NEDELJNI PREGLED VESTI IZ ZEMLJE I SVETA SA KLASNIH POZICIJA – 29.04.2019.

PRENOSIMO SAOPŠTENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE NARODNE SKUPŠTINE KUBE U ZNAK PODRŠKE NARODU VENECUELE. SAOPŠTENJE JE PREUZETO OD STRANE AMBASADE REPUBLIKE KUBE U SRBIJI!

SAOPŠTENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE NARODNE SKUPŠTINE NARODNE VLASTI U ZNAK SOLIDARNOSTI SA VENECUELOM.

Odbor za međunarodne odnose Narodne skupštine Narodne vlasti, u skladu sa etičkim, demokratskim, i principima solidarnosti kojima se vode njeni poslanici, ponavlja najdublju solidarnost sa narodom i Vladom Bolivarske Republike Venecuele pred nekonvencionalnim ratom sa kojim se suočava.

Pokušaj Sjedinjenih Država i određene grupe zemalja da nametnu silom marionetsku vladu i povrede nacionalni suverenitet Venecuele, doživeo je neuspeh pred snagom građansko-vojne unije i odanošću Venecuelanaca svojim institucijama, i među njima jedinoj legitimno uspostavljenoj vladi: vladi ustavnog predsednika Nikolasa Madura Morosa.

Krađa javne baštine venecuelanske države i nepravedne prinudne jednostrane mere koje su primenile Sjedinjene Države uz druge akcije uplitanja, pogoršale su uslove života našeg bratskog naroda i sprovođenje osnovnih prava, suprotstavljajući se međunarodnom pravu, principima Povelje Ujedinjenh nacija i postulatima Proglašenja Latinske Amerike i Kariba zonom mira, i stoga nailaze na našu najoštriju osudu.

Nastojanje da se optuži Kuba za uplitanje u Venecueli, za hrabru odbranu Venecuelanaca svoje revolucije, predstavlja izraz nepoznavanja venecuelanske stvarnosti, potcenjivanja jedinstva naroda okupljenih oko svojih lidera, kao i prirode prijateljskih veza između Kube i Venecuele.

Odbor za međunarodne odnose Narodne skupštine Narodne vlasti podržava nedavnu izjavu Predsednika Državnog saveta i Saveta ministara, Migela Dijasa Kanela, na VIII susretu šefova država i vlada Zajednice karipskih država, u kojoj je rekao: “Bez obzira na političke i ideološke razlike, pozivam sve vlade Kariba da brane mir i suprotstave se vojnoj agresiji i eskalaciji prinudnih ekonomskih mera protiv Venecuele koji nanose ozbiljnu štetu građankama i građanima i ugrožavaju stabilnost u celom regionu”.

Takođe, podržavamo nedavnu izjavu Generala Vojske, Raula Kastra Rusa, Prvog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije na Drugom vanrednom zasedanju IX Saziva Narodne skupštine Narodne vlasti kada je rekao:
“Venecuelanska Vlada i čavistički narod ispisuju zadivljujuće stranice otpora. Na bolivarskom tlu se definiše danas da li je istina da latinoamerički i karipski narodi imaju pravo na slobodno opredeljenje, da li je suverena moć u rukama naroda ili stranih vlada, da li je prihvatljivo da neka moćna zemlja određuje ko rukovodi nekom nezavisnom zemljom, da li pravila i principi kojima se vodi organizacija Ujedinjenih nacija imaju stvarnu vrednost ili su mrtvo slovo na papiru, da li će narodi regiona ostati pasivni pred naletom suverene moći jednog bratskog naroda ili će odgovoriti odbacujući zločin”.

Zbog svega navedenog, Odbor za međunarodne odnose Narodne skupštine Narodne vlasti ponavlja našu čvrstu posvećenost venecuelanskom narodu i njegovoj bolivarskoj i čavističkoj revoluciji, njenim vlastima legitimno izabranim slobodnim, direktnim i tajnim glasanjem, i hrabroj odbrani njene nezavisnosti, suvereniteta i slobodnom opredeljenju. Istovremeno, poziva na solidarnost sve poslanike dobre volje iz celog sveta.

Havana, 12. april 2019. godine

 

KRATKI ROKOVI ŠTITE KRUPNI KAPITAL

Antinarodni gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić raspisao je u subotu, 20. aprila, oglas za izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Reč je o drugom krugu licitacija. Ukupno je za zakup preostalo 9 676,78 hektara u više od 20 katastarskih opština. Rok za prijavu je 22. april, a licitacija će se održati 24. aprila.

Ovako kratak rok za prijavu ide u prilog činjenici da je sama licitacija namenjena ne običnim paorima, već krupnim kapitalistima. Postavlja se pitanje koliko će seljaka uopšte biti obavešteno o ovom konkursu, a kamoli koliko njih će biti u mogućnosti da se prijave u ovako kratkom roku. Jasno je da kratak rok ne smeta krupnim zemljoposednicma, koji su o svemu dobro obavešteni upravo od strane njihovih slugu iz redova gradske vlasti. Takođe, veleposednik će se lakše i u kraćem roku opredeliti za ovakvu investiciju, za razliku od običnog, siromašnog paora čija se ekzistencija uvek dovodi u pitanje.

SKOJ-Zrenjanin zahteva od gradskih vlasti da produže rok za prijavu, kao i da o svakoj licitaciji blagovremeno obaveste sve poljoprivrednike. SKOJ poziva zrenjaninske paore da ne dozvole da njihova zemlja ode u ruke buržoazije, te da se na sve moguće izbore za pravo na korišćenje naše, narodne zemlje.

Zrenjanin, 21.04.2019.

 

PRAVOSNAŽNO ODBIJENA REHABILITACIJA MILANA NEDIĆA

 

Apelacioni sud pravosnažno je odbio rehabilitaciju srpskog premijera za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu i izdajnika srpskog naroda Milana Nedića.

Apelacioni sud je potvrdio odluku Višeg suda u Beogradu od 11. jula 2018. godine, kada je odbijen zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića.

Tim zahtevom traženo je da se utvrdi da jeizdajnikl Milan Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga.

Podnosioci zahteva smatrali su da je ništavo rešenje Trećeg narodnog sreskog suda za grad Beograd od 31. januara 1946. godine o konfiskaciji imovine izdajnika srpskog naroda Milana Nedića od dana donošenja i da su ništave sve njegove pravne posledice.

Zahvaljujući dobroj organizovanoj borbi svih antifašističkih organizacija i pojedinaca ovaj sramni pokušaj nije prošao!

Da podsetimo, razlozi zbog kojih se NKPJ i SKOJ protive rehabilitaciji Milana Nedića su sledeći:
– Milan Nedić je bio izdajnik srpskog naroda i Jugoslavije koji je služio interesima naci-fašističkog okupatora u Drugom svetskom ratu
– Milan Nedić je bio na čelu kvislinške marionetske „vlade“ koja je služila i pomagala okupatorskim trupama
– Milan Nedić je oganizovao kvislinške jedinice koje su se borile protiv oslobodilačkog partizanskog pokreta a finansirale su ih okupacione vlasti
– Milan Nedić je tokom Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije bio na istoj strani na kojoj su bili i drugi izdajnici jugoslovenskih naroda, belogardejci, ustaše, pro-fašističke milicije izdajnika muslimanskog naroda, zelenaši, balisti, folskdojčeri, VMRO-vci i naravno četnici
– Milan Nedić je organizovao masovna hapšenja Jevreja i Roma koji su ubijani u koncentracionim logorima i drugim mestima
– Milan Nedić je kao simpatizer fašizma donosio antisemitske i antiromske i druge rasističke zakone i propise
– Milan Nedić je organizovao kazamate u kojima su ubijani komunisti, antifašisti i drugi rodoljubi
– Milan Nedić nije spasavao srpski narod, već je naprotiv Srbe predavao fašitičkom okupatoru i direktno je odgovaran za stradanje više desetina hiljada Srba
– Milan Nedić je sramota srpskog naroda i zaslužuje samo prezir i gađenje

Rehabilitacija izdajnika neće proći!
Smrt fašizmu – sloboda narodu!
Sekretarijat NKPJ,
Sekretarijat SKOJ-a

 

PRIVATNICI UNIŠTAVAJU BANATSKU ZEMLJU

 

Grupa poljoprivrednika iz Novog Bečeja odlučno se usprotivila pokušajima kompanije ”Nexe grupe”, inače vlasniku novobečejske Industrije građevinske keramike ”Polet”, da otvori rudnik gline na poljoprivrednom zemljištu prve klase.

Paori upozoravaju da će se otvaranjem kopa spustiti nivo podzemnih voda, čime će biti uništene velike površine okolnog zemljišta. Vlasnici oko 700 parcela nadomak budućeg kopa na ovaj način bi ostali bez najbolje zemlje, što bi dovelo do još lošijih privredno i socijalno-demografskih uslova u ovoj opštini. Takođe, ovom eksploatacijom bio bi ugrožen i Specijalni rezervat prirode ”Slano Kopovo”. Kako bi zaštitili svoju zemlju od nemarnosti buržuja, poljoprivredno udruženje ”Srednja strana” i ekološko udruženje ”Sivi ždral” održali su protest u sredu, 17. aprila.
Predstavnici poljoprivrednika izjavljuju da umesto da bude uništena, zemlja, kao prirodno bogatstvo, treba da bude sačuvana za generacije koje dolaze. Oni navode da žele saradnju sa ”Poletom”, predlažući kompromisno rešenje po kome bi se za eksploataciju gline koristila zemlja lošijeg kvaliteta, koja se nalazi dalje od fabrike. Vlasnici fabrike za ovakav predlog neće ni da čuju, pošto bi u tom slučaju kompanija ubirala nešto niži profit. Važno je napomenuti da ”Polet” još uvek nije dobio zvaničnu dozvolu za eksploataciju.Saša Maksimović, predsednik opštine Novi Bečej, navodi da je sporno zemljište vlasništvo ”Poleta”, te da opština ni na koji način nije uključena u ova dešavanja.
Ovo je jedan od mnogobrojnih pokazatelja da se kapitalizam ne bori za opšte dobro, već isključivo za profit bogataša. Buržoazija je, zarad što bržeg sticanja profita, spremna da uništava čitave ekosisteme, kao i resurse od najvećeg značaja za lokalnu zajednicu. Plodnoj banatskoj zemlji, koja je stotinama godina hranila stanovnike Novog Bečeja, preti uništenje u roku od nekoliko godina, a sve zarad gramzivih interesa bogate manjine. Opštinski zvaničnici, koji bi trebalo da budu najglasniji u odbrani narodne zemlje, svesno se uklanjaju pred problemom, ostavljajući paore na milost i nemilost eksploatatorima.

Zrenjaninski komitet SKOJ-a poziva Novobečejce da istraju u borbi, te da zaštite njihovo zemljište od gramzivosti krupnog kapitala. SKOJ upozorava da će se ovakvi problemi javljati dokle god je ”Polet” u rukama privatnika. SKOJ zahteva hitnu nacionalizaciju ”Poleta”, napominjući da Novi Bečej može da napreduje samo ako njegovom privredom upravlja radni narod, a ne buržoaski paraziti. Tim povodom, SKOJ poziva radnike ”Poleta” da se pridruže seljacima i zajednički odbrane narodnu zemlju.

FABRIKE RADNICIMA, ZEMLJA SELJACIMA!
PROLETERI SVIH ZEMALJA, UJEDINITE SE!
Zrenjanin, 22.04.2019.

 

KINESKA DRŽAVNA AGENCIJA: SOCIJALIZAM NAJBOLJI PUT ZA ISKORENJIVANJE SIROMAŠTVA

Dve godine do kraja roka kojeg je kineska vlada zadala za potpuno iskorjenjivanje siromaštva u ovoj zemlji ključnu ulogu ima socijalistički sistem, piše državna kineska novinska agencija Xinhua.

“Socijalizam znači napredak. Napredak mora služiti zajedničkom prosperitetu za sve”, izjavio je predsednik Xi Jinping tokom posete jugozapadnom delu zemlje, odnosno gradu pokrajini Chongqing.

Komunistička partija Kine obećala iskorijeniti siromaštvo do 2020.

Komunistička partija Kine objavila je rat siromaštvu i obećala je 2017. godine da će ga iskorijeniti u svim zaostalim delovima zemlje i to do kraja 2020. godine.

Smanjenje siromaštva postalo je tako strateški zadatak za zemlju, piše državna agencija, a vlasti su na svim nivoima preduzele korake kako bi se ispunio rok.

Siromaštvo smanjeno sa 97.5 posto na 1.7. posto u 40 godina

“Kineski socijalistički sistem omogućio je ujedinjenje svih raspoloživih resursa za ostvarenje cilja od početka do kraja, posebno kad je reč o prihodima. Zahvaljujući mukotrpnom radu, više od 700 miliona Kineza izašlo je iz siromaštva u poslednje četiri decenije, a stopa siromaštva se u ruralnim krajevima smanjila s 97.5 posto u 1978. na 1.7 posto”, piše Xinhua.

Članovi partije, uključujući vladine službenike, vojnike i visokoobrazovane radnike, poslati su delom zemlje u siromašne krajeve kako bi radili na ostvarivanju glavnog vladinog zadatka.

Dve godine do isteka roka, zemlja se nalazi u kritičnom trenutku završetka najtežeg zadatka svoje kampanje smanjenja siromaštva. Socijalistički sistem nastavit će pokazivati svoju snagu u posljednjim fazama borbe, piše državna agencija.

 

RADNICI SU POTROŠNI MATERIJAL POSLODAVCIMA: RADNIK PAO SA SKELE NA VOŽDOVCU!

Do nesreće je došlo danas na gradilištu u Ulici vojvode Stepe 214, kada je radnik (34) pao sa skele. Povređeni čovek je kolima Hitne pomoći prevezen u Institut za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica” i trenutno nije poznat stepen njegovih povreda. Kako su rekli iz Hitne pomoći, kada je njihova ekipa izašla na teren, radnik je bio u svesnom stanju. Na gradilište su došli kako pripadnici policije, tako i nadležna inspekcija.

Učestalost je postalo u Srbiji da radnici ginu na svom poslu. Mnogi radnici u poslednje vreme su izgubili svoj život, ili su teško povređeni na radu. Razlog za to su nehumani uslovi u kojima rade i nedovoljna zaštita na radu. Inspekcija u gomili slučajeva ostaje nema. Prilog takvoj sitaciji je i katastrofalan Zakon o radu koji je donet u interesu poslodavaca, a ne radnika. Radnici u Srbiji moraju da shvate da snaga leži u njihovoj solidarnosti i jedinstvu. Stoga oni moraju biti jedinstveni kako bi se izborili za svoja prava. Ujedinjeni radnici moraju povesti žestoku kampanju protiv sadašnjih uslova na radu, kako bi se mogli da se izbore protiv kriminalnog Zakona koji je trenutno aktuelan. Oni moraju biti jedinstveni i solidarni sa svojim drugovima i drugaricama u svojim radnim kolektivima i moraju praviti frontove sa svim progresivnim elementima u društvu kako bi se izborili za svoja prava.

 

SOLIDARNOST SA NARODOM ŠRI LANKE

Svetska federacija demokratske omladine (WFDY) osuđuje brutalne napade na ljude iz Šri Lanke koji su prouzrokovali smrt stotina nevinih ljudi i čine nekoliko stotina ljudi povređenim. U početku izražavamo naše saučešće porodicama pokojnika i želimo brzi oporavak povređenih.

Izražavamo našu solidarnost prema ljudima iz Šri Lanke i želimo snagu i hrabrost da se suočimo sa situacijom i oporavimo se od traume zajedno. Mi žestoko osuđujemo sve rasne i verske ekstremizme koji stalno dovode do krvoprolića u svetu. Zahtevamo od svih progresivnih mladih i studenata u Šri Lanci da se mudro suočavaju sa ovom situacijom i da propagiraju mir među narodom. Istovremeno, tražimo od svih ljudi u Šri Lanci da se ne podele na etničke razlike, već da se ujedine kao jedna nacija u procesu oporavka od ove traume.

 

Čitaj Glasnik, ruši kapitalizam, stupi u redove SKOJ-a!

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A