MILOŠ KARAVEZIĆ IZABRAN ZA PRVOG SEKRETARA SKOJ-a

Na 5. Kongresu Saveza komunističke omladine Jugoslavije drug Miloš Karavezić je izabran za Prvog sekretara SKOJ-a. On je na toj poziciji nasledio druga Aleksandra Đenića, koji je tu funkciju obavljao 10 godina. Kongres je održan u nedelju, 26. februara, a slogan Kongresa bio je „Omladina, borba, alternativa!“.

 

Kongres je takođe izabrao novi Centralni komitet i Sekretarijat. Tom prilikom su usvojene i rezolucije po pitanju političke situacije u Srbiji i Crnoj Gori, kao i rezolucije o stambenom pitanju, antifašizmu, obrazovanju i Kosovu i Metohiji. Diskutovalo se i o planu rada u periodu do VI Kongresa, novim metodama rada sa omladinom, statutarnim i programskim pitanjima.

 

Pozdravne poruke 5. Kongresu SKOJ-a poslao je veliki broj sestrinskih, komunističkih omladinskih organizacija. Ove organizacije su izrazile solidarnost sa komunistima u Srbiji i Crnoj Gori i želju za daljim jačanjem klasne borbe srpskih i crnogorskih radnika.

 

Uvereni smo da će izabrano rukovodstvo dati novi elan svim članovima SKOJ-a u borbi za socijalističku alternativu. Članovi Sekretarijata i Centralnog komiteta nastaviće rad prethodnog rukovodstva na daljem jačanju kako same organizacije, tako i njenog položaja među mladim ljudima u Srbiji i Crnoj Gori. SKOJ će u narednom periodu fokusirati svoj rad upravo na rešavanje svakodnevnih problema sa kojima se omladina suočava.

 

U narednom periodu SKOJ će objavljivati tekstove svih usvojenih rezolucija. Rezolucije će biti dostupne javnosti na sajtu našeg omladinskog saveza, na adresi www.skoj.org.rs.

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

27.02.2023.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

SKOJEVCI POZDRAVILI IZBOR DRUGA ĐENIĆA ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE ZEMUN SKOJ UČESTVOVAO NA ANTI-IMPERIJALISTIČKIM SKUPOVIMA U JUŽNOJ KOREJI KOMUNISTA ODBORNIK U SKUPŠTINI OPŠTINE ZEMUN ODRŽAN SKUP TITO DA OSTANE – GANGULA DA ODE ALEKSANDAR ĐENIĆ KANDIDAT KOMUNISTA ZA PREDSEDNIKA GO ZEMUN

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A