SAOPŠTENJE WFDY POVODOM 70 GODINA OD OSNIVANJA NATO

April 2019. godine je u znaku obeležavanja 70 godina jednog od najsmrtonosnijih instrumenata imperijalizma – NATO pakta. Nakon prve dekade postojanja, NATO je oduvek igrao veoma važnu ulogu u podržavanju imperijalističkih osvajanja, i na nacionalnom i na internacionalnom nivou. Podržavao je kolonijne ratove Portugala i Francuske, sabotirao je revolucionarne snage u Italiji, podržavao je diktature nametnute narodima Latinske Amerike i podelio je Kipar, a sve su to jasni znaci političke linije NATO. Bombardovanje Jugoslavije 1999. godine, bilo je na neki način, crna proslava pedesetogodišnjice postojanja NATO i usvajanja novih principa u praksi od strane imperijalističkih snaga okupljenih u NATO, u trijumfalizmu i žeji da unište sve one koji ne bi da se pokore njihovim imperijalističkim namerama.

 

Tokom poslednjih godina NATO je stavio svoj potpis na najgore zločine protiv čovečnosti koje smo videli od Drugog svetskog rata. Milioni ljudi su ubijeni pod geslom “humanitarnih intervencija, dok postoje i mnogie druge žrtve tih posledica. Izbeglice, beskućništvo, siročad i smrtonosne rane, znače “humanizarizam” za organizaciju Sevrnoaltanskog pakta. U današnje vreme, cilj je jasan: da sprovedu politiku njihovih interesa na bilo kom mestu u svetu i da u isto vreme kontrolišu, ili da obeshrabre bilo koju drugu zemlju, ili silu koja bi mogla biti opasnost po njih.

 

WFDY poziva sve svoje članice i prijateljske organizacije u borbu protiv NATO i njegovog daljejg širenja, NATO baza, menjanja granica, protiv učestovanja u takozvanim “mirovnim pisijama”, protiv pristustva stranih trupa u bilo kojoj zemlji.

 

Mi smo sigurni da će naša borba pobediti, gradeći slobodni svet bez imperijalizma, gde će dobrobit čočečanstva biti centar svake politike. U takvom svetu, pristup obrazovanju, zaposlenosti i radnim pravima, kulturi, sportu, zdravstvu, zaštiti životne sredine, internacionalnoj solidarnosti, prijateljstvu i saradnji svih na planeti biće osnova za slobodan svet bez imperijalizma.

 

06. 04. 2019.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A