ODŽAN TREĆI REDOVNI KONGRES STUDENTSKOG FRONTA

Između 3. i 4. decembra 2016. godine održan je treći Kongres Studentskog fronta u Beogradu sa naslovnim sloganom „Dosledno u nove pobede!“.

Delegati kongresa bili su studenti sa univerziteta širom Srbije. Na kongresu su potrvrđeni dosadašnji program i statut naše organizacije i izabrano je novo rukovodstvo.

Usvojene su neke novine u radu naše organizacije nakon utvrđenih grešaka iz dosadašnje prakse, a pozitivne stvari iz naše dosadašnje prakse su istaknute kao pozitivan primer i dogovoreno je da one kao takve i dalje budu primenjivane u budućem radu.

Jedna od glavnih odluka kongresa je osnivanje studentskog lista ,,Novi Student“ koji će od januara 2017. godine početi da se izdaje u okviru naše organizacije.

Izabran je novi sastav sekretarijata, a za novog prvog sekretara naše organizacije izabran je Milan Petković, član Univerziteta u Beogrdu.

Sa velikim entuzijazmom i novim rukovodstvom krećemo u dalji rad, kako i naziv samog kongresa kaže, dosledno u nove pobede.

Sekretarijat Studentskog Fronta

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE 60 GODINA OD OSVAJANJA KOSMOSA SREĆAN 4. APRIL, DAN STUDENATA STOP BLOKADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A