27 GODINA OD OBNAVLJANJA SKOJ-a

Navršilo se tačno 27 godina od kada je u Nemanjinoj ulici u Beogradu, 25. januara 1992. godine, obnavljen rad Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) . SKOJ je obnovljen kao omladinska organizacija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ). Naime, za godinu i po dana postojanja Partije njenim redovima je pristupilo dovoljno mladih, borbenih, ubeđenih i teorijski potkovanih komunista što je dovelo do inicijative za stvaranje podmlatka NKPJ.

 

Na predlog pokojnog druga Branka Kitanovića osnivača i prvog generalnog sekretara Partije, podmladak je nazvan SKOJ po slavnoj omladinskoj komunističkoj organizaciji osnovanoj 1919. godine u Jugoslaviji. Drug Kitanović je predložio da omladinska organizacija NKPJ ponese ime SKOJ zato što ono nikada nije kompromitovano a Savez je imao slavnu istoriju i važnu ulogu u predratnom, ratnom i posleratnom periodu sve do 1948. godine kada je ugašen. Upravo je to razlog zbog čega omladina NKPJ 25. januar ne smatra osnivanjem već obnovom istorijskog SKOJ-a čiji kontinuitet u ideloškom smislu nastavlja u potpunosti.

 

Obnova SKOJ-a je izazvala veliko interesovanje javnosti i medija ali, što je i najvažnije, mladih ljudi željnih borbe za socijalnu pravdu i slobodu. SKOJ je od svog prvog dana poveo mukotrpnu, principijelnu, upornu, prkosnu i odlučnu borbu za širenje ideja marksizma-lenjinizma i socijalizma među mladim narašajima i s vremenom je iznikao u avangardnu organizaciju. Uloga kadrova SKOJ-a u uslovima razbijanja SFR Jugoslavije od strane zapadnog imperijalizma bila je da “stanu u gard” i suprotstave se tom reakcionarnom procesu kao i agresivnoj i primitivnoj antikomunističkoj histeriji nastaloj nakon privremenog sloma socijalizma u Evropi i nekim zemljama sveta usled grozomorne izdaje Mihaila Gorbačova i raspada Sovjetskog Saveza.  Nakon Petooktobarskog antirevolucionarnog puča SKOJ se beskompromisno stavio načelo borbe mladih radnika, seoskih proletera, studentske i srednjoškolske omladine protiv ekspoloatacije i imperijalizma.

 

SKOJ je posebno ponosan na činjenicu da su upravo članovi Saveza imali najveću ulogu u očuvanju linije i egzistencije Partije nakon smrti njenog osnivača druga Branka Kitanovića u decembru 2011. godine te da su njegovi kadrovi zauzeli veoma odgovorna mesta u rukovodstvu NKPJ. Ideološka i organizaciona snaga SKOJ-a je posebno potvrđena time što je drug Aleksandar Banjanac, aktuelni generalni sekretar ponikao u SKOJ-u kao i niz članova Sekretarijata i Centralnog komiteta Partije.

 

SKOJ je jedina omladinska komunistička organizacija u Srbiji. Kao takva član je, Svetske federacije demokratske omladine (WFDY) naslednice slavne Komunističke omladinske internacionale. “Glasnik” je stampani organ Centralnog komiteta SKOJ-a i jedini je komunistički sedmični onlajn list u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije.  Aktivisti SKOJ-a su formirali Studentski front, progresivnu studentsku organizaciju koja se bori za povratak tekovine stečene u socijalizmu, besplatnog školovanja a članovi SKOJ-a u srednjim školama, Đački front koji se takođe bori protiv komercijalizacije obrazovanja  kao i protiv pokušaja revizije istorije u školskom programu.

 

Svoj 27. rođendan SKOJ sa ponosom slavi u godini jubileja, 100 godina od osnivanja istorijskog SKOJ-a i Komunističke partije Jugoslavije. Stoga je aktivistima našeg omladinskog Saveza proslava ovog rođendana znatno draža te će sa još većim pijetetom i energijom proslaviti i pozdraviti veliki jubilej koji je pred nama.

 

SKOJ će i u narednom periodu nastaviti da bude avangarda progresivnog omladinskog pokreta u borbi za prava mladih radnika, seljaka, studenata, srednjoškolaca kao i u odlučnom suprotstavljanju kerovima na lancu buržoazije, pripadnicima neofašističkog pokreta, koji se posebno povampirio u uslovima svetske kapitalističke krize.

 

Živela borba protiv eksploatacije i imperijalizma!

Živeo Savez komunističke omladine Jugoslavije!

 

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

Beograd,

25. 01. 2019.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

KOMUNISTI IZRAZILI SOLIDARNOST SA KUBOM MURAL POVODOM 60 GODINA OSVAJANJA KOSMOSA NKPJ I SKOJ PREDALI PISMO SI ĐINPINGU I KP KINE STOP BUS PLUS MAFIJI NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 4. JUL – DAN BORCA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A