ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH OMLADINA EVROPE

 

Zajedničko obraćanje 25 komunističkih i omladinskih organizacija Evrope, omladini radi jačanja borbe protiv kapitalizma i EU, za Evropu naroda, za socijalizam!

 

Omladinske komunističke organizacije Evrope, koje su potpisale ovaj tekst, povodom predstojećih evropskih izbora, obraćaju se omladini u svojim zemalja, koja uviđa da joj se život pogoršava na svakodnevnom nivou, usled čega im se snovi ruše primenom politike EU i vlada članica u njihovim zemljama.

 

EU je savez koj služi interesima krupnog kapitala, koji štiti profit velikih evropskih korporacija, uništavajući prava starih i mladih. Jedina tekovina koja se strastveno promoviše od strane EU i vlada je žrtvovanje radnika zarad konkurentnosti evropskog tržišta, njenog proširenja i valute.

 

 

Tvrdnje, da će Evropska unija postati “pronarodna” su laži. EU ne može biti humana, ona se neće pretvoriti u Evropu radnika. EU se konstatno  menja na gore po narode i omladinu.One stranke koje govore o tzv. demokratizaciji EU skrivaju činjenicu da se u njihovim zemljama sprovodi ili još uvek pokušava sprovesti antinarodna politika,  koja oslikava sve vlade EU-a. Oni to čine kako bi se zadovoljile potrebe velikog evropskog kapitala, koji je u konkurenciji sa ekonomijama SAD-a, Japana, Kine, Rusije i Indije na temelju kapitalističke ekonomije.

 

Dokazano je da su “slobode” EU – slobode za poslovne grupe da uvećaju svoje profite, pojačavajući sve fleksibilniji način iskorišćavanja radnika. EU se fokusira na omladinu, koja je bez posla, osiguranja i socijalnih prava. Kretanje radne snage od zemlje do zemlje, ima za cilj  formiranje  jeftine radne snage za velike korporacije. „Mobilnost“ EU u osnovi je sloboda preduzetnika da prenose svoju proizvodnju iz jedne zemlje u drugu sa jeftinijom radnom snagom, koja stvara bolje uslove za njihovu profitabilnost, ostavljajući iza sebe red nezaposlenih. U isto vreme, EU teži preko “mobilinosti” podstaći iluzije među narodima da je EU njihov “zajednički dom” koji nudi “mogućnost zapošljavanja” za sve, skrivajući činjenicu da lutanje od zemlje do zemlje, od profesije do profesije, je glavni kriterijum profitabilnost poslovnih grupa. Zajednički dom za omladinu, radnike i narodne mase sa jedne strane i poslovne grupe sa druge ne može postojati!

 

EU ubrzano nastavlja sa ukidanjem javnog karaktera univerziteta nametanjem školarina, zaduživanjem studenata zbog dugova i jačanjem upliva kompanija u obrazovanje. Stručno osposobljavanje služi za formiranje još jeftinijih radnika i usklađivajući njihove plate sa minimalacem. Stvara se “Evropski korpus solidarnosti” kao mehanizam za integraciju i učestovanje mladih ljudi, koji predstavljaju jeftinu radnu snagu, ili volontere, čime se legitimizuje neplaćeni rad na različite načine.

 

Nejednakost i imperijalističke intervencije su sastavni deo koji predstavljaja DNK-a EU-a koji je međunarodni imperijalistički savez. U saradnji sa NATO-om, sprovodi imperijalističke ratove, u ime lažnog“izvoza demokracije i vrednosti EU”. EU smatra da je NATO “temeljni stub evropske bezbednosti”, a narodima EU uliva strah od „nesigurnosti”, i podržava agresivnu strategiju NATO za opkoljavanje Rusije.

 

Sa masovnim naoružavanjem na temelju EU-Lisabonskog ugovora, uz obavezni NATO-a minimalni budžet od 2% za svaku državu članicu, ratovi sutrašnjice pripremaju se o trošku naroda.

 

U međuvremenu, preduzimaju se mere za samostalno delovanje EU, pojačavajući svoju agresiju i militarizaciju, stvarajući snage brze reakcije za ratne operacije, kao što je PESCO. U Evropskim vodama, izbeglice se utapaju, čije domovine se bombarduju, dok većina preživelih, koja evropskom tržištu rada nije potrebna, gomila se u EU kako bi činili jeftinu radnu snagu.

 

EU i vlade povećavaju represiju protiv radničkih i narodnih pokreta, pooštravajući kontrolu u ime borbe protiv” terorizma i radikalizacije”. Ovaj antikomunistički savez kapitala kriminalizuje komunističke partije, njihove omladinske organizacije i njihove simbole, dok sa druge strane podržava vlade koje nastaju uz podršku fašističkih snaga, poput onih u Ukrajini. Istorijsko neutemeljeno izjednačavanje fašizma sa komunizmom je zvanična politika EU. Na taj način nastoje izmeniti smisao 9. maja, Dana velike antifašističke pobede naroda protiv nacističke zveri, nazvavši ga “Danom Evrope”. EU je zakleti neprijatelj borbe za ukidanje eksploatacije čoveka od strane čoveka, jer bi to značilo i kraj predatorskog saveza kapitala. Potrebno je okončati Evropu nezaposlenosti, ukidanja ljudskih prava i sloboda radi profitabilnosti nekolicine eksploatatora. Put do zadovoljavanja savremenih potreba mladih i naroda moraju biti uzidane u njene temelje. U ovoj zadivljujućoj borbi, mi komunisti pozivamo mlade ljude, radničko – narodskih klasa da nam se priključe u borbi.

 

ZA EVROPU NARODA, A NE KAPITALA!

 

Važno iskustvo stečeno je, nažalost, sa tragičnim posledicama na račun interesa naroda tokom proteklih godina. Antinarodna politika ne može se poraziti od strane ljudi koji se nalaze na marginama, nego putem zajedničkog delovanja sa komunistima u borbi za pošten rad, za radnička prava, javno i besplatno obrazovanje, zdravstvo, blagostanje, pravo na sport, kulturu, slobodno i kreativno vreme, i prekid sa kapitalističkim sistemom. U borbi protiv imperijalističkih ratova i intervencija, za pravo naroda da izaberu put razvoja koji žele. Samo ova borba može uticati na nacionalizam, koji će, dok god kapital dominira, pronaći načina za napredovanje na temelju razočarenja ljudi, zbog različitih mogućnosti upravljanja ovim pokvarenim sistemom.Mladi moraju okrenuti leđa strankama tzv. “evroskepticizma” koje se ne bore protiv nepravde i eksploatacijske kapitalističke ekonomije i društva, zbog čega i postoje savezi poput EU. Omladina mora dati žestok odgovor rasističkim i fašističkim snagama, koje sistem koristi kao “čuvara” protiv radničkih pokreta.

 

Pozivamo mlade ljude da masovno podrže delovanje komunističkih i radničkih partija Evrope koje se bore protiv EU, u kontekstu evropskih izbora, kao i u svim političkim bitkama koje su pred nama, za društvo bez iskorišćavanja čoveka od strane čoveka, za socijalizam!

 

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA.PDF

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A