TROGODIŠNJICA SMRTI BRANKA KITANOVIĆA

Delegacije Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) koju je predvodio generalni sekretar drug Batrić Mijović i Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) na čelu sa prvim sekretarom drugom Aleksandrom Đenićem, posetile su, odale počast i postavile cveće na grob druga Branka Kitanovića, osnivača i prvog generalnog sekretara NKPJ, na Centralnom groblju u Beogradu.

Druga Branka Kitanovića podmukla smrt je istrgnula iz redova Partije 17.decembra 2011. godine. Do poslednjeg dana svog života Branko je bio dosledni borac za socijalizam i odlučni predvodnik Nove komunističke partije Jugoslavije. Tri godine nakon njegove smrti Partija i SKOJ nastavljaju, još jači i borbeniji, putem koji je zacrtao drug Branko Kitanović.

Večna slava drugu Branku Kitanoviću!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije

Beograd,

17.decembar 2014.godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

PRILOG O SKOJ-u NA TV VESTI PODRŠKA SOCIJALISTIČKOJ KUBI IZ SRBIJE SKOJ POTPISAO ZAJEDNIČKU IZJAVU SOLIDARNOSTI SA NARODOM PALESTINE  BILBORDI INICIJATIVE ZA POSTAVLJANJE BISTE PREDSEDNIKU NR KINE PODRŠKA NARODU PALESTINE

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A