacije i pojedinci moraju se ujediniti, kako bi se odbranili od ovog kriminalnog zakona. Studentima je potrebno studentsko jedinstvo! Mi se moramo ujedniti, kako se ne bismo sutra pretvorili u poslušne klijente. Studentski front će raditi na stvaranju širokog fronta koji će se suprotstaviti ovom kriminalnom zakonu!

 

STOP DONOŠENJU ANTISTUDENTSKOG ZAKONA!

ZAUSTAVIMO UKIDANJE STUDENTSKE AUTONOMIJE U SRBIJI!

STOP UVOĐENJU DIKTATURE NA FAKULTETIMA!

MI SMO STUDENTI, NISMO KLIJENTI!

 

Sekretarijat Studentsokg fronta,

Beograd,

16. 06. 2021.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A