SOLIDARNOST S KOMUNISTIMA POLJSKE – DALJE RUKE OD NOVINARA “BRZASKA”

Povodom nepravednog političkog sudskog procesa koji je danas započet protiv kadrova Komunističke partije Poljske (KPP), predstavnici Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) i Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) predali su ambasadi Poljske u Beogradu protestno pismo i izrazili solidarnost sa poljskim drugaricama i drugovima iz sestrinske partije. Tekst protestnog pisma možete pročitati u nastavku:

Dalje ruke od novinara “Brzaska”

 

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) izražavaju najoštriji protest zbog političkog procesa koji nadležni buržoaski sud u u Poljskoj neosnovano vodi protiv članova redakcije novina “Brzask” koje izdaje Komunistička partija Poljske. U praksi, članovi redakcije “Brzaska” su sude zbog izražavanja marksističko-lenjinističkih stavova u partijskom listu i na internet stranici.

 

NKPJ i SKOJ ističu da to što poljske buržoaske pravosudne vlasti komunističku ideologiju smatraju „totalitarnom“ i izjednačavaju je sa fašizmom predstavlja besmislicu i budalaštinu. Ako se neko služi tiranskim i autoritativnim metodama to je onda poljska vladajuća pro-imperijalistička buržoazija, koja proganjanjem komunista pokazuje i svoje licemerje i lažnu „demokratičnost“. NKPJ i SKOJ protestuju i protiv svih zakona koje donose poljske buržoaske pro-imperijalističke vlasti a čiji je cilj zabrana komunističke ideologije i simbola. Istovremeno dok se na bestijalan način obračunava sa komunistima poljsko buržoasko zakonodavstvo toleriše ili čak donosi osloboađajuće presude kad je reč o divljanju neo-nacističkih bandi u toj zemlji.

 

NKPJ ističe da se komunizam nikako ne može izjednačiti sa fašizmom. Komunizam je ideologija koja propagira oslobađanje radnog čoveka od kapitalističke ekspoloatacije, protivi se svakoj diskriminaciji po rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, protivi se ratu i imperijalizmu kao najvećem stadijumu reakcionarnog političkog sistema kakav je kapitalizam. Komunizam je humanistička i progresivna ideologija potpuno suprotstavljena fašizmu koji nije ništa drugo do najkrvoločnije i najbestidnije lice kapitalizma a fašisti nisu ništa drugo do buržoaski psi na lancu za obračun sa avangardom radničke klase na čelu sa komunistima. Osudom naših drugova iz KPP, donošenjem antikomunističkih zakona i sprovođenjem antikomunističke kampanje buržoaski režim u Poljskoj krši osnovna ljudska prava i političke slobode i ne poštuje demokratske postulate na koje se licemerno poziva.

 

Zato NKPJ izričito zahteva da se prekine sa političkim progonom komunista u Poljskoj kao i da se zaustavi donošenje antikomunističkih zakona. Članovi redakcije “Brzaska” su nevini i niko nema pravo da im sudi i izriče kazne i ograničava slobodu govora i sprečava u izražavanja pravilnih i pravednih političkih stavova, odnosno propagiranju socijalizma i komunističke perspektive.

 

Živela Komunistička partija Poljske (KPP)!

 

Poljski buržuji dalje ruke od komunista!

 

Stop antikomunističkim zakonima i propagandi!

 

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije,

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

Beograd,

03.03.2020.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A