ODRŽAN PLENUM CENTRALNOG KOMITETA SKOJ-a

Plenum Centralnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), uspešno i u radnoj atmosferi, održan je 4. aprila u Beogradu.

Plenum je otvorio prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić, izveštajem o radu SKOJ-a u periodu između Plenuma i godišnje Konferenicje.

Učesnici Plenuma usvojili su plan aktivnosti za naredni period sa posebnim akcentom na promovisanje trećeg „Antifašističkog letnjeg kampa”, koji će ove godine biti održan u saradnji sa GO SUBNOR Beograda, početkom avgusta 2015. godine. Naglašeno da je od izuzetne važnosti da ovakva manifestacija postaje tradicionalno okupljanje mladih ljudi. Kamp će ove godine potvrditi svoj međunarodni karakter učešćem delegacija iz republika bivše SFRJ, kao i delegacija iz Grčke, Turske, Španije, Rusije, Češke, Palestine, Venecuele, Kube.

Kao druga važna aktivnost u narednom periodu određena je kampanja koju će SKOJ, zajedno sa Partijom, organizovati povodom građenja Beograda na vodi. Drug Nemanja Potrebić, član sekretarijata SKOJ-a je dobio zaduženje da organizuje potrebne aktivnosti koje će ukazati javnosti problem iseljavanja građana sa ovog prostora i pljačkanje koje će pratiti ovaj projekau.

SKOJ će učestovati u obeležavanju sedamdesetogodišnjice proboja Sremskog fronta, i 28. aprila će zajedno sa Partijom protestovati protiv rehabilitacije Draže Mihailovića. Veliki akcenat je stavljen na pripremu Prvog maja – medunarodnog dana solidarnosti radničke klase. Plenum je istakao da je značajn uspeh postigla studentska konferencija u Ljubljani na kojoj je učestovao Studentski front, a naši aktivisti su isticali studentima iz Makedonije, Albanije i Slovenije, da studentsko pitanje nije izlovani element u društvu, a da je najveći problem to što su studenti na Balkanu okupirani NATO trupama, prvenstveno studenti na Kosovu i Metohiji. Delegacija Studentskog fronta je isticala da se studenti na Balkanu moraju ujediniti u zajednički front protiv okupacije Balkana, komercijalizacije obrazovanja, to jest protiv bolonjske deklaracije i izboriti se za besplatno i svima dostupno obrazovanje.

Na ovoj Plenarnoj sednici su usvojene neke kadrovske promene. Drug Bogdan Ninković je postao član sekretarijata SKOJ-a, a drugarica Nađa Pavlica je primljena u CK SKOJ-a.

Odlučeno je da 32. broj glasnika SKOJ-a izađe Prvog maja, dok je član CK drug Kosta Ristić pokrenuo inicijativu za osnivanje teorijskog lista, koji će uz Glasnik SKOJ-a biti drugi list koji će izdavati naša organizacija.

Plenum je istakao da je sada potrebno hrabro, istrajno i odlučno nastaviti svakodnevne aktivnosti SKOJ-a kako bi se svi zadaci izvršili u željenom roku.

Centralni komitet SKOJ-a

4. april 2015. god.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A