ZAVRŠEN 40-ti FESTIVAL KNE “ODIGITIS”

U Atini je 20. septembra završen trodnevni, jubilarni 40-ti, festival Komunističke omladine Grčke (KNE) – Odigitis. Odigitis predstavlja jedan od centralnih godišnjih događaja u međunarodnom omladinskom komunističkom pokretu, kako u Evropi tako i svetu. Slaveći ovaj jubilej, omladinci KNE-a, omladinske organizacije Komunističke partije Grčke (KKE), nisu mogli da sakriju zadovoljstvo i ponos koje su osećali tim povodom. Niti su imali razloga da ga kriju.

Na ovogodišnjem jubilarnom festivalu, kao i svih prethodnih godina od re-osnivanja učešće su uzeli predstavnici SKOJ-a. Delegaciju su činili drug M. Šović i drug B. Ninković, članovi Centralnog komiteta i komiteta za internacionalne odnose Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

U epohi socijalističke revolucije, započetom velikom Oktobarskom revolucijom predvođenom drugom Lenjinom; u periodu privremenog sloma socijalizma u zemljama Istočnog bloka; kao i u godinama sistemske ekonomske krize kapitalizma koja je posebno teško pogodila Grčku, uzrokujući prilive novca u budžet fašističke stranke “Zlatne zore” od strane krupnog kapitala a u svrhu očuvanja njegove vladavine, ovaj festival dobio je dodatnu dimenziju svog značaja.

Pored svog značaja za internacionalni omladinski komunistički pokret – jer svake godine pruža priliku delegacijama omladina Komunističkih partija: da razmenjuju iskustva, usaglašavaju zajedničku strategiju borbe protiv kapitalizma sa ciljem uspostavljanja izgradnje socijalizma-komunizma, i učvršćuju svoje veze jedinstvene borbe proleterijata;

Pored značaja za Komunističku partiju Grčke – jer svake godine mobiliše ogroman broj mladih ljudi u marksističko-lenjinističkom pozivu, i donosi ogroman broj novih simpatizera. I pored značaja za Komunističku omladinu Grčke – jer omladincima pruža priliku da učestvuju u bogatom obrazovnom, kulturno-umetničkom i zabavnom programu, učvršćujući i razvijajući kolektivitet, konstantno unapređujući svoje znanje;

Ovogodišnji festival ima i značaj odlučne, čvrste i beskompromisne borbe protiv fašizma, reformizma i revizionizma. Sa parolom „Borba protiv fašizma je borba protiv sistema koji ga kreira“ jasno je iskazan stav borbe protiv kapitalizma, sa pozicija marksizma-lenjinizma.

Ovogodišnjem festivalu prethodio je seminar u trajanju od tri dana na kome su, pored drugih delegacija iz Evrope, učestvovali i naši omladinci, aktivno doprinoseći diskusiji i učvršćivanju zajedničke strategije Komunističkih omladina.

Predavanja su praćena živom i otvorenom diskusijom, a činili su ih 1) “Karakter imperijalističkog stadijuma kapitalizma”, 2) “Socijalistička revolucija” 3) “Uloga komunističke partije u ne-revolucionarnoj situaciji”.

U večernjim časovima prvog i drugog dana održani su sastanci sa predstavnicima Studentskog militantnog fronta (MAS) a zatim za predstavnicima Sveradničkog militantnog fronta (PAME).

Na ovim sastancima naši članovi su se iz prve ruke upoznali sa iskustvima studenata i radnika u borbi protiv kapitalizma i novih pljačkaških nameta koje nameće “Trojka”.

U srdačnom razgovoru sa predstavnikom PAME-a, naši drugovi omladinci su se još jednom zahvalili tom sindikatu, njegovom članstvu i rukovodstvu – na ogromnoj pomoći, u vidu životno neophodnih namirnica i sredstava, upućenoj na adresu naše partije, a koja je bila namenjena ugroženima u tragičnim poplavama koje su na proleće pogodile našu zemlju.

Prvog dana festivala u jutarnjim časovima, delegacijama se obratio i Generalni sekretar Komunističke partije Grčke – Dimitris Kucumbas, poželevši dobrodošlicu svim gostima i istakavši da je svakodnevnica omladine i radnika Evrope danas praćena teškoćama krize kapitalizma koju buržoazija nastoji da svali na pleća radnog naroda. U svim zemljama sprovode se anti-narodne mere. Te mere se razlikuju od zemlje do zemlje i daleko su teže na periferiji nego u središtu jakih kapitalističkih ekonomija današnje Evrope. No, bez obzira na sve razlike, mere ostaju anti-narodne i produbljuju klasnu podeljenost – „i u najbogatijim zemljama postoje siromašni ljudi – i u najsiromašnijim zemljama postoje bogati ljudi“ – istakao je Generalni sekretar KKE-a.

Nakon toga održan je internacionalni seminar pod parolom „Borba protiv fašizma – borba protiv sistema koji ga kreira“. Učesnicima seminara šestominutnim govorom obratio se i drug M. Šović. U svom govoru istakao je da je fašizam najreakcionarnija ideologija vladajuće klase, rukovođena iracionalnim i nenaučnim doktrinama rasizma i šovinizma.

Fašizam je alternativa kojoj pribegava buržoazija onda kada liberalna demokratija doživi potpuni neuspeh. Naš predstavnik istakao je i usku vezu između imperijalizma i fašizma podsećajući da su imperijalističke sile podržavale fašističke organizacije u procesu razbijanja naše domovine SFRJ (kao što to danas čine u Ukrajni), što su krunisale bombardovanjem SRJ, čiji tužni jubilej od 15 godina obeležavamo tekuće godine.

Drug Šović je istakao i aktuelne probleme sa kojima se danas suočavamo na teritoriju čitave Jugoslavije u vidu pojave novih fašističkih i klero-fašističkih organizacija u svim republikama, kao i na sve rašireniji istorijski revizionizam u odnosu prema dešavanjima u drugom svetskom ratu, gde se sluge okupatora proglašavaju za nevine žrtve, a oslobodioci za okupatore.

Naš predstavnik je istakao i doprinose koje je naša omladinska organizacija pružila na polju borbe protiv fašizma u toku ove godine, iznevši pozitivne rezultate rada drugog Antifašističkog letnjeg kampa mladih, organizovanog uz pomoć gradskog odbora SUBNOR-a Beograd i opštine Barajevo. Naglašeno je da je kamp ostvario veliki uspeh, i da je bilo posebno zadovoljstvo imati gošće iz Grčke komunističke omladine koje su doprinele njegovom radu.

Sam festival i broj posetilaca na njemu najbolji su dokaz predanog i doslednog rada Komunističke partije Grčke i njene omladinske organizacije, tokom svih prethodnih godina. KKE/KNE danas predstavljaju istinsku avangardu proleterijata Grčke, ali i uzor mnogim drugim Komunističkim partijama Evrope. Broj posetilaca svake godine meri se petocifrenim brojevima, a ove godine atmosfera je bila posebno svečana budući da je to bio jubilarni 40ti Odigitis.

Bilo je posetilaca svih uzrasta: od najmađih koji su jednom rukom držali ruke svojih roditelja a drugom balone i igračke – do onih najstarijih kojima je takođe bila potrebna pomoć pri hodanju, i kojima je to, nažalost, možda poslednji Odigitis. Svi oni su sa radošću uživali u bogatom programu, upoznajući nove drugarice i drugove, sklapajuči prijateljstva.

Svi učesnici festivala sledili su njegovu tematiku, svaki pogled odlučno je govorio – neću dozvoliti fašizam u svojoj zemlji, neću dozvoliti zlatnozoraškoj hunti da povredi moje drugarice i drugove.

Tokom svih dana seminara i u toku samog festivala naši delegati stvarali su čvrste veze i kontakte sa delegacijama iz drugih zemalja.

Drug M. Šović vodio je bilateralne razgovore sa predstavnicima iz Komunističkih omladina: Palestine, Portugala, Italije (FGC), Španije (CJC), Belgije (COMAC), Rusije (RKSM (b)), Nemačke (SDAJ), Austrije (KJV) i mnogim drugim, kao i sa podpredsednicom internacionalne anti-imperijalističke organizacije WFDY.

Drug B. Ninković bio je zadužen za promociju naše omladinske organizacije, deleći postere i informativne letke, razgovarajući sa prolaznicima. Naš štand je i ove godine imao veliki broj posetilaca što potvrđuje činjenicu da je grčki narod željan većih i čvršćih veza sa našim narodom, nadajući se progresu i boljoj budućnosti čitavog Balkanskog poluostrva i naroda Balkana.

Poslednjeg dana festivala posetiocima se obratio i Prvi sekretar KNE, kao i Generalni sekretar KKE. Hiljade omladinki i omladinaca umarširalo je noseći zastave i pevajući pesme u dobrodošlicu voljenom Generalnom sekretaru. “Naša budućnost nije kapitalizam – naša budućnost je socijalizam-komunizam!” odlučno se orilo iz grla hiljada mladih ljudi.

Generalni sekretar KKE, drug Dimitris Kucumbas poželeo je dobrodošlicu svim gostima i posetiocima i četitao omladini na uspešno obavljenim dužnostima. U svom govoru on je podsetio na tešku situaciju u kojoj se danas nalazi grčki narod pritisnut nametima i teretom krize za koju nije odgovoran. Naglasio je da ni jedna od dve grupacije trenutno dominantne u paramentu nema ispravno rešenje za krizu. Vladajuća koalicija sa jedne i SIRIZA sa druge strane, predstavljaju samo dve strane istog novčića.

Dok vlada predlaže odlaganje isplate duga, SIRIZA predlaže opraštanje dela duga, ali time samo nastoji da što pre upumpa kapital u džepove buržoazije. SIRIZIN program pomoći najugroženijima predstavlja najobičniju prevaru radničke klase. Njihova ideja pomoći najsiromašnijima podrazumeva uzimanje novca od radničke klase, a ne od buržoaskih struktura. Na osnovu svega toga očigledno je da se vlada i SIRIZA utrkuju u tome ko će pre prodati interese radničke klase na nemilost “Trojke”.

SIRIZA, takođe, podržava članstvo Grčke u Evropskoj Uniji i članstvo u imperijalističkom NATO paktu. To nam jasno pokazuje da se SIRIZA nikako ne može smatrati progresivnom snagom, već isključivo najgorom oportunističko-reformističkom koalicijom, koja unosi konfuziju u redove radničke klase – naglasio je drug Dimitris.

Zlatna zora sa treće strane, spremno čeka na propast liberalno-buržoaskog parlamenta, kako bi putem najotvorenije fašističke diktature branila krupni kapital. Drug Dimitris Kucumbas pozvao je sve posetioce kampa na predan rad u širenju svesti o opasnosti koju fašistička neman sa sobom nosi.

KKE – istakao je drug Dimitris – ima jasne namere i ciljeve. KKE – ima jasan i precizan program izlaska iz krize, utemeljen na naučnim principima marksizma-lenjinizma. KKE – se zalaže za otpisivanje čitavog duha lihvarskim institucijama, izlazak iz EU, izlazak iz NATO pakta, kolektivizaciju krupne industrije i revolucionarni prelazak na kurs socijalističke izgradnje.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A