STO GODINA OD NASTANKA SKOJ-a – UZ SEĆANJE NA PREĐENI PUT U NOVE POBEDE

Pre 100 godina u Zagrebu u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca formirana je slavna omladinska komunistička organizacija, SKOJ, čije ime danas ponosno nosi naš omladinski Savez, kao nastavljač njenog kontinuiteta i revolucionarnih tradicija.

 

Tog 10. oktobra 1919. godine Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) osnovan je  kao organizacija revolucionarne omladine, koja je delila ideje Socijalističkeradničke partije Jugoslavije (komunista) , kasnije Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). SKOJ je osnovan kao samostalna komunistička organizacija, čije su stvaranje pripremili studentski komunistički klubovi u Zagrebu i Beogradu i omladinci povratnici iz inostranstva. Na Prvom kongresu SKOJ-a, održanom u Beogradu juna 1920. godine, usvojeni su program i statut organizacije i odlučeno je da ona pristupi Komunističkoj omladinskoj internacionali. Već u decembru 1920. godine SKOJ je zabranjen vladinim dekretom, zajedno sa KPJ.

 

Nakon zavođenja monarho-diktature 1929. godine, mnogi komunisti su ubijeni od strane vlasti. Među njima je bilo i sedam sekretara SKOJ-a, heroja radničke klase Paja Marganović, Mijo Oreški, Janko Mišić, Pero Popović Aga, Josip Kolumbo, Josip Debeljak i Zlatko Šnajder.U periodu kada poziciju prvog sekretara SKOJ-a preuzima legendarni Ivo Lola Ribar članstvo organizacije je znatno uvećano. Do septembra 1939, SKOJ je narastao na 17.800 članova. Regionalni komiteti SKOJ-a su ponovo uspostavljeni 1939, a uoči Drugog svetskog rata 1941. godine, organizacija je imala 30.000 članova.

Nakon što su sile Osovine okupirale Jugoslaviju 1941, SKOJ je organizovao ujedinjeni omladinski front “Antifašističke omladinske komitete”, sa ciljem borbe protiv fašizma, koji su se na kongresu Antifašističke omladine Jugoslavije u Bihaću 1942. ujedinili u Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ). SKOJ je postao deo šire organizacije, ali je nastavio da nezavisno deluje u njoj. Tokom Narodno-oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije kadrovi SKOJ-a su dali neizmeran doprinos u pobedi nad naci-fašizmom, oslobođenju zemlje kao i stvaranju osnova za izgradnju novog  pravednijeg društva.  Rad SKOJ-a je ugašen nakon revizionističkog skretanja rukovodstva KPJ sa pravilnog kursa međunarodnog komunističkog pokreta usled sukoba sa Sovjetskim Savezom i drugim socijalističkim zemljama, 1948. godine kada je integrisan u Narodnu omladinu Jugoslavije.

 

Rad SKOJ-a obnovljen je u u Beogradu, 25. januara 1992. godine u Nemanjinoj ulici u Beogadu, gde se u tom trenutku nalazilo sedištu Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ).  SKOJ je obnovljen kao omladinska organizacija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ). Naime, za godinu i po dana postojanja Partije, osnovane 30.juna 1990. godine nakon restauracije kapitalizma na prostorima Jugoslavije, njenim redovima je pristupilo dovoljno mladih, borbenih, ubeđenih i teorijski potkovanih komunista što je dovelo do inicijative za stvaranje podmlatka NKPJ.

 

Na predlog pokojnog druga Branka Kitanovića osnivača i prvog generalnog sekretara Partije, podmladak je nazvan SKOJ upravo po slavnoj omladinskoj komunističkoj organizaciji osnovanoj 1919. godine u Jugoslaviji. Drug Kitanović je predložio da omladinska organizacija NKPJ ponese ime SKOJ zato što ono nikada nije kompromitovano a Savez je imao slavnu istoriju i važnu ulogu u predratnom, ratnom i posleratnom periodu sve do 1948. godine kada je ugašen. Upravo je to razlog zbog čega omladina NKPJ 25. januar ne smatra osnivanjem već obnovom istorijskog SKOJ-a čiji kontinuitet u ideloškom smislu nastavlja u potpunosti.

 

Obnova SKOJ-a je izazvala veliko interesovanje javnosti i medija ali, što je i najvažnije, mladih ljudi željnih borbe za socijalnu pravdu i slobodu. SKOJ je od svog prvog dana poveo mukotrpnu, principijelnu, upornu, prkosnu i odlučnu borbu za širenje ideja marksizma-lenjinizma i socijalizma među mladim narašajima i s vremenom je iznikao u avangardnu organizaciju. Uloga kadrova SKOJ-a u uslovima razbijanja SFR Jugoslavije od strane zapadnog imperijalizma bila je da “stanu u gard” i suprotstave se tom reakcionarnom procesu kao i agresivnoj i primitivnoj antikomunističkoj histeriji nastaloj nakon privremenog sloma socijalizma u Evropi i nekim zemljama sveta usled grozomorne izdaje Mihaila Gorbačova i raspada Sovjetskog Saveza.  Nakon Petooktobarskog antirevolucionarnog puča SKOJ se beskompromisno stavio načelo borbe mladih radnika, seoskih proletera, studentske i srednjoškolske omladine protiv ekspoloatacije i imperijalizma.

 

SKOJ je posebno ponosan na činjenicu da su upravo članovi Saveza imali najveću ulogu u očuvanju linije i egzistencije Partije nakon smrti njenog osnivača druga Branka Kitanovića u decembru 2011. godine te da su njegovi kadrovi zauzeli veoma odgovorna mesta u rukovodstvu NKPJ. Ideološka i organizaciona snaga SKOJ-a je posebno potvrđena time što je drug Aleksandar Banjanac, aktuelni generalni sekretar ponikao u SKOJ-u kao i niz članova Sekretarijata i Centralnog komiteta Partije.

 

SKOJ je jedina omladinska komunistička organizacija u Srbiji. Kao takva član je, Svetske federacije demokratske omladine (WFDY) naslednice slavne Komunističke omladinske internacionale. “Glasnik” je stampani organ Centralnog komiteta SKOJ-a i jedini je komunistički sedmični onlajn list u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije.  Aktivisti SKOJ-a su formirali Studentski front, progresivnu studentsku organizaciju koja se bori za povratak tekovine stečene u socijalizmu, besplatnog školovanja a članovi SKOJ-a u srednjim školama, Đački front koji se takođe bori protiv komercijalizacije obrazovanja  kao i protiv pokušaja revizije istorije u školskom programu.

 

SKOJ će i u narednom periodu nastaviti da bude avangarda progresivnog omladinskog pokreta u borbi za prava mladih radnika, seljaka, studenata, srednjoškolaca kao i u odlučnom suprotstavljanju kerovima na lancu buržoazije, pripadnicima neofašističkog pokreta, koji se posebno povampirio u uslovima svetske kapitalističke krize.

 

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

13.10.2019.

 

 

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A