SKOJ OBELEŽIO 23. GODIŠNJICU OD OBNAVLJANJA

U nedelju 25.januara, aktivisti Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) u Beogradu neformalnim druženjem u svom sedištu, obeležili su 23. godišnjicu osnivanja SKOJ-a. SKOJ je obnovljen na Osnivačkom kongresu 25.januara 1992. godine u Nemanjinoj 34 u Beogradu kao omladinska organizacija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ). Mladi članovi NKPJ su radi efikasnijeg delovanja odlučili da formiraju omladinsku organizaciju Partije koja je na predlog tadašnjeg generalnog sekretara NKPJ druga Branka Kitanovića sebi dala ima SKOJ. To ime je izabrano kako bi se nastavile revolucionarne i slobodarske tradicije slavne omladinske komunističke organizacije koja se nikada nije kompromitovala a ukinuta je 1948. godine.

je obnovljen u uslovima privremenog sloma socijalizma u našoj zemlji, Istočnoj Evropi i Sovjetskom Savezu i žestoke antikomunističke histerije. Mlade komuniste koji su obnovili rad SKOJ-a to nije obeshrabrivalo tako da su oni pred sebe kao prioritetne zadatke postavili probijanje medijske blokade, pomaganje Partiji u dobijanju dodatnog vremena u medijskoj izbornoj kampanji ( koristeći svoje vreme za propagiranje socijalizma, marksističko-lenjinističke ideologije i pozivanjem radnog naroda da svoj glas na izborima da NKPJ), agitovanjem među omladinom i regrutovanje novih članova. Uporni rad tadašnjih aktivista SKOJ-a doneo je rezultate, naročito u drugoj polovini 90-tih godina kada dolazi do omasovljenja organizacije, prvih uličnih manifestacija u saradnji sa Partijom i drugih akcija u cilju delovanja među omladinom. Pokrenut je i organ Centralnog komiteta SKOJ-a, “Glasnik SKOJ-a” koji izlazi i dan danas. U tom periodu SKOJ je vodio žestoku borbu protiv reakcionarne politike buržoaskih omladinskih organizacija, naročito pro-imperijalističke organizacije “Otpor”. U toku imperijalističke agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, članovi SKOJ-a su aktivno učestvovali u odbrani zemlje, što u redovima Vojske Jugoslavije što na mitinzima braneći svojim telima trgove i mostove koji su bili na meti zločinačke NATO avijacije.

Nakon kontrarevolucionarnog puča 5.oktobra 2000. godine i razbijanja Savezne Republike Jugoslavije, SKOJ i Partija stoje u prvim borbenim redovima protiv retrogradne politike buržoaskog proimperijalističkog režima, reakcionarnog procesa privatizacije i imperijalističke okupacije južne srpske pokrajine Kosova i Metohija. SKOJ poseban zalet u radu dobija nakon izbora novog rukovodstva 2009. godine (koje je potvrđeno na Drugom kongresu održanom u januaru 2011. godine u Beogradu). U tom periodu SKOJ znatno intenzivira svoje aktivnosti i razvija ih u tri pravca. Zajedno sa Partijom i progresivnim sindikalnim organizacijama učestvuje u svakodnevnoj borbi za interese radničke klase koji se bezočno gaze od strane buržoaskog režima. Kroz organizaciju Studentski front (SF), članovi SKOJ-a deluju na univerzitetima u Srbiji i zagovaraju povratak tekovine stečene u socijalizmu, besplatnog studiranja , kao i ukidanje retrogradne “Bolonjske deklaracije” koja onemogućava studiranje deci iz radničkih porodica. Takođe, stvorena je Inicijativa za osnivanje Đačkog fronta u cilju borbe za interese srednjoškolske omladine. SKOJ je uspešno nastavio sa sprovođenjem svih svojih redovnih aktivnosti nakon smene generacija u rukovodstvu do koje je došlo na Trećem kongresu održanom u decembru 2013. godine, na kome je izabran novi prvi sekretar. SKOJ je u tom periodu u saradnji sa SUBNOR-om organizovao dva Antifašistička letnja kampa, zajedno sa Partijom i progresivnim sindikatima stajao u prvim borbenim redovima protiv usvajanja antinarodnog i antiradničkog zakona o radu a članovi SKOJ-a aktivni u Studentskom frontu dali su presudan doprinos da ta organizacija postane istinska avangarda Studentskog protesta 2014. i blokade Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pravilna taktika o prepoznavanje šta su minimalni a šta maksimalni studentski zahtevi i orijentacija ka organizovanoj a ne stihijskoj borbi, je dala rezultata i svi zahtevi koji su usvojeni plod su predane borbe Studntskog fronta. I Inicijativa za Đački front je intenzivirala svoju aktivnost u prošloj godini organizovanjem protesta zbog loših uslova na nastavi i podrškom generalnom štrajku prosvetnih radnika protiv smanjenja plata. Uspesima i brojnim aktivnostima prožetu 2014. godinu SKOJ je okončao odlično organizovanom i sadržajnom Konferencijom održanom u decembru.

SKOJ je član Svetske federacije demokratske omladine (WFDY). Uspešno je organizovao najveći evropski seminar članica WFDY u Beogradu 2010. godine. Delegacije SKOJ-a su učestvovale na svim svetskim festivalima omladine i stidenata organizovanim nakon privremenog sloma socijalizma u SSSR-u koji su održani na Kubi, Alžiru, Venecueli, Južnoj Africi i Ekvadoru.

SKOJ sa ponosom gleda na pređeni put i još poletnije i energičnije nastavlja svoju borbu za obnavljanje socijalizma i naše domovine Jugoslavije . Pozivamo sve progresivne omladinke i omladince do se pridruže našem Savezu.

Živeo Savez komunističke omladine Jugoslavije!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A