RIK DISKRIMINIŠE KOMUNISTE

 

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ)  najoštrije protestuju zbog odluke Republičke izborne komisije da ne prihvati žalbu liste „Socijalizam jedini izlaz NKPJ-SKOJ“ i na taj način odbije našu prijavu za učešće na izborima za Skupštinu Srbije zakazanim za 21. jun.

 

Naime, povodom odluke Republičke izborne komisije da listi „Socijalizam jedini izlaz NKPJ-SKOJ“ odredi rok do ponedeljka 8. juna do 17 i 25 h da dopuni nedostatke kako bi bila proglašena za učešće na izborima uložili smo žalbu i zatražili produžetak tog roka.  Svoju odluku RIK je doneo u periodu vikenda, tačnije rečeno u subotu. Od tog trenutka počeo je da teče rok dat našoj listi da otkloni nepravilnosti koje je kvalifikovala komisija.

 

Problem je nastao jer u najvećem delu datog vremena za ispravke našoj listi notari i javna uprava, potrebni za pribavljanje zatraženog materijala i skupljanje potpisa, nisu radili zbog vikenda. Shodno tome lista „Socijalizam jedini izlaz NKPJ-SKOJ“ nije bila u mogućnosti da ispuni naloge RIK-a vezano za ispravke u periodu od čak 40 sati. Nalog RIK-a je bilo moguće ispuniti samo u periodu od 9 do 17 h u ponedeljak 8.juna. Tokom minulog vikenda to nam je bilo onemogućeno iz razloga koje smo naveli.

 

Zbog toga smo u žalbi zatražili od RIK-a, a kako bi smo imali pravedan tretman sa svim ostalim učesnicima izbora, da nam bude dodeljen dodatni termin od 40 sati za prikupljanje potrebnih potpisa i materijala u toku predstojećih radnih dana. Predlažemo da taj rok počne da teče nakon donošenja nove odluke RIK-a i da bude u trajanju od 40 sati, za koliko smo uskraćeni odlukom da počnemo sa otklanjanjem nedostataka u periodu u kome to nije bilo moguće.

 

RIK je razmatrao našu žalbu na svojoj sednici ali je odbio da je uvaži i doneo je odluku kojom se lista „Socijalizam jedini izlaz NKPJ-SKOJ“ eliminiše iz dalje izborne trke.

 

NKPJ i SKOJ ističu da je odluka RIK-a nepravedna i diskriminatorska i još jedan dokaz da komunisti izbornu trku trče vezanih ruku  u uslovima u kojima se favorizuju buržoaske partije dok se liste autentičnih predstavnika radnog naroda sabotiraju na razne načine. Zbog toga u znak protesta nismo preuzeli rešenje RIK-a i u potpunosti ga odbacujemo!

 

Vladajuća eksploatatorska klasa  komunistima nameće nemoguće uslove za učešće na izborima kroz diskriminatorski zakon o političkim partijama, isto tako diskriminatorski izborni zakon i kroz nametanje niza nelogičnih pravila poput onog da se nedostaci koje naznači RIK otklanjaju tokom vikenda kada notari i administracija ne rade. Takođe, sabotaža prema komunistima se sprovodi i kroz neravnopravan tretman u medijima pa je tako u elektronskim medijima sa nacionalnom frekvencijom naša lista u toku izborne kampanje pomenuta svega jednom, na RTS-u, i to je bila vest da je RIK odbacio našu prijavu za učešće na izborima “zbog nepravilnosti”.

 

NKPJ i SKOJ ističu da promena diskriminatorskog izbornog i zakona o političkim partijama ostaje jedan od glavnih ciljeva naše Partije i omladinskog Saveza a da sramna i nepravedna odluka RIK-a neće stopirati našu težnju da radni narod ima svoju listu na predstojećim izborima. Shodno tome, u predviđenom zakonskom roku NKPJ i SKOJ će podneti žalbu Upravnom sudu povodom nelogične i diskriminatorske odluke Republičke izborne komisije.

 

Lista „Socijalizam jedini izlaz NKPJ-SKOJ“ nastavlja izbornu trku a o svim detaljima kampanje koja sledi javnost će biti blagovremeno informisana.

 

Socijalizam jedini izlaz!

Stop diskriminaciji komunista!

 

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije,

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

Beograd,

09.06.2020.

 

 

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A