USPEŠNO ZAVRŠEN DRUGI KONGRES STUDENTSKOG FRONTA

U Beogradu je uspešno završen Drugi kongres Studentskog fronta, koji je održan u subotu 6. decembra 2014. godine pod sloganom BORBENO – JEDINSTVENO – ORGANIZOVANO! Na samom Kongresu je bilo prisutno 47 delegata sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Prištini (trenutno Kosovskoj Mitrovici) i Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Kongres je otvorio Prvi sekretar Studentskog fronta, drug Aleksandar Đenić analizom rada Studentskog fronta između dva kongresa. On je istakao da je u tom periodu sprečena dalja komercijalizacija obrazovanja, podignuta svest o značaju borbe protiv Bolonjske deklaracije i borbe za besplatno obrazovanje, organizovan je niz protesta i masovnih demonstracija, a sam Studentski front je svojom politikom prepoznat kao lider u borbi za materijalne interese studenata.

Kongres je usvojio, posle malih izmena koje su rezultat argumentovane debate, Program Studentskog fronta koji je obuhvatio sva pitanja koja se tiču kvaliteta studiranja.

Kongres je izabrao novo rukovodstvo. Za članove sekretarija izabrani su drugovi Marko Šović, Kosta Ristić, Jovan Živanović, Igor Babajić i Miloš Krtinić, a na mesto prvog sekretara izabran je drug Marko Šović.

Kongres je najavio da će Studentski front otpočeti kampanju za Novi zakon o visokoškolskm obrazovanju.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A