NIJEDAN GLAS BURŽUJIMA, UZ PROGRESIVNE NA LOKALU

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) sprečeni su da se 24.aprila pojave na izborima za Skupštinu Srbije sa svojom samostalnom listom iz nekoliko objektivnih razloga.

1. Komunisti su u Srbiji suočeni sa restriktivnim izbornim zakonom koji potpuno diskriminiše avangardu radničke klase u izbornoj trci. Da bi se izašlo na izbore traži se čak 10.000 potpisa overenih pred nadležnim sudskim organima. Za prikupljanje potpisa se daju kratki rokovi pri čemu ne postoji infrastruktura koja bi kvalitetno mogla da opsluži sve učesnike izborne trke. Dok vladajućim i opozicionim buržoaskim parlamentarnim partijama ceo aparat stoji na raspolaganju za komuniste, odnosno NKPJ i SKOJ ne postoji dovoljan broj sudskih overivača koje Partija i SKOJ ne mogu da angažuju kad su im potrebni već “kad su ovi slobodni i kad nisu angažovani od strane drugih podnosioca lista” . Dok buržoaskim partijama overavaju potpise vikendom, SKOJ-u i Partiji ta “privilegija” nije omogućena nego se čeka ponedeljak kao prvi radni dan. Takođe treba reći da se rad sudskih overivača plaća što za Partiju i SKOJ koji ne primaju dotacije ni od buržoaske države niti od privatnih kapitalističkih eksploatatora predstavlja ogroman trošak i veliki finansijski problem.

2. Svaki overeni potpis građanina koji podržava određenu izbornu listu se plaća 50 dinara. Dakle za učešće na izborima je potrebno skupiti minilalno 10.000 potpisa što znači da treba platiti 500 hiljada dinara. Za SKOJ i NKPJ kao “finansijske nudiste” to predstavlja ogroman gotovo nerešiv problem.

3. Buržoaski pravosudni i drugi državni organi poput Republičke izborne komisije imaju uvid u imena i prezimene i druge lične podatke građana koji podržavaju određene izborne liste. U uslovima orkestrirane antikomunističke histerije Partiji i SKOJ-u to predstavlja veliki problem jer veliki broj simpatizera komunizma plašeći se gubitka posla i za egzistenciju svojih porodica jednostavno ne sme imenom i prezimenom da podrži komunističku listu. Drugim rečima, mnogi simpatizeri komunizma se plaše odmazde poslodavaca, bilo buržoaske države bilo stranih i domaćih tajkuna. To se naročito odražava na ovim izborima nakon donošenja antiradničkog i antinaridnog Zakona o radu koji olakšava otpuštanaja.

S obzirom na nerešive objektivne probleme oko podnošenja samostalne izborne liste NKPJ i SKOJ su rukovodeći se lenjinističkim principom da izbornu kampanju treba iskoristiti kao tribinu za propagiranje socijalizma i komunističke perspektive, shodno takvoj pravilnoj orijentaciji inicirali stvaranje ujedinjenog fronta levice u kojem bi pored komunista bile i druge levičarske političke snage koje u datom trenutku po određenim pitanjima imaju pravilne i sa komunistima podudarne stavove na liniji očuvanja osnovnih egzistencijalnih interesa radnog naroda. SKOJ i Partija su tom smislu pokušali da stupe u kontakt i iniciraju stvaranje ujedinjenog fronta levice sa određenim političkim organizacijama koje se deklarativno zalažu za socjalnu pravdu ili borbu protiv antinarodnih i antiradničkih mera Vučićevog buržoaskog režima. Na žalost praksa je pokazala da je reč samo o deklarativnoj “levičarskoj” orijentaciji tih političkih organizacija a da su u suštini one takođe zagovornici interesa krupnog kapitala i pristalice buržaskih svojinskih odnosa nespremne da se bore za stvar radnog naroda. Te deklarativno “levičarske” a u suštini buržoaske organizacije su sabotirale stvaranje ujedinjenog fronta levice pomogavši na taj način kapitalističkoj eksploataciji protiv koje se navodno bore.

S obzirom da NKPJ i SKOJ iz objektivnih razloga nisu mogli da istaknu samostalnu listu a da je pokušaj stvaranja ujedinjenog levicarskog fronta koji su inicirale sabotiran od strane objektivno gledano sluga domaće i strane buržoazije deklarativnih i lažnih “levičara”, Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) pozivaju sve svoje članove i simpatizere, radnike, seljake, omladinu, penzionere i poštenu inteligenciju da na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srbije koji će se održati 24. aprila ne glasaju ni za jednu od lista koje su prijavljene jer su one sve do jedne buržoaske i u potpunosti su suprotstavljene interesima ljudi koji žive od svoga rada. Stoga NKPJ i SKOJ pozivaju, nijedan glas buržoaskim listama, bilo vladajućoj bilo “opozicionim” jer su sve one zagovornik kapitalističke eksploatacije.

SKOJ i NKPJ ističu da ne postoji nijedan razlog za održavanje prevremenih parlamentarnih izbora koje je za 24. april raspisao Vučićev buržoaski pro-imperijalistički režim. Izbori za koje nema potrebe su samo ogroman finansijski trošak koji će iz svog džepa platiti građani Srbije. Buržoaski proimperijalistički premijer Aleksandar Vučić se odlučio na raspisivanje prevremenih nepotrebnih i preskupih izbora da bi se nakon njihovog završetka na miru:

1. do kraja sprovela volja zapadnog imperijalizma, odnosno Vašingtona i Brisela, i formalno priznala “nezavisnost” južne srpske pokrajine Kosova i Metohije , koja se od 1999. godine nalazi pod okupacijom NATO, udarne vojne pesnice zapadnog imperijalizma.

2. da bi se u potpunosti završio proces likvidiranja državne i društvene imovine koju je decenijama krvlju i znojem stvarao radni narod Jugoslavije, kroz privatizaciju ili stečaj preostalih preduzeća u restrukturiranju koje je opljačkala i upropastila buržoaska vlast u Srbiji od kontrarevolucionarnog puča iz oktobra 2000. godine pa sve do danas.

Stoga NKPJ i SKOJ pozivaju građane Srbije da ne glasaju za listu vladajuće buržoaske proimperijalističke Srpske napredne stranke koja ne zastupa interese radnog naroda. Iako su zahvalni Pokretu socijalista na solidarnosti povodom nedavnog napada fašista na njihovo sedište, NKPJ i SKOJ-a ističu da nastupanje te organizacije na listi SNS-a i bezuslovna podrška Vučićevoj antinarodnoj i antiradničkoj politici, je čine pristalicom i zagovornikom kapitalističkog eksploatatorskog sistema zbog čega građani Srbije ne treba da podrže, odnosno glasaju za tu organizaciju kao ni za buržoasku i pro-imperijalističku Socijaldemokratsku partiju Srbije koje na izborima nastupaju na listi SNS.

Na izbore izlazi nekoliko desničarskih političkih organizacija. Sve one zastupaju reakcionarnu, nacional-šovinističku, četničku i buržoasku politiku. Neke od njih se zalažu za “Rusiju a protiv NATO i Evropske unije”. Njihova teza da su ovi izbori “referendum da li su građani za ili protiv EU i NATO i za Rusiju” je lažna jer se sve te parije zalažu za sprovođenje istog društvenog sistema koji postoji u zapadnim imperijalističkim zemljama, kapitalizma. Sve su one za eksploataciju tuđeg rada, “patriotizam” im je samo deklarativan jer ne sadrži socijalnu komponentnu koja je neodvojiva od nacionalne slobode a “antiimperijlizam” lažan jer bi sutra rado koračale za njegove interese samo kada bi se oni “podudarali sa interesima Srbije” što bi u suštini bilo paktiranje sa tim zlom i izdaja istinskih interesa naroda Srbije. Neke od desničarskih lista su toliko reakcionarne da se zalažu protiv abortusa i vakcinacije a kao kandidate su istakli one koji pokušavaju da rehabilituju fašističke sluge iz perioda Drugog svetskog rata poput Srpskog liberalnog saveta unuka kvislinga i fašiste Milana Nedića i Ravnogorskog pokreta koji veliča kvislinga i fašistu vođu zločinačkog četničkog pokreta Dragoljuba Dražu Mihailovića. Zato NKPJ i SKOJ pozivaju građane Srbije da ne glasaju za desničarske partije koje učestvuju na izborima i sve do jedne su buržoaske i retrogradne.

Do dolaska SNS na vlast građani Srbije su imali prilku da na svojoj koži osete surovu proimperijalističku, antinarodnu eksploatatorsku politiku takozvane liberalne opcije na čelu sa Demokratskom strankom. Tu po radni narod Srbije pogubnu politiku samo je po dolasku na vlast nastavila isto tako antinarodna, proimperijalistička i buržoaska SNS. Zato NKPJ i SKOJ pozivaju građane Srbije da ne glasaju za proimperijalstičku, buržoasku i antinarodnu listu DS-a i njenih satelita.

Na izborima nastupaju i liste političkih partija koje tvrde da zastupaju interese nacionalnih manjina. Reč je o političkim organizacijama koje pripadnike radnog naroda iz redova nacionalnih manjina žele da usmere na borbu za interese buržuja iz redova nacionanih manjina, kako bi oni sami ili uz pomoć srpske buržoazije mogli da eksploatišu pripadnike sopstvenih naroda. Te organizacije su sve odreda proimperijalističke i buržoaske i ne propagiraju i ne zalažu se za zajedničku borbu svih radnika Srbije bez obzira na nacionalnost protiv eksploatacije i imperijlizma. Zbog toga NKPJ i SKOJ pozivaju svoju braću i sestre radnike, seljake, omladinu, penzionere i poštenu inteligenciju iz redova manjinskih naroda da ne glasaju za te buržoske i pro-imperijalističke stranke.

Posebno je važno da građani Srbije nikako ne nasednu lažljivoj propaganda takozvanih “levičarskih” partija i daju im glas na izborima. SKOJ i NKPJ pozivaju građane Srbije da ne glasaju za koaliciju koju predvodi Socijalistička partija Srbije u kojoj je i Joška Broz, vođa lažne Komunističke partije . SPS je bila u vlasti sa SNS-om u vreme donošenja svih antinarodnih i antiradničkih zakona kao i sa DS u vreme privatizacija i otpuštanja. Cilj SPS nije borba za interese radnog čoveka već ponovni ulazak u Vučićevu buržoasku pro-imperijalističku vladu. Politika SPS je antinarodna i radni narod treba da joj uskrati podršlu. Isti slučaj je sa Socijaldemokratskom strankom Borisa Tadića. Reć je o lažnoj levičarskoj a u suštini liberalnoj antinarodnoj i antiradničkoj partiji. Tadić je dok je bio na vlasti sprovodio reakcionarnu politiku eksploatacije i proimperijalizma a poseban dokaz njegove reakcionarnosti je izborni savez sa proimperijalističkim i buržoaskim organizacijama Liberalno-demokratskom partijom i Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Stoga SKOJ i NKPJ pozivaju građane Srbije da ne glasaju za lažnu levičarsku buržoasku i proimperijalističku listu SDS-LDS-LSV.

NKPJ i SKOJ pozivaju građane Srbije da ne glasaju za koaliciju u kojoj se nalazi “Levica Srbije” Borislava Borka Stefanovića, bivšeg funkcionera buržoaske Demokratske stranke. Ne samo da je Stefanović bio član nekadašnje rasistički orijentisane muzičke grupe Generacija Bez Budućnosti već se “Levica Srbije” zalaže za ulazak Srbije u tamnicu naroda Evropsku uniju čiji je cilj da bogati budu još bogatiji a siromašni još siromašniji i otvoreno podržava postojanje nepravednog eksploatatorskog društvenog sistema, kapitalizma.

NKPJ i SKOJ pozivaju radnike, seljake, omladinu, penzionere i poštenu inteligenciju da na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srbije ne podrže nijednu od lista, odnosno da ne glasaju ni za jednu od ponuđenih lista na republičkim izborima.

Kada je reč o lokalnim izborima NKPJ i SKOJ će nastupiti odnosno podržati na izbornim listama progresivnih organizacija sa kojima dele iste ili slične ciljeve.

Na izborima za Skupštinu opštine Paraćin NKPJ i SKOJ učestvuju u okviru liste “Samostalni paraćinski socijalisti – Dostojanstveno za Paraćin”. SKOJ i NKPJ pozivaju sve svoje članove i simpatizere, radnike, seljake, omladinu, penzionere i poštenu inteligenciju Paraćina da na izborima za Skupštinu opštine Paraćin glasaju za listu “Samostalni paraćinski socijalisti – Dostojanstveno za Paraćin”.

Na izborima za Skupštinu opštine Priboj NKPJ i SKOJ podržavaju listu Radničkog pokreta “ Za opstanak FAP-a Miroslav Mršević”. Tu listu čine članovi Štrajkačkog odbora FAP Priboj koji se protive stečaju te fabrike. NKPJ i SKOJ pozivaju sve svoje članove i simpatizere, radnike, seljake, omladinu, penzionere i poštenu inteligenciju Priboja da na izborima za Skupštinu opštine Priboj glasaju za listu “ Za opstanak FAP-a Miroslav Mršević”.

Do izborne ćutnje koja će nastupiti u petak 22. aprila NKPJ i SKOJ će obavestiti javnost na kojim još listama nastupa, odnosno podržava ih na lokalnim izborima.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije,

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

2. april 2015. godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A