ODRŽAN XII SKUP KOMUNISTIČKIH OMLADINA U RIMU

Savez komunističke omladine Jugoslavije je učestvovao na XII skupu komunističkih omladina Evrope, koji je održan u Rimu 27. i 28. februara 2016. godine. Našu organizaciju je predstavljao Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić, a na skupu je bilo prisutno 16 delegacija. Skup je organizovala Komunistička federacija omladine Italije, a radni naslov skupa je bio „Borba i uloga komunističkih omladinskih organizaija u revolucionarnom momentu, protiv moći monopoola i imperijalističkih akcija. Ujedinjeni i organizovani za socijalističku budućnost“.

Prvi radni dan je otpočeo uvodnim referatom domaćina skupa, Generalnim sekretarom Komunističke federacije omladine Italije, druga Aleksandra Mustila. Nakon tog čina, usledila je analiza zajedničkih aktivnosti povodom koordinisane akcije komunističkih omladina Evrope povodom 9. maja – Dana pobede. Drugarice i drugovi iz SDJ, omladine iz Nemačke, imali su prezentaciju o ovom pitanju, a ocenjeno je da je prošlodišnja aktivnost bila veoma uspešna i da je neophodno nastaviti sa koordinisanim aktivnostima. Zatim je usledila diskusija o uslovima kapitalističke krize i imperijalističkim kontradikcijama u svakoj pojedinačnoj zemlji, a tim povodom drug Aleksandar Đenić je održao referat analizirajući situaciju u Srbiji. Ostali delegati su zdušno prihvatili našu analizu situacije i gromoglasnim aplauzom su pozdravili našeg Prvog sekretara. Nakon uvodnih referata otpočela je diskusija o pitanju rezolucije skupa. Nakon iscrpne dugočasovne diskusije, rezolucija je usvojena, sa dodacima delegata o specifičnostima koji su karakteristični za svaku zemlju.

Drugog radnog dana, otpočeo je seminar o zajedničkoj borbi i akcionoj saradnji komunističkih omladina Evrope. Uvodnu reč je imala omladinska delegacija Komunističke partije Turske. Poučeni prošlogodišnjim iskustvom i uspešno organizovanom koordinisanom akcijom na nivou čitave Evrope povodom 9. maja, došlo se do zaklčjučka da je neophodno uspešnu praksu nastaviti. Usvojen je predlog drugova iz Italije da tokom godine sve omladine uzmu učešća u solidarnositi sa izbeglicama sa Bliskog istoka, pod parolom „ZAUSTAVIMO ZLOČINE EU I NATO.“ Takođe je odlučeno da se 20. juna, na svetski dan izbeglica održe manifestacije koje imaju za cilj da pokažu solidarnost sa izbeglicama.

Tokom skupa, Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić, održao je bilateralne sastanke sa većinom prisutnih delgata, a takođe je dao intervju o političkoj situaciji u Srbiji i stavovima naše omladine za list Komunističke federacija omladine Italije. Svima se zahvalio na podršci i aktivnostima koje su komunističke omladinske organizacije iskazale organizovanjem manifestacijama i slanjem protestnih pisama Vladi republike Srbije, kada je pokrenut sudski proces protiv druga Aleksandra Đenića od strane proimperijalističke Vlade u Srbiji, kad je naš prvi sekretar bio žrtva fašističkih huligana, kao prepoznato lice borbe za studentska prava. Drug Đenić je istakao da zahvaljujući pritisku koji je izvršen na našu buržoasku proimperijalističku Vladu, drug Đenić i SKOJ su iz ovog slučaja izašli kao pobednici. Drug Đenić je istakao da će naša organizacija uvek stajati na pozicijama proleterskog intrnacionalizma i složio se sa svim delegacijama da komunističke omladine Evrope moraju stajati na učenju Marksa i Lenjina, sa jasno klasnom izraženom linijom. Naš delegat se složio sa ostalim delegacijama da nam predstoji žestoka borba protiv svakog oblika reformizma i oportunizma u omladinskom pokretu. U bilateralnim razgovorima istaknut je stav naše organizacije da se komunistički omladinski pokret u Evropi mora boriti protiv EU i NATO imperijalista i boriti se za socijalističko društvo. U toj borbi, važnu ulogu ima Svetska federacija demokratske omladine, koja okuplja oko sebe sve antiimperijalističke i komunističke organizacije i istaknuto je da ona mora zadržati antiimperijalistički karakter.

Poslednjeg dana, drug Aleksandar Đenić je iskoristio priliku da poseti grob istaknutog italijanskog revolucionara i teoritičara Antonia Gramšija. U ime SKOJ-a, naš prvi sekretar je položio cveće i na taj način odao pijetet velikom revolucionaru radničkog pokreta.

TEKST NASTUPA DRUGA ALEKSANDRA ĐENIĆA

DEKLARACIJA

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A