NAJAVLJEN POČETAK PREDIZBORNE KAMPANJE NKPJ-SKOJ

Delegacija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) i Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) proglasila je, u utorak 30. januara, zvaničan početak predizborne kampanje za Beogradkseizbore 2018.

Evocirajući veliki izborni uspeh komunista u Beogradu iz 1920. godine, kada je na izborima za gradonačelnika izabran Genralni sekretar KPJ Filip Filipović, početak kampanje je najavljen ispred ploče na kojoj je sačuvan do današnjih dana grafit „Galasajte za Filipa Filipovića“.

Kraće izlaganje ispred ploče je održao Generalni sekretar NKPJ drug Aleksandar Banjanac, koji je objasnio da je partijsko rukovodstvo kao najsvrsihodnije rešenje, posle brojnih razovora s nama bliskim organizacijama, donelo odluku da na izbore izlazimo samostalno. Banjanac je takođe istakao da će se voditi pozitivna kampanja s isticanjem u prvi plan ZA a ne protiv, sve ono za šta su komunisti koji će na izborima biti autentična i jedinstvena snaga, koja će isključivo zastupati interese radnika, nezaposlenih, ugroženih i socijalno obespravljenih slojeva. Na kraju je drug Banjanac konstatovao da se nadamo solidnom rezultatu, jer svi spomenuti za koje ćemo se na ovim izborima boriti predstavljaju većinu u našem glavnom gradu, kao i u čitavoj Srbiji.

O daljim aktivnostima i planovima u kampanji ćemo redovno izveštavati, a očekuje se da će se s prikupljanjem potpisati otpočeti iduće nedelje o čemu će članstvo i javnost biti blagovremeno obavešteni.

Komunisti za Beograd.

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

30. 01. 2018.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ODRŽAN 9. ANTIFAŠISTIČKI KAMP KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A