NKPJ I SKOJ POZIVAJU NA DEMONSTRACIJE 17. DECEMBRA

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) pozivaju progresivne ljude, antifašiste i antimperijaliste da uzmu učešće na demonstracijama 17. decembra od 17č na Trgu republike u Beogradu.

 

Povodi za demonstracije su sledeći:

 

-Solidarnost sa NKPJ i SKOJ povodom fašističkih ataka i demoliranja naših prostorija

-Solidarnost sa našim narodom u antiimperijalističkoj borbi za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije

-Solidarnost sa narodom Donbasa, sa širim osvrt na stanje u Ukrajini i svetu

 

Demonstracijama će prisustvovati veliki broj stranih delegata koji dolaze iz celog sveta, od Latinske Amerike do Koreje. Na taj način oni će potvrditi solidarnost sa našom partijom i našim omladinskim savezom, našim narodom u pravednoj antiimperijalističkoj borbi za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, ali i uputiti snažne poruke mira koji je ponovo ozbiljno ugrožen od strane zapadnog imperijalizma iz zemlje u kojoj je njegov rušilački karakter na tlu Evrope bio naočigledniji.

 

Demonstracije će se održati u veoma složenom i osetljivom trenutku u kom se Srbija, Evropa i svet nalaze. Napadi od strane fašista na našu partiju u direktnoj su vezi sa fašističkim i imperijalističkim divljanjem koje je u porastu širom Evrope, a naočiglednije u Ukrajini sa opasnim tendencijama da ugrozi mir na Kosovu, u regionu Pacifika i drugde.

 

Zato dođite da sa Trga republike 17. decembra u 17č kažemo jasno i glasno:

 

– Smrt fašizmu
– Smrt imperijalizmu
– NATO napolje iz Srbije, napolje iz Ukrajine
– dole kijevska fašistička hunta

Sekretarijat NKPJ,
Sekretarijat SKOJ-a,
Beograd,
12.12.2022.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

TRIDESET I PRVA GODIŠNJICA OBNOVE SKOJ-a NOVOGODIŠNJA ČESTITKA NKPJ i SKOJ SKRNAVLJENJE GROBNICE NARODNIH HEROJA POSTAO TRAGIKOMIĆAN ČIN DŽON RID DOBIO MURAL U ZEMUNU NKPJ I SKOJ POZIVAJU NA DEMONSTRACIJE 17. DECEMBRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A