SLOŽNO U UJEDINJENI STUDENTSKI FRONT

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) sa oduševljenjem pozdravlja izveštaj o aktivnostima na veličanstvenom i borbenom studentskom protestu od 7.oktobra koji je publikovao Studentski front (SF).

SKOJ i ovoga puta daje punu podršku aktivistima Studentskog fronta kao doslednim borcima za autentične interese studenata Srbije i čestita im na njihovom doprinosu tokom aktuelnog studentskog protesta. Istovremeno naš Savez se iskreno solidariše sa aktivistima Studentskog fronta koji se zbog svog doslednog i nepokolebljivog držanja u borbi za studentsku stvar nalaze pod napadima kako od strane fašističkih provokatora tako i od strane „levih“ avanturista. Beznačajna grupa M21 nastavlja na svom sajtu da vodi perfidnu kampanju protiv Studentskog fronta šireći lažne informacije. Tako se u najnovijem tesktu objavljenom na sajtu M21 navodi da su štrajkački zahtevi Studentskog fronta „oskudni“. Ta lažna teza pokušava, neuspešno naravno, da se dokaže navođenjem samo jednog dela zahteva koji je SF istakao u aktuelnom protestu. Istine radi, Studentski front je u svakom svom saopštenju, obaveštenju i javnom nastupu jasno isticao da je svoje zahteve podelio na takozvane minimalne i takozvane maksimalne. Minimalni zahtevi su u suštini, manji novčani nameti koje buržoaski režim natura studentima i njihovim roditeljima. Međutim, SF uvek decidno ističe i svoje maksimalne zahteve a to su ukidanje reakcionarne „Bolonjske deklaracije“ i uvođenje besplatnog studiranja za sve. Studentski front je prva studentska organizacija koja je istakla parolu „Besplatno studiranje za sve“ na univerzitetima u Srbiji. Razlog zbog čega se ta dva zahteva SF nalaze u takozvanim maksimalnim je čisto praktične prirode. Naime, progresivni studentski pokret u ovoj konktetnoj protestnoj akciji nema na žalost snage da se izbori za te zahteve. Međutim, svest studenata o potrebi ukidanja Bolonjske deklaracije i uvođenju besplatnog studiranja je sve jača a aktivisti Studentskog fronta će sigurni smo nastaviti svoju borbu za te ciljeve sve do konačne pobede. Takođe, Studentski front je bio prva studentska organizacija na univerzitetima u Srbiji koja je istakla parolu da studenti u svojoj borbi treba da se ujedine sa radnicima, penzionerima, seljacima, poštenom inteligencijom i svim drugim ugroženim slojevima društva u zajedničkoj borbi protiv anti-narodnih mera koje nameće buržoaski pro-imperijalistički režim. S obzirom na sve to ne samo da su besmislene već su i potpuno smešne nargumentovane kritike na račun Studentskog fronta od strane beznačajna grupe M21 koja sa druge strane iako se naziva „revolucionarnom socijalističkom organizacijom“ nikada nije istakla parolu za besplatno studiranje .

Istovremeno, Studentski front je izložen napadima i od opskurne grupe koja sebe naziva „Studentska akcija“. S obzirom da se saopštenja te grupe prenose na sajtu klero-fašističke „Srbske akcije“ sasvim je jasno kome ona pripada i čije stavove izražava. „Studentska akcija“ žestoko napada saradnju SKONUS-a i Studentskog fronta pokušavajući na taj način da razbije ujedinjeni front studentske borbe. S obzirom da buržoaskom režimu i univerzitetskim vlastima odgovara razbijanje ujedinjenog studentskog fronta sasvim je jasno za čije interese rade pripadnici „Studentska akcije“. Zanimljivo je da se oštrica napada te grupe usmerava na Studentski front i to prvenstveno zbog njegovog zalaganja za besplatno studiranje. Taj zahtev je suprotstavljen interesima buržoaskog režima i univerzitetskih vlasti ali i „Studentske akcije“. Pripadnici te grupe tvrde da je Studentski front pod uticajem „levičara“ i da „želi da iskoristi studentske proteste za regrutovanje članstva u redove komunista“. Istina je pak da nema nikakvih razlika između boraca za socijalizam i progresivnih studenata. I jedni i drugi se bore protiv izrabljivanja i pljačke studenata i njihovih roditelja. Interesi studenata-komunista su identični interesima svih studenata u Srbiji. Zato su oni deo istog studentskog pokreta i zalažu se isključivo za ostvarivanje njegovih ciljeva. Priča o „vrbovanju i iskorišćavanju“ je stara fašistička provokacija koju „Studentska akcija“ sada neuspešno pokušava da aktivira. Smešne su tvrdnje pripadnika te grupe da je „Studentski front bezuspešno pokušao da ih spreči u deljenju letaka na protestu 7. oktobra“. Istina je da su fašisti u svojoj nameri bili sprečeni ali ne samo od strane članova Studentskog fronta već i od drugih studenata koji su ih pravilno prepoznali kao provokatore. Četvorica pripadnika „Studentske akcije“ koja su bila prisutna na skupu veoma dobro znaju šta se desilo sa lecima koje su pokušali da dele i u kom su trenutku prestali sa svojom „akcijom“.

SKOJ apeluje na studente u protestu da shvate važnost situacije, da se ne dele i da prihvate pravilnu politiku ujedinjenog studentskog fronta. U trenutku dok buržoaski režim širi laži “o lenjim studentima koji traže više ispita” i na taj način pokušava da suzbije socijalnu komponentu koja čini srž protesta , u trenutku dok fašistički provokatori rade za interese tog istog buržoaskog režima protiv koga se navodno bore pokušavajući da razbiju jedinstveni studentski front, ne sme da bude nikakvih podela. Studenti moraju da budu jedinstveni i moraju da objedine sve svoje protestne akcije. Samo slogom studenti će doći do pobede u ovom protestu a samo ukidanjem reakcionarne Bolonjske deklaracije i uvođenjem besplatnog studiranja stvoriće se ravnopravni uslovi za studiranje u Srbiji!

Svi u ujedinjeni studentski front!

Živeo Studentski protest!

Živeo Studentski front!

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije

Beograd

9.oktobar 2014. Godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A