STAZAMA SLAVNIH PARTIZANA

TREĆI ANTIFAŠISTIČKI KAMP: 31. JULA – 03. AVGUSTA, UŽICE

Nakon uspešno održanog prvog Antifašističkog kampa u leto 2013. godine u Bojčinskoj šumi, kao i drugog u opštini Barajevo, SKOJ će ove godine organizovati treći po redu Antifašistički kamp s novim programima, novim aktivnostima, novim predavačima, novim entuzijazmom i željom da ova manifestacija u budućnosti postane masovan skup koji će okupljati slobodarski orijentisane i progresivne ljude, ne samo Srbije već i regiona bivše SFR Jugoslavije, kao i celog Balkana.

Treći Antifašistički letnji kamp održaće na teritoriji Užica od 31. jula do 03. avgusta. Prijavljivanje će trajati do 29. jula, a možete se prijaviti preko mejla antifasisticki@gmail.com, ili telefona 064/086-04-92.

Nakon prethodna dva kampa koja su organizovana na teritoriji Beograda, ovaj kamp će se održati u Užicu. Teritorija ovog grada nije slučajno izabrana, jer na njegovoj teritoriji su rođeni brojni revolucionari, a takođe su se odigrali brojni značajni događaji za vreme Narodonooslobodilačkog rata. Na ovoj teritoriji je formirana prva slobodna teritorija u porobljenoj Evropi – Užička republika. Prvi mučki napad četnika na Užičku republiku se odigrao na Trešnjici iznad Užica. Iz ovog napada su partizani izašli kao pobednici. Na teritoriji Užica se odigrala i herojska bitka na Kadinjači, sa ciljem da se spreči prvu neprijateljsku ofanzivu, tj. napad nemačkih okupacionih trupa, u kojoj je slavni radnički bataljon imao za cilj da drži odstupnicu Vrhovnom štabu koji se povlačio iz Užica ka Sandžaku. Svi ti razlozi koji se odnose na naše slavne oslobodilačke tradicije su uticale da se odredimo za ovu lokaciju.

Osnovni cilj kampa je dizanje antifašističke svesti, posebno među mladim ljudima koji su izloženi sveopštoj političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i obrazovnoj degradaciji. Mladim ljudima se preko medija, zvaničnih institucija, škola, fakulteta itd. servira lažna istorija, u kojoj se neretko oslobodioci nazivaju okupatorima i zločincima, dok se sa druge strane naci – fašistički okupator, kao i kolaboracionisti, rehabilituju, kako bi se predstavili kao nevine žrtve. Sam kamp dobija na dodatnom značaju u našoj zemlji, jer u godini u kojoj ceo sobodarski svet slavi 70 godina pobede nad fašizmom, proimperijalistička buržoaska vlast u Srbiji je rehabilitovala po zlu čuvenog četničkog komadanta i kolaboracionistu Dragoljuba Mihailovića.

Takva situacija nije slučajna, ako se zna da su pored antifašističke borbe narodi Jugoslavije imali i korenitu društvenu transformaciju, koja je donela jedan novi i progresivniji sistem, društvo mnogo više po meri čoveka, u kom je svaki pojedinac imao pravo na rad, krov nad glavom, bio zdravstveno osiguran, mogao je da se školuje, kulturno i egzistencijalno uzdiže… Narodnooslobodilački rat (NOR) i posleratnu izgradnju upravu su najvećim delom izneli mladi ljudi, koji su stvarili društvo koje je prethodnim generacijama bilo nezamislivo. Zato kamp i jeste primarno, ali ne isključivo, posvećen mladim ljudima.

Fašizam je najveće zlo koje je zadesilo čovečanstvo. To zlo, već jednom pobeđeno u burnom XX veku, dobija nanovo plodno tlo za povampirenje u ništa spokojnijem XXI veku. Rehabilitacija fašizma može izazvati nova krvoprolića, a njegovo očigledno buđenje možemo danas videti u mnogim zemljama, Grčkoj, Mađarskoj, Nemačkoj, a najkatastrofalnije posledice svakako u Ukrajini. Kriza kapitalizma, egzistencijalni sunovrat, apatija i beznadežnost su osnove tog plodnog tla za bujanje ideologije koja se i pojavila u sličnim okolnostima u prošlom veku.

Tokom trajanja kampa organizovaće se predavanja i radionice, projekcije filmova, sportske aktivnosti, izleti i poseta značajnih spomenika NOB-u. Antifašistički letnji kamp će se baviti i drugim važnim i aktuelnim temama. Organizovaće se radne akcije koje će imati za cilj dizanje ekološke svesti, kao i svesti o važnosti solidarnosti i dobrovoljnog rada. Takođe ćemo se osvrnuti na situaciju na Bliskom istoku i imperijalističkoj politici prema ovim zemljama, koja se tiče direktno i naše zemlje sa javljanjem velikog broja emigranata iz ovog pordučja.

Borba protiv fašizma nema alternativu. Ta borba i u našem društvu danas dobija novi smisao i novu aktuelnost.

Pridruži se!

PROGRAM ANTIFAŠISTIČKOG LETNJEG KAMPA

PETAK – 31. 7. 2015.

12:00-18:00 Uređenje kampa – postavljanje šatora, upoznavanje učesnika s radom i dužnostima

18:00-19:00 Otvaranje kampa – Obraćanje rukovodioca kampa, prvog sekretara SKOJ-a, Aleksandra Đenića i obraćanje izvršnog sekretara NKPJ, Aleksandra Banjanca

19:00-21:00 Večera

21:00 – 23:30 Filmski program – Film i antifašistička propaganda, Nađa Pavlica; Film:Koža, režija: Liliana Kavani

SUBOTA, 1. 8. 2015.

7:00 – 7:30 Ustajanje

7:30 – 8:00 Jutarnje vežbe

8:00 – 9:00 Doručak

9:00 – 15:00 Izlet na Kadinjaču i Trešnjicu

15:00 – 17:00 Ručak

18:00 – 20:00 Grupna diskusija – Antifašizam danas, moderator Marko Šović

20:00 – 21:00 Večera

NEDELJA, 2.8.2015.

7:00 – 7:30 Ustajanje

7:30 – 8:00 Jutarnje vežbe

8:00 – 9:00 Doručak

9:00 – 15:00 Radna akcija; “Značaj ekološke svesti i solidarnog rada” Aleksandar Banjanac

14:00 – 16:00 Ručak

16:00 -18:00 Sportske aktivnosti

18:00 – 20:00 Predavanje: “Sirija, Staljingrad našeg doba”, Vladimir Gujanić

20:00 – 21: 00 Večera

PONEDELJAK, 3.8.2015.

7:00 – 7:30 Ustajanje

7:30 – 8:00 Jutarnje vežbe

8:00 – 9:00 Doručak

10:00 – 11:00 Usvajanje rezolucije kampa

11:00 Raspremanje kampa i polazak

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A