SKOJ UČESTVOVAO NA FESTIVALU U FRANCUSKOJ

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) učestvovao je prošlog vikenda na Festivalu časopisa L’Humanite, inače glasila Komunističke partije Francuske. SKOJ je na ovom festivalu učestvovao kao gost sestrinske organizacije „Mladih za obnovu komunizma u Francuskoj“ (JRCF), inače omladine „Pola komunističkog preporoda u Francuskoj“ (PRCF). SKOJ je na ovom festivalu predstavljao Prvi sekretar, drug Miloš Karavezić.

 

Drug Karavezić se, tokom svog boravka na festivalu, dva puta obratio francuskim drugaricama i drugovima. U svom prvom govoru, koji je održan u okviru sastanka JRCF, drug Karavezić informisao je drugarice i drugove o problemima sa kojima se suočava radnička omladina u Srbiji i Crnoj Gori, kao i borbi SKOJ-a za prava učenika, studenata i mladih radnika. Posebna pažnja posvećena je stambenom pitanju, odnosno enormnim kirijama, koje predstavlja jedan od gorućih problema kako u Srbiji, tako i u Francuskoj. Kao jedan primer surovosti kapitalizma na Zapadu može se istaći upravo Pariz, grad u kojem mesečna kirija za „stanove“ površine ispod 20 kvadratnih metara iznosi između 600 i 700 evra.

 

Drugi govor drug Karavezić je održao ispred Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ), u okviru međunarodnog seminara koji je organizovala PRCF. Upravo se glavni deo govora ticao međunarodne politike komunista, odnosno potrebe za stvaranjem širokog antiimperijalističkog fronta, koji predvode komunisti, a čiji je glavni cilj rušenje poretka koji su uspostavile SAD i njeni sateliti. U govoru je istaknut značaj Svetske antiimperijalističke platforme (WAP), organizacije koja okuplja sve progresivne, antiimperijalističke organizacije širom planete. Pored PRCF i NKPJ, na seminaru su učestvovale i Komunistička partija Kube, Partija narodne demokratije Južne Koreje, Komunistička partija Belgije i Komunistička partije Velike Britanije (Marksista-Lenjinista).

 

Posebno interesovanje drugarica i drugova iz Francuske izazvala je diskusija koju je PRCF organizovao u subotu, a u kojoj su, između ostalog, učestvovali Fransoa Bulo, jedan od vođa Žutih prsluka, kao i Oliver Matu, predvodnik komunističke struje unutar, inače veoma revolucionarnog, sindikata CGT. Prisustvo ovih, kao i ostalih drugarica i drugova, pokazuje ugled koji PRCF i JRCF uživaju unutar francuske radničke klase.

 

SKOJ, kao i NKPJ, nastaviće da i ubuduće jačaju saradnju sa iskrenim komunističkim i antiimperijalističkim organizacijama, a sve u cilju obaranja moći Zapadnog imperijalizma, rušenja kapitalizma i stvaranja novog, socijalističkog društva.

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

Beograd,

22.09.2023.

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ALEKSANDAR ĐENIĆ KANDIDAT KOMUNISTA ZA PREDSEDNIKA GO ZEMUN DAN POBEDE NAD FAŠIZMOM – MI SMO POBEDILI, POBEDIĆEMO OPET! SREĆAN PRVI MAJ, MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA! PRVOMAJSKI PROGLAS NKPJ I SKOJ-a KOMUNISTI NA BEOGRADSKIM IZBORIMA NA LISTI RUSKE STRANKE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A