SKOJ I EDON ODRŽALI BILATERALAN SASTANAK

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) imao je bilateralni sastanak u Beogradu sa Ujedinjenom demokratskom omladinskom organizacijom (EDON) sa Kipra. Na sastanku su ispred SKOJ-a prisustovali drugovi iz sekretarijata za međunarodne odnose SKOJ-a Jan Hlavati i Petar Bojović, dok je ispred EDON-a bio priustan član izvšnog odbara i sekretar biroa za međunarodne odnose drug Stavros Agathou.

 

Tokom razgovora između delegacija EDON-a i SKOJ-a, razmenjene su poruke solidarnosti i istaknuti su problemi imperijalizma i okupacije sa kojima se součavaju i Kipar i Srbija. Naša strana je istakla da NATO i zapadni imperijalizam koji su okupirali Kosovo i Metohiju stalno izazivaju tenzije na Balkanu, odnosno da je NATO najveća bezbedonosna pretnja na Balkanu, dok nas je drug Agathou informisao da u okupiranom delu Kipra je na vlasti Erdoganova marioneta koju ne zanima nikakav dogovor sa delom Kipra u kom živi grčko stanovništvo. Tokom razgovora naša delegacija je došla do saznanja da EDON beleži uspehe kod studenata, a da AKEL (partija čije je EDON omladinsko krilo) ima u članstvu trećinu Kipra.

 

Tokom sastanka je istaknuto da će obe organizacije produbiti svoju bilateralnu saradnju, nastaviti beskompromisnu antiimperijalističku borbu u Svetskoj federaciji demokratske omladine (WFDY) i raditi na jačanju komunističkih omladinskih organizacija u Evropi.

 

Sekertarijat za međunarodne odnose SKOJ-a,

Beograd,

24. 09. 2022.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

SKOJEVCI POZDRAVILI IZBOR DRUGA ĐENIĆA ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE ZEMUN SKOJ UČESTVOVAO NA ANTI-IMPERIJALISTIČKIM SKUPOVIMA U JUŽNOJ KOREJI KOMUNISTA ODBORNIK U SKUPŠTINI OPŠTINE ZEMUN ODRŽAN SKUP TITO DA OSTANE – GANGULA DA ODE ALEKSANDAR ĐENIĆ KANDIDAT KOMUNISTA ZA PREDSEDNIKA GO ZEMUN

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A