O SUDBINI GRČKE ODLUČUJE NAROD A NE BURŽOAZIJA

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) u potpunosti podržava generalni štrajk u Grčkoj koji predvode progresivni sindikat PAME i Komunistička partija Grčke (KKE).

SKOJ se solidariše sa radničkom klasom Grčke koja demonstrira mirno i dostojanstvno štiteći na taj način svoje pravo na rad, socijalnu sigurnost i dostojan život. Desetine hiljada grčkih radnika nedvosmisleno su poručili grčkoj buržoaziji ali i Međunarodnom monetarnom fondu da nemaju nameru da snose žrtvu zbog ekonomske krize koju nisu stvorili oni već kapitalizam. Vladajuća buržoazija odgovorila je brutalnom silom jasno pokazujući šta misli o pravima radničke klase. Grčka radnička klasa, predvođena njenom avangardom KKE ne želi da dozvoli buržoaziji da otpuštanjima i smanjenjem zarada sačuva svoje privilegije. Žestok i uporan otpor širokih narodnih masa Grčke uplašio je Belu kuću, Evropsku uniju i udarnu ekonomsku pesnicu imperijalizma MMF koji grozničavo pokušavaju da spasu grčku buržoasku vladu i neoliberalni ekonomski koncept nametnut čitavom svetu zbog koga je svetska privreda i doživela kolaps. Grčki narod je masovnim protestima jasno rekao NE neoliberalnoj politici. Svetsku krizu je izazvao kapitalizam i njegovi predvodnici moraju da plaćaju danak takve politike a ne radnička klasa. To je moćna poruka koju mora da usvoji i radnička klasa Srbije. Proletarijat naše zemlje se suočava sa istim problemima kao i braća i sestre u Grčkoj. Srpska buržoaska vlada bespogovorno sprovodi neoliberalnu politiku po diktatu MMF-a koja predstavlja omču oko vrata našoj ekonomiji. Državna kasa je prazna, privreda je potpuno uništena a Vlada Srbije namerava da proda i ono malo javnih preduzeća koja ostvaruju profit. Srpski proletarijat treba da uči od svojih grčkih drugova i da shvati šta su to pravi borbeni radnički sindikati i na koji način se oni bore za prava radnog čoveka. Srpski proletarijat treba da nauči koliko je solidarnost moćno oružije u toj borbi. Grčki radnici ne dozvoljavaju svojoj buržoaziji da ih okrene jedne protiv drugih. Oni ne žele da prihvate to kukavičije jaje koje promoteri neoliberalnog ekonomskog koncepta propagiraju u Srbiji. Svi radnici su braća i kada je ugrožena egzistencija jednog ugrožena je egzistencija svih njih. Srpska radnička klasa ne sme da dozvoli da ih buržoazija deli na one koji rade u privatnim i na one koji rade u javnim preduzećima. Te lažne podele su pogubne i odgovaraju samo kapitalistima na vlasti jer skreću pažnju sa dijalektičke istine da višak vrednosti stvara samo radnička klasa a da su gazde paraziti. Stoga srpski radnici treba da slede primer svojih grčkih drugova i jasno poruče da radnička klasa ne želi da plaća za greške buržoaskog pro-imperijalističkog režima u Srbiji.
Sekretarijat SKOJ-a
Beograd, 11. februar 2012.god.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A