VEČNA SLAVA I HVALA HEROJIMA STALJINGRADA

70. godina od pobede u Staljingradskoj bici

Na današnji dan, pre tačno 70 godina, 02. februara 1943. godine desio se konačan slom nemačko-fašističke vojske kod Staljingrada. Ovaj datum predstavlja zasigurno prekretnicu u Drugom svestkom ratu, te otud i dan kada se s dužnim poštovanjem sećamo heroja Staljingrada, Crvenoarmejaca koj su uspeli da slome napad hitlerovaca.

U leto 1942. godine, koristeći se odsustvom drugog velikog fronta, nemačka komanda je prebacila više divizija iz Zapadne Evrope na Istok i koncentrisala velike snage (oko 6 miliona vojnika) na Istočni front. 28. Juna 1942. godine fašisti su započeli novo nastupanje, ovoga puta radi probijanja ka Kavkazu (prema velikim naftnim izvorima), kao i radi zaobilaženja i okruživanja sa juga i istoka prestonice SSSR-a Moskve. Radi postizanja tog cilja nemačke jedinice su morale da izbiju na reku Volgu i zauzmu grad Staljingrad. Zbog toga su fašisti na ovaj grad poslali 13 divizija (oko 270 hiljada vojnika i oficira, 3 hiljade topova i minobacača, 500 tenkova i oko 1200 aviona).

Započela je gigantska borba, neviđena do tada, a ni posle u ljudskoj istoriji, koja je trajala više od 6 meseci. Grad je od avgusta 1942. godine bez prekida bombardovan iz vazduha, a ipak su u gradu i dalje radile ustanove i preduzeća (npr. fabrika traktora „Crveni oktobar“ koja je i dalje proizvodila i remontovala tenkove i tegljače).

Posle tri meseca krvavih borbi, fašistčki tenkovi i motorizovana pešadija su uspeli da se probiju do Volge, ka središtu grada, ali više od toga nisu uspeli da postignu. Borbe su sada vođene za svaku ulicu, kuću ili sprat. “Sve dok je neprijatelj kod Staljingrada, iza Volge za nas zemlje nema”, ove reči legendarnog snajpreiste iz Staljingrada, V. Zajceva, prihvatili su kao svoju parolu svi branioci Staljingrada. Neprijatelj je sada poslao čak 80 divizija na Staljingrad. Branioci su pojedine tačke i zgrade u gradu pretvorili u prave tvrđave. Na primer čuven je bio “Dom Pavlova”, trospratna zgrada koju su borci gardjiskog narednika Pavlova branili i odbranili posle 58 dana, ili čuveno uzvišenje Mamajev Kurgan koje je mnogo puta prelazilo iz ruke u ruku.

Čitava sovjetska zemlja je pomagala front u Staljingradu. Uporna i herojska odbrana obeskrvila je i izmorila protivnika i omogućila da sovjetska Vrhovna komanda koncentriše kod Staljingrada sveže jake snage i pripremi se za kontranapad. 19. Novembra 1942. godine frontovi Crvene armije (jugozapadni, staljingradski i donski front) posle jake artiljerijske pripreme su prešli u kontrofanzivu, i u toku nekoliko dana neprekidne borbe uspeli su da zatvore obruč oko nemačkih jedinica koje su opsedale grad. U kotlu su se našle 22 fašističke divizije ( više od 330 hiljada vojnika i oficira) pa je Crvena armija započela likvidaciju opkoljenih fašista. Hitlerovska komanda je uputila opkoljenim nemačkim armijama novih 30 divizija sa oko 650 tenkova i 500 aviona, ali su i oni bili uništeni. Svi pokušaju fašista da se spasu iz obruča propali su, i 02. februara 1943. godine grandiozna bitka je završena. Prilikom likvidacije opkoljene grupe koja je nastavila da se bori skor 148 hiljada nemačkih oficira i vojnika je ubijeno, 91 hiljada je zarobljena, među njima 24 generala i komandant Šeste armije feldmaršal Fon Paulus. Ukupni gubici u toku bitke hitlerovaca su bili kolaosalni: oko 1,5 milion ubijenih i ranjenih, potpuno su uništene dve nemačke elitne armije, Šesta i Četvra oklopna armija, a razbijene su i dve rumunske i jedna italijanska armija, jedna ustaška legija, fašistički odredi iz Španije, Mađarske… Zarobljeno je ili uništeno više od 3 hiljade aviona, 3,5 hiljade tenkova, 12 hiljada topova i minobacača… Sve je to činilo oko jednu četvrtinu ukupnih fašističkih snaga na Istočnom frontu.

Staljingradska bitka je označila početak masovnog proterivanja okupatora iz sovjetske zemlje i prektertnicu u toku čitavog Drugog svetskog rata. Strategijska inicijativa prešla je u potpunosti u ruke Crvene armije. Hitlerovska komanda je dugo skrivala od svog sopstvenog naroda katastrofu nemačke vojkse kod Staljingrada, i tek je kroz dva i po meseca bila proglašena trodnevna žalost.

Crvena armija i hrabri sovjetski narod podneli su najveću žrtvu u Drugom svetskom ratu. To nije bilo slučajno. Oni su branili ne samo svoju prebogatu domovinu, već i socijalizam i sva dostignuća socijalizma izgrađena od Velike oktobarske socijalističke revolucije u Rusiji. Oni su branili progres ljudske civilizacije. Kapitalizam je porodio fašizam, porađa ga i danas kada se nalazi u novoj krizi najsličnijoj onoj u kojoj se našao 30-tih godina prethodnog veka. U Srbiji buržoaske vlasti čine to, između ostalog, rehabilitacijama narodnih neprijatelja i kvislinga iz perioda Drugog svetskog rata, onih koji su u svakom smislu bili na suprotnoj strani u odnosu na heroje Staljingrada. U svakom novom obliku u kom se fašizam bude pojavio mi ćemo ga poraziti.

Progres je neminovnost, fašizam/kapitalizam je varvarstvo!

Pamtimo heroje Staljingrada, branimo njihovo nasleđe!

Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

02.02.2013.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

1. MAJ – NAŠ PRAZNIK, NAŠA GORDOST NKPJ I SKOJ PREDALI PROTESNO PISMO DAČIĆU NKPJ PREDALA ZAHTEV VUČIĆU ZA PODIZANJE BISTE SI ĐINPINGU INICIJATIVА ZA POSTAVLJANJE BISTE SI ĐINPINGU U BEOGRADU NKPJ-SKOJ U RADNOJ POSETI AMBASADI KUBE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A