LENJIN 150 GODINA OD ROĐENJA

Na današnji dan, pre 150 godina je rođen Vladimir Ilič Uljanov Lenjin. On je bio veliki teoretičar, filozof, revolucionar i klasik naučnog socijalizm. Ipak, Lenjin je najpoznatiji kao lider Velike oktobarske socijalističke revolucije, događaja koji je označio da je moguće ostvariti utopiju, odnosno ukinuti eksploataciju čoveka od strane čoveka i graditi socijalizam u jednoj zemlji. Taj događaj je promenio svet za sva vremena i pokazao je da je drugačiji svet moguć, u kojem svu vlast ima radni narod.

 

Iako je Lenjin najprepoznatljiviji kao lider socijalističke revolucije, nje gotovo zasigurno ne bi bilo da nije bilo njegovog velikog teorijskog doprinosa razvoju marksističke misli. On je jedan od najuticajnijih filozofa koji je insipirisao plejadu narednih generacija u čitavom svetu. Na filozofskom planu, u njegovom najznačajnijem delu “Materijalizam, ili empirokticizam” je razbio malograđansku i idealističku filozofiju, filozofiju subjektivnog idealizma koja se zasnivala na pozitivističkom pogledu, koje daje primat iskustvu, odnosno načinu mišljenja da ono što neko nije iskusio to ne postoji. Lenjin je ovom načinu mišljenja suprstavio materijalističku filozofiju (pozivajući se na Marksa i Engelsa) ističući da okolnosti su te koje formiraju našu svest.

 

Lenjin je dao veliki značaj u definsanju i ulozi komunističke partije kao avangardi radničke klase. On je isticao da komunisti moraju formirati organizaciju u kojoj će vladati gvozdena disciplina, u kojoj će se odluke donositi na osnovu demokratskog – centralizma, odnosno da može postojati pluralizam mišljenja, ali jedinstvo delovanja, u kojem se manjina mora povinovati interesu većine. Takođe, isticao je da za razliku od drugih buržoaskih partija, boljševičke partije se razlikuju po tome ko može biti član, a ko ne u partiji i da svaki član mora plaćati članarinu i proći kandidatski staž, a takvo viđenje organizacione strukture partije je doprinelo razlazu sa menjševicima. Lenjin je takođe isticao da komunisti stalno moraju ići u mase i raditi na njihovom osvešćivanju.

 

Lenjin je u teorijskom smislu dao ogroman doprinos u razumevanju istorijski uloge države. U prvom redu je istako njen klasni karakter. Lenjin je pokazao u svom grandioznom delu “Država i revolucija” da svaka država predstavlja vladajući aparat određene vladajuće klase koja je na vlasti i da je njoj podređena. Napomenuo je da dok postoje države postojaće i diktatura. Tako u kapitalističkoj državi, ona je podređena interesima kapitalističke (buržoaske) klase i svi zakoni se donose u njihovom interesu, te stoga u kapitalizmu imamo diktaturu manjine nad ogromnom većinom ljudi. On je suprostavio kapitalističkoj državi socijalističku, istićući da u socijalizmu će vladati dikatura proletarijata, odnosno diktatura ogromne većine nad manjinom.

 

Lenjin je veliki mislilac i po tome što je definisao okolnosti u kojima idalje živimo, odnosno da je imperijalizam najviši stadijum kapitalizma. Ovakav razvoj kapitalističkog sistema predstavlja njegove kranjnje granice, koje karakteriše vladavina monopola, odnosno sjedinjavanje finasijskog I industrijskog kapitala u kojem se siromašne zemlje, bogate prirodnim resursima zadužuju kod bogatih zemalja I potčijavaju se finasijskim monopolima koji ih drže u bedi I siromaštvu.

 

Lenjin, koji je bio veliki politički taktičar, koji je znao da oseti tačan dijalektički momenat, odnosno politički trenutak kako nastupiti, je najzaslužniji za postojanje komunističkih omladinskih organizacija. Na njegovu incijativu su formirane komunističke omladinske organizacije, a zatim 1919. godine i Komunistička omladinska internacionala koja je 1945. godine prerasla u Svetsku federaciju demokratske omladine, čiji je SKOJ član od 1994. godine. Lenjin je prepoznao da svaka nova generacija je rođena u novim istorijskim i političkim okolnostima, i da svako vreme sa sobom nosi novine i nove probleme, te je genijalno procenio da uloga mladih komunista leži u tome da prepoznaju probleme svoje epohe i u skladu sa društvenom analizom trenutka u kojem žive daju odgovore, približavajući klasnu borbu mladim generacijama

 

Lenjin je još za života ušao u legendu i postao simbol revolucije. Istorijska praksa je pokazala veličinu njegovog dela, koje nam pokazuje da je drugačiji i pravedniji svet moguć, svet koji se zasniva na socijalnoj pravdi, u interesu ogromne većine ljudi, bez kapitalističke eksploatacija u kojoj manjina živi na račun većine.

 

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

22. 04. 2020.

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A