PRVI SEKRETAR SKOJ-a BIO GOST TRIBINE “UTISCI O BLOKADI FILOZOFSKOG FAKULTETA 2014”

Drug Aleksandar Đenić je bio gost na tribini 10. decembra, u organizaciji kulturnog centra „LADA”, tribini koja je bila posvećena ovogodišnjoj blokadi Filozofskog fakulteta. On je istakao da pitanje Filozofskog fakulteta u Beogradu nije izolovan element u društvu, već da je takvo stanje usko povezano sa problemom čitavog visokoškolskog obrzovanja koje se komercijalizuje. Ekstremna komercijalizacija obrazovanja je otpočla primenom Bolonjske deklaracije od 2006. godine, a rezultat takve poltike je pretvaranje znanja u robu, tako da danas imamo situaciju da presednik države, ministri, gradonačelnici i drugi eksponenti buržoazije kupuju diplome, dok studenti koji završe državne fakultete volontiraju, ili napuštaju studije iz razloga što nemaju da plate preskupe školarine.

Drug Đenić je naveo da je nedavno okončana blokada Filozofskog fakulteta bila opravdani bunt ogromne većine nezadovoljnih studenata izazvan merama koje su uprava fakulteta i Ministarstvo prosvete, nauke i tehniološkog razvoja hteli da uvedu na štetu studenata. On je istakao da je Studentski front, koji je bio lider ovogodišnjih protesta, inisistirao na jedinstvu i slozi među studentima, a da su zahtevi ti koji treba da ujedine studente. Takođe je istako da se naša studentska organizacija od samog početka zalagala za štrajkačke odbore koji bi bili izabrani na studentskim zborovima i učestvovali u organizovanju i donošenju odluka.

U daljem toku rasprave drug Đenić se osvrnuo na pojedince koji žele da privatizuju Filozofski fakultet, ističući da su oni preko svojih eksponenata među studentima želeli da usmere blokadu fakulteta u borbu protiv sadašnje uprave, a ne u borbu za zahteve. Upravo takvim elementima je odgovarala dezorganizovanost, a umesto formalnog rukovodstva – neformalno koje je donosilo odluke, a krilo se iza donošenja odluka na Zborovima kako pojedinci ne bi mogli da imaju odgovornost. Drug Đenić je istakao da je upravo takav vid odlučivanja dozvolio fašističkim elementima da se uključe u sam protest, što je dovelo do velike podele među studntima.

Rezltate blokade naš Prvi sekretar je prokomentarisao u tonu da mu nije jasno zašto se blokada prekinula kad su sadašnji uslovi studiranja gori nego što je to slučaj bio pre same blokade. On je istakao da mu je neshvatljivo da su sadašnji protesti usmereni samo protiv uprave Filozofskog fakulteta, jer su ti protesti samo u vezi sa disciplinskim postupcima, dok zahteve studenata više niko ne spominje.

U svojim završnim razmatranjima, drug Đenić je istakao da je studentima potrebna svakodnevna, organizovana klasna borba i da oni jedino u savezu sa drugim ugroženim elementima u društvu mogu ostvariti svoje materijalne ciljeve. On je nagovestio kampanju koju će započeti Studentski front u vezi sa donošenjem Zakona o visokom obrazovanju, a ta kampanja će pored antibolonjskog karktera, imati za cilj odbranu državnih fakulteta i borbu za besplatno i svima dostupno obrzovanje!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A