SOLIDARNOST SA SRPSKIM NARODOM NAKON TRAGIČNIH POPLAVA KOJE SU ZADESILE BALKAN

pcpecjc

Komunistička partija naroda Spanije-PCPE i Kolektiv mladih komunista-CJC žele da izraze podršku i solidarnost sa Srpskim narodom, kao i sa drugim narodima Balkana, koji su tokom meseca maja pretrpeli najgore poplave u poslednjih stotinu godina.

Ovaj tragični meteorološki fenomen koji je oduzeo živote više desetina ljudi, odvija se u isto vreme kada Sjedinjene Američke Države priznaju ono što već svi znaju, da globalno otopljavanje postoji, da deluje već decenijama, i da se njegove posledice već sada primećuju.

Ovo nije rezultat zle sreće. Tačno je da se Zemljina klima menja ciklično na prirodan način, ali pljačkaška nezasitost globalnog kapitalizma po pitanju resursa, njegova proizvodna anarhija, kao i očigledno nepoštovanje potrebe za očuvanjem životne sredine, eksponencijalno su ubrzale ovaj proces, stvarajući neodrživu situaciju vezanu za prirodnu sredinu, sa posledicama za sve narode sveta. Nivo zagađenja vec je prevazišao “tačku bez povratka” koja vodi do nepovratne promene klime nase planete, i čini da ekstremni događaji poput poplava ili uragana postaju sve češći i pogađaju sve šire oblasti planete. Proces otapanja večitog polarnog leda postaje sve teže, da ne kažemo nemoguće, preokrenuti, a porast nivoa mora od nekoliko metara donosi dramatične posledice za priobalne oblasti sveta (u kojima je koncentrisana većina svetskog stanovništva).

Komunisti iz svih krajeva sveta treba da javno ukazu na to da ova situacija nije samo problem “ekološke svesnosti” velikih industrijalizovanih nacija, već je neizbežna posledica sadašnje faze kapitalizma. Imperijalistička borba između različitih svetskih sila da redefinisu novi svetski geopolitički poredak vodi ih ka ubrzavanju procesa monopolisanja tržišta i pljačkanja resursa, da bi postigli neophodnu prednost u odnosu na ostale konkurente. To znaci da ih, nezavisno od “ekološke svesnosti” njihovih društava, “realna politika” tera da ulažu maksimalan napor da osvajaju resurse i proizvode, svaki put sve više i sve brze, sa neminovnim posledicama po životnu sredinu.

Samo promišljeno upravljanje resursima i ekonomsko planiranje usklađeno sa socijalnim potrebama stanovništva mogu omogućiti istinski održiv razvoj i racionalnu i pravednu upotrebu ograničenih resursa nase planete. Bitka naseg vremena za ostvarenje socijalističkih ideja vodi se i u sferi očuvanja životne sredine.

Dakle, ističemo krivicu koju kapitalizam snosi za sve ove prirodne katastrofe. PCPE i CJC podvlače našu punu podršku i solidarnost sa pogođenim narodima, a takođe i odajemo priznanje inspirativnom i predanom radu koji naši drugovi iz NKPJ i SKOJ-a obavljaju u Srbiji.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

DAN BORCA U ZEMUNU – SLAVA OSLOBODIOCIMA! DAN BORCA U ZEMUNU – BEOGRAD JE SLOBODAN! SKOJEVCI POZDRAVILI IZBOR DRUGA ĐENIĆA ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE ZEMUN SKOJ UČESTVOVAO NA ANTI-IMPERIJALISTIČKIM SKUPOVIMA U JUŽNOJ KOREJI KOMUNISTA ODBORNIK U SKUPŠTINI OPŠTINE ZEMUN

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A