ODRŽANA GODIŠNJA KONFERENCIJA SKOJ-a

Godišnja Konferencija SKOJ-a je održana 24. 12. 2016. godine u Beogradu, u sedištu Nove komunističke partije Jugoslavije. U radu Konferencije učestvovali su delegati sa prostora čitave Srbije. Rad je protekao u drugarskoj atmosferi, u duhu kritike i samokrtike, uz aktivno učešće delegata. Sve tačke dnevnog reda obrađene su pažljivo i temeljno, uz žive diskusije u kojima se govorilo o političkoj liniji i organizacionim pitanjima SKOJ-a, kao i o opštim društveno-političkim okolnostima u kojima naša omladinska organizacija deluje. Na Konferenciji je još jednom potvrđeno jedinstvo između partije, našeg omladinskog saveza i frontovskih organizacija, u prvom redu Studentskog fronta.

Analizirane su aktivnosti organizovane u 2016. godini, i ustanovljeno da u 2017. one moraju biti još kvalitetnije. Akcenat u delovanju za 2017. godinu je stavljen na organizovanje omladinskog komunističkog međunarodnog seminara koji će se održati 28. i 29. januara pvodom 25 godina od obnove SKOJ-a, zatim na organizovanje Petog antifašističkog letnjeg kampa, osinivanje Kulturnog kluba, učestovanje na 19-tom festivalu omladine i studenta u Sočiju, redovno izlaženje Glasnika SKOJ-a i održavanje 4. Kongresa SKOJ-a.

CK SKOJ,

Beograd,

24. decembar 2015.

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE 60 GODINA OD OSVAJANJA KOSMOSA SREĆAN 4. APRIL, DAN STUDENATA STOP BLOKADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A