VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

Izborna komisija pri Gradskoj upravi Grada Beograda je danas 18.02. pozvala zastupnika i nosioca liste „KOMUNISTI ZA BEOGRAD – NKPJ – SKOJ“ druga Aleksandra Đenića i obavestila ga da je lista koju smo predali u petak 16.02. nepotpuna.

Navedeno je nekoliko manjkavosti koje je prijava naše liste imala. Dva glavna problema su vezana za, kako su naveli, nepotpun broj potpisa za listu, kao i za problem pravnog nosioca kog nisu mogli naći u registru udruženja građana, što je navodno rezultat nejasno navedenog naziva udruženja nosioca liste.

Saopšteno nam je da imamo rok za žalbu Izbornoj komisiji u naredna 24 sata. U ovom trenutku ostaje nejasno da li će posle tog roka naša lista moći da otkloni/nadoknadi eventualne stvarne manjkavosti.

Iako je prerano išta tvrditi u ovom momentu,smatramo da postoji velika bojazan da tendenciozno birokratskim manipulacijama naša lista bude eliminisana. Time bi se izjalovio veliki trud koji su naši aktivisti na terenu uložili, kao i zančajna podrška koju smo dobili u procesu skupljanja potpisa.

O svim daljim detaljima u vezi sudbine naše liste blagovremeno ćemo obavestiti javnost.

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

18.02.2018.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A