ODRŽANA SVEČANA AKADEMIJA POVODOM DANA REPUBLIKE

U susret jubileju, 75. godišnjice od Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu, 28. novembra Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) održali su Svečanu akademiju u hotelu Slavija u Beogradu.

 

Svečanu Akademiju su otvorili izvedbom himni „Hej Sloveni“ i „Internacionale“ mladi umetnici Darko Jusufović i Maša Babić, u čemu su im se pridružili i ostali prisutni u popunjenoj „Press“ sali hotela Slavija.

 

Kao specijalni gosti na ovogodišnjoj Svečanoj akademiji, prisustvovali su predstavnici ambasade Ruske federacije u Beogradu, kao i predstavnik udruženja Sirijskih studenata u Srbiji. Zbog bolesti skupu nije mogla prisustvovati ambasadorka Venecuele, iako je najpre njeno prisustvo bilo potvrđeno, a zbog redovnih obaveza na žalost ni ambasador Kube u Srbiji nije bio prisutan. Kubanska i Venecuelanska ambsada su poslali pozdravne poruke skupu, te na taj način dali podršku ovoj važnoj manifestaciji u organizaciji naše Partije i SKOJ-a.

 

Posle uvodnih reči, o istorijskom značaju i kontekstu u kom je došlo do Drugog zasedanja AVNOJ-a, kao i o odlukama sa zasedanja u Jajcu, skup je u iscrpnom obraćanju izvestila članica Sekretarijata NKPJ, drugarica Vesna Milunović. Još jedna članica Sekretarijata naše Partije, drugarica Ana Ručnov, nadahnuto je izrecitovala pesmu Dušana Vasiljeva „Domovina“. Posle nje reč je dobio Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić, koji je naveo važan politički značaj koji Dan Republike ima i u savremenim političkim uslovima. Takođe Đenić je izneo i osudu antijugoslovenske i revizionističke histerije koja u Srbiji i drugim republikama Jugoslavije ima neraskidive veze s antikomunizmom. Takođe, Đenić je koncizno referisao i izvestio prisutne o učešču na 20. Sastanku komunističkih i radničkih partija sveta na kom je bio delegat NKPJ. Na kraju se skupu obratio i Generalni sekretar, drug Aleksandar Banjanac koji je nabrojao skorašnje i predstojeće aktuelnosti naše Partije, ali i važne zadatke koji su pred nama a koji su u vezi s jubilejom koji obeležavamo, koji nas ujedno obavezuje na ozbiljan i pregalnički rad svakoga od nas kome je cilj obnove Jugoslavije zasnovane na ravnopravnosti njenih naroda, solidarnosti i zajedništvu važan imperativ.

 

Od posebnog značaja je bilo usvajanje specijalne deklaracije „Jugosloveni u Srbiji imaju pravo na stvaranje nacionalnog saveta“ koja je jednoglasno usvojena.

 

U nastavku prenosimo tekst deklaracije:

 

Deklaracija Nove komunističke partije Jugoslavije:

Jugosloveni u Srbiji imaju pravo na stvaranje nacionalnog saveta

 

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) na dan kojim se obeležava 75. godina od Drugog zasedanja AVNOJ-a i utemeljivanja republike na ovim prostorima, započinje kampanju za proglašenje Jugoslovena nacionalnom manjinom u Srbiji i poziva sve jugoslovenski opredeljenje građane da joj se pridruže u toj važnoj i pravednoj borbi.

 

Shodno tome, NKPJ donosi deklaraciju o potrebi i opravdanosti dodeljivanja Jugoslovenima statusa nacionalne manjine u Srbiji. Kao što je poznato, u ovom trenutku Jugosloveni koji žive na teritoriji Srbije nemaju taj status čime im je uskraćeno nešto što im objektivno i u potpunosti pripada.

 

S obzirom da Jugosloveni nemaju status nacionalne manjine u Srbiji nemaju ni pravo izbora svog nacionalnog saveta. Na taj način je učinjena velika nepravda svim Jugoslovenima. Njima bi trebalo dozvoliti da se organizuju kao nacionalna zajednica u Srbiji što naravno podrazumeva da im treba omogućiti formiranje sopstvenog nacionalnog saveta.

 

Prvi razlog je taj što na našim prostorima postoji veliki broj ljudi koji sebe smatraju Jugoslovenima. Dosta njih, potiče iz mešovitih brakova koji su bili česti u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i jednostavno ne mogu da se identifikuju sa nekim od drugih naroda koji su činili SFRJ. Takođe, sasvim je normalno da se jedan broj građana poistoveti sa jugoslovenskim identitetom u državi koja se tako zvala punih 85 godina.

 

Drugi razlog je taj što je Srbija pravni i politički naslednik Jugoslavije što znači da bi svi oni koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni trebalo da dobiju ne status nacionalne manjine, već konstitutivnog naroda u zemlji. Prema tome zbog specifičnosti položaja Jugoslovena u Srbiji i činjenjice da je ona 85 godina bila deo Jugoslavije, bilo bi pravilno, pošteno, korektno i potpuno opravdano dozvoliti Jugoslovenima da biraju svoje nacionalne savete, a političkim partijama jugoslovenske naionalne zajednice omogućiti da na izborima skupe odgovarajući broj potpisa srazmerno broju Jugoslovena koji žive u Srbiji. Dakle, potrebno je dati im ista prava kao i pripadnicma 18 nacionalnih manjina koje su kao takve priznate u Srbiji.

 

NKPJ se zalaže za obnovu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u njenim istorijskim granicama od Triglava do Đevđelije. NKPJ se zalaže za obnovu Jugoslavije jer je to naša socijalistička domovina koja se nije raspala kako dušmani lažu već ju je razbio zapadni imperijalizam i peta kolona zarad gramzivih ciljeva krupnog kapitala. Komunisti su svesni da će do obnove naše domovine doći kada jugoslovenski narodi na dobrovoljnoj osnovi donesu takvu odluku. Komunisti su svesni da će to biti borba koja će se možda sastojati iz više etapa, možda će i potrajati, ali ono što znamo sa sigurnošću je da je obnova Jugoslavije kao i obnova i konačna pobeda socijalizma u svetu istrorijska etapa u razvoju čovečanstva koju niko i ništa ne može zaustaviti. Važna faza u borbi za jugoslovensku stvar je inicijativa da svi oni koji se smatraju Jugoslovenima u Srbiji dobiju status nacionalne zajednice (odnosno manjine kako to Ustav i aktuelni zakoni regulišu) sa pravom izbora svog nacionalnog saveta i formiranja svojih manjinskih partija u skladu sa izbornim i drugim važećim zakonima.

 

Stoga, pozivamo sve jugoslovenske patriotske organizacije i pojedince da udruže svoje snage sa NKPJ i stvorimo front čiji će minimalni cilj biti obezbeđivanje Jugoslovenima statusa nacionalne manjine u Srbiji, a maksimalni obnova na dobrovoljnim osnovama naše zajedničke domovine.

 

Koristimo priliku da svim građanima, radnom narodu naše domovine, poželimo srećan praznik i prenesemo najbolje želje da neki od narednih Dana Republike obeležili u obnovljenoj Jugoslaviji!

 

Živeli Jugosloveni, živela Jugoslavija, živela Republika!

 

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

29.11.2018.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A