SUŠTINSKE A NE KOZMETIČKE IZMENE IZBORNOG ZAKONA

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) ocenjuju predloge CESID-a Skupštini Srbije, povodom međustranačkog dijaloga između opozicije i vlasti, kao kozmetičke, bez suštinske izmene uslova kandidovanja i učestvovanja u političkom životu i izbornom procesu.

 

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CESID) je dužan da pre svega ukaže na činjenicu da je izborni zakon u Srbiji najnedemokratskiji u Evropi. Sledstveno broju stanovnika, u Srbiji je ubedljivo najviša stopa neophodnih overenih potpisa za registraciju partije ili kandidovanje na izborima, čak 10.000 koliko je na primer slučaj i u Nemačkoj u kojoj živi 12 puta više stanovnika.

 

Svaki od tih potpisa se plaća. Shodno tome opravdano se može zaključiti da Srbija ima diskriminatorski izborni zakon koji spada u red najlošijih i najnepravednijih u celom svetu. Taj zakon onemogućava komuniste, kao jedine istinske zastupnike interesa radnog naroda, da učestvuju u izborima. Aktuelni izborni zakon komuniste u Srbiji sprečava da izađu na izbore diskriminatorskim propisom o 10.000  overenih potpisa kod notara kojima se podržava izborna lista. U uslovima antikomunističke histerije od ljudi koji podržavaju listu NKPJ i SKOJ se traži da se svojim potpisima overenim u sudu deklarišu kao članovi ili simpatizeri komunista. Izbornim zakonom se od komunista traži da državi faktički dostave spisak svojih članova i simpatizera. Takve zakonske odredbe u praksi mogu da zastraše građane spremne da podrže listu NKPJ koji rade u državnoj upravi, javnim preduzećima, kompanijama koje kontroliše država ili rade kod privatnih poslodavaca. Najveći broj naših simpatizera, uplašen od mogućeg gubitka posla i za egzistenciju svojih porodica, iako to želi, nije spreman da podrži komunističku listu opravdano se plašeći eventualnih odmazde buržoaskih poslodavaca. Takođe, svaki overeni potpis se plaća državi, isto tako se plaća usluga notara, a pare se ne vraćaju u slučaju da izborna lista ne bude priznata što predstavlja dodatnu diskriminaciju koja komunistima onemogućava izlazak na izbore. Takve odredbe predstavljaju ogroman finansijski trošak za NKPJ i SKOJ, jer naše organizacije ne mogu da računaju na izvore finansiranja koji su dostupni buržoaskim strankama. NKPJ i SKOJ se finansiraju isključivo iz članarine i dobrovoljnih priloga, i ne mogu da računaju na sredstva koja su dostupna buržoaskim strankama na vlasti niti dobijaju basnoslovne donacije od predstavnika krupnog kapitala kakav je slučaj i sa vladajućim i sa opozicionim buržoaskim strankama.

 

Srbija ima i najreakcionarniji zakon o registraciji političkih partija, koji iziskuje 10.000 potpisa osnivača koji se isto tako plaćaju. I taj zakon je usmeren na onemogućavanja političkog organizovanja prvenstveno komunista ali i radničkog pokreta uopšte. Samo one partije koje ispune diskriminatorske kriterijume, a to su u Srbiji isključivo buržoaske partije, mogu da računaju na finansiranje iz budžeta, tako da je komunistima i na taj način onemogućeno da koriste novčana sredstva potrebna za kampanju. Izborni i zakon o političkim partijama su pravljeni tako da se onemogućava ravnopravno učestvovanje na izborima partijama koje nisu na državnim ili jaslama tajkuna, a to su u prvom redu komunisti.

 

Zbog toga je nužno da CESID zatraži od nadležnih u Srbiji da se momentalno ukinu Zakon o izborima i Zakon o političkim partijama i da se broj overenih potpisa za izbornu listu i broj građana koji podržavaju registraciju političke partije umanji za bar 10 puta. Potrebno je doneti nova, adekvatna  zakonska rešenja koja bi otklonila sve odredbe koje autentičnim predstavnicima radnog naroda onemogućavaju ustavno pravo da učestvuju na izborima. U prvom redu,  NKPJ i SKOJ zahtevaju da se brojka od 10.000 potpisa smanji na 1.000 kao i da se overa potpisa ne naplaćuje.

 

NKPJ i SKOJ smatraju da CESID, i sve ostale organizacije koje tvrde da deluju u cilju poboljšanja demokratičnosti političkih i izbornih procesa u našoj zemlji, imaju obavezu da vrše pritisak na organe vlasti da se izborni zakon i zakon o političkim partijama prilagode realnim okolnostima i uvaže kritike koje su u skladu sa uključivanjem radničkih opcija u ove procese. Demokratizacje izbornog procesa u Srbiji nema bez ukidanja najnedemokratskijeg izbornog zakona u Evropi.

 

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije,

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije,

Beograd,

08. 02. 2021.

 

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A