ROZA ŽIVI! ŽIVEO 8. MART!

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) najsrdačnije čestita svim pripadnicama ženskog pola međunarodni Dan žena – 8. mart.

 

Svakako, 8. mart je za nas samo jedan dan u godini kada se prisećamo borbe za ženska prava, ali nikako ne smemo zaboraviti da ta borba i dalje svakodnevno traje.

 

Ekonomski, a samim tim klasni i politički činioci predstavljaju uzrok nejednakog položaja žena, u tom smeru treba tražiti i rešenje. Ovde možemo navesti slučaj socijalističkih država u kojima je ustavom garantovana jednakost, ali ne na licemerno buržoaski način previđajući ekonomsku nejednakost, već su u socijalizmu žene i ekonomski u istom položaju kao i muškarci.

 

Rešenje ženskog pitanja zavisi od ekonomskih i klasnih odnosa u društvu, tj. da bi se oslobođenje žena postiglo prvo treba ukinuti eksploataciju oba pola, pa samim tim bi se ukinula i potreba za podređivanje žene muškarcu. Takve promene nemaju efekta ako se istovremeno ne vrši edukacija i ne omogući ženama aktivna uloga u svim društvenim procesima.

 

Ove godine obeležavanje 8. marta prati i tužno podsećanje na tragični, fizički kraj Roze Luksemburg, žene čiji život i borba nisu ništa drugo do stalan revolucionaran poziv ženama i muškarcima na suštinske promene društva, za svet oslobođen ekploatacije čoveka nad čovekom u kome je jedino moguća stvarna ravnopravnost muškarca i žene.

 

Pišući o svojoj saborkinji Rozi, Klara Cetkin je zapisala: “Doživeti revoluciju, boriti se – to je bila njezina najveća sreća. Snaga volje, nesebičnost i privrženost, angažovala je celo njeno biće i sve što je imala za pobedu socijalizma. Žrtvovala se s razlogom, ne samo u svojoj smrti, već u svakodnevnom radu i borbi. Bila je oštri mač i živi plamen revolucije.”

 

Roza Luksemburg je živela i stvarala u vremenu kada kao žena nije mogla da sebe ostvari na mnogim poljima, ali i pored svih društvenih prepreka uspevala je da u ratu sa tadašnjim društvenim normama izađe kao pobednik. Doktorirala je u vreme kada je mali broj žena mogao steći akademsko obrazovanje i bila je jedna od retkih žena koje su aktivno učestvovale u političkom životu.

 

Učestvovala je u osnivanju marksističke revolucionarne grupe iz koje je kasnije nastala Komunistička partija Nemačke. Početkom 1919. novoosnovana Komunistička Partija na čelu s Rozom pozvala je na masovne demonstracije u Berlinu. Uprkos progonu, mučenju, zastrašivanju, rastućem broju neprijatelja i godinama provedenim iza rešetaka nije odustala od svog načela „Socijalizam ili varvarizam!“. Stotine hiljada nemačkih radnika smatralo je isto marširajući berlinskim ulicama. Revolucija je ugušena od strane monarhističke armije i desničarske paravojne formacije. Stotine hiljada radnika su mučeni i brutalno ubijeni.

 

Roza Luksemburg je uhapšena 15. januara 1919. godine u Berlinu gde je nakon torture i fizičkog mučenja ubijena. Ubijena je po nalogu njenog učenika, predsednika socijaldemokratske vlade, Fridrih Ebert.

 

Poslednje poznate reči Roze Luksemburg, napisane u veče kad je ubijena, su bile o njenoj veri u mase, i u neizbežnost revolucije:

 

„Vođstvo je zakazalo. Pa ipak, vođstvo može i mora ponovo biti kreirano iz masa, i od masa. Mase su odlučujući element, one su kamen na kojem će biti izgrađena konačna pobeda revolucije. Mase su bile na visini; one se razvile ovaj ‘poraz’ u jedan od istorijskih poraza koji su ponos i snaga internacionalnog socijalizma. I to je razlog zašto će buduća pobeda procvetati iz ovog “poraza”. “Red vlada u Berlinu”! ”Vi glupi lakeji! “Vaš “red” je izgrađen na pesku. Sutra će se već revolucija “dići uz buku” i objaviti uz fanfare, vašem teroru: Ja sam bila, ja jesam, ja ću biti!“.

 

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

08.03.2019.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE 60 GODINA OD OSVAJANJA KOSMOSA SREĆAN 4. APRIL, DAN STUDENATA STOP BLOKADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A