AKCIJA SOLIDARNOSTI SA PALESTINSKIM NARODOM

Zajednički poziv komunističkih omladinskih organizacija za Dan zajedničkog delovanja i solidarnosti sa palestinskim narodom:

Osuđujemo pred mladima i narodima čitavog sveta, neprestane zločine Amerike, NATO-a i Izraela protiv palestinskog naroda, američku odluku da Jerusalim proglasi „glavnim gradom Izraela“ i preseli tamo svoju ambasadu iz Tel Aviva, kao i neizmenjeni stav EU, koji izjednačava „zločinca“ sa „žrtvom“ i otvara put za novi imperijalistički zločin. Ovo provokativno delovanje američke vlade nije slučajno, već je deo opštih intervencijskih planova SAD-a u regiji Bliskog istoka s ciljem osiguranja svojih interesa. Cilj je da se otkažu rešenja, i da se uspostavinezavisna palestinska država s granicama iz 1967. godine, sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom za ono za što su se palestinski ljudi borili i prolivali krv toliko godina. Sve to u kontekstu imperijalističke intervencije u Siriji koja iskorišćavahaos nastao uništenjem „Islamske države“ za promovisanje vlastitih ciljeva.

Osuđujemo represiju palestinskog naroda od strane izraelske države koja, uz podršku Sjedinjenih Država, pojačavavarvarstvo. Na pravednu reakciju Palestinskog naroda reagujuubistvimaljudi u protestu, hapšenjima i progonima. Izraelske represivne snage ne oklevaju čak ni da se bore sa decom i adolescentima poput dvojice tinejdžera koji su ubijeni početkom januara, kao i 16-godišnja Ahed Tammimi, kojoj se sudi na izraelskom vojnom sudu zbog njenog protivljenja okupaciji. Pozdravljamo mnogobrojnu palestinsku omladinu koja se hrabro bori protiv varvarstva izraelske države za pravo na život u vlastitoj domovini bez stranih ugnjetavača.

Borba koju vodimo u našim zemljama protiv nepravde, siromaštva, ugnjetavanja i imperijalističkog rata je međunarodna borba, borba koja sadrži solidarnost prema borbi naroda protiv nepravde i ugnjetavanja u celomsvetu.

Pozivamo sve mlade naših zemalja da osude neprekidne zločine protiv palestinskog naroda i spreče novo jačanjevarvarstva. Odlučno osuđujemo mučenje čitavog palestinskog naroda, nasilje koje sprovodi Izrael nad hiljadama političkih zatvorenika, izgradnju zida srama, nastavak izgradnje ilegalnih naselja i trajnu okupaciju palestinskr teritorije.

Pozivamo sve organizacije mladih komunista, druge antiimperijalističke i masovne organizacije mladih iz celog sveta da podrže Dan međunarodne zajedničke akcije solidarnosti prema narodu Palestine, 12. 03. 2018. Koordinirajući našu akciju, raznim aktivnostima dajemo internacionalistički odgovor imperijalističkim planovima!

Zahtevamo:

Nezavisnu, održivu i suverenu palestinsku državu unutar granica iz 1967. godine s istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom;

Povlačenje izraelske vojske sa svih okupiranih područja 1967. godine, uključujući Golansku visoravan i područja Sebah;

Kraj naseljenja i povlačenje doseljenika koji su nastanjeni na Palestinskoj zemlji definisane granicama iz 1967. godine, oslobađanje svih političkih zatvorenika i povratak izbjeglica;

Tražimo otkazivanje svakog političkog i vojnog sporazuma između naših vlada i Izraela te trenutno priznanje palestinske države.

 

Komunističke omladinske organizacije potpisnice ovog dokumenta:

01. Komunistička omladina Alžirske partije za demokratiju i socijalizam, JC – PADS
02. Komunistička omladina Austrije, KJÖ
03. Sindikat mladih Bangladeša, BYU
04. Studentska unija u Bangladešu, BSU
05. Komunistička omladina Bolivije, JCB
06. Komunistička omladinska unija, UJC-Brazil
07. Crvena omladina – Velika Britanija
08. Mlada komunistička liga Britanije
09. Mladi socijalisti Hrvatske
10. Komunistička omladinska unija, KSM – Češka
11. Komunistička unija Danske, UngKom
12. Komunistička omladina Ekvadora, JCE
13. Savez komunističke omladine, UJC – Francuska
14. Mladi komunistički pokret Francuske, MJCF
15. Socijalistička njemačka radnička omladina, SDAJ
16. Komunistička omladina Grčke, KNE
17. Komunistička omladina u Gvatemali, JCG
18. Radna stranka mladih – Irska
19. Connolly pokret mladih, CYM – Irska
20. Front komunističke omladine, FGC – Italija
21. Jordansko udruženje mladih, UJDY
22. Komunistička omladina Jordana
23. Socijalistički pokret Kazahstana
24. Federacija mladih komunista, FJC – Meksiko
25. Pokret mladih komunista, CJB – Holandija
26. Federacija demokratskih studenata – Pakistan
27. Komunistička omladina u Pakistanu
28. Mladi komunističke partije Poljske
29. Revolucionarna komunistička liga mladih (boljševika), RKSMb – Rusija
30. Lenjinistička komunistička omladinska unija Ruske Federacije, LKSM RF
31. Savez komunističke omladine Jugoslavije, SKOJ – Srbija
32. Savez mladih komunista, CJC – Španija
33. Komunistička omladinska unija Španije, UJCE
34. Komunistička omladina Katalonije, JCC
35. Socijalističkoudruženje mladih, SYU – Šri Lanka
36. Socijalistička studentska unija, SSU – Šri Lanka
37. Sindikat komunističke omladine u Siriji – omladina Khaled Bakdash, SCYU-KBY
38. Komunistička omladina Turske, TKG

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE 60 GODINA OD OSVAJANJA KOSMOSA SREĆAN 4. APRIL, DAN STUDENATA STOP BLOKADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A