STOP PRIVATIZACIJI POLJOPRIVREDNIH KOMBINATA

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) najoštrije protestuje protiv odluke buržoaske Vlade Srbije da se kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Al Dahri proda osam kombinata i zahteva da se sačinjeni predugovor odmah raskine kao štetan za interese srpske poljoprivrede i države.

Potpisivanjem predugovora sa Al Dahrom aktuelna pro-imperijalistička Vlada, tačnije rečeno njen prvi potpredsednik Aleksandar Vučić i ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić, nastavljaju sa reakcionarnim procesom privatizacije koji je unazadio i opljačkao privredu naše zemlje. Podsećamo da je prethodni buržoaski režim, u kome je glavnu reč vodila pro-imperijalistička Demokratska stranka te iste kombinate za budzašto prodao domaćim tajkunima koji nisu ni hteli da se bave poljoprivredom već su rasprodali imovinu, mehanizaciju i stočni fond tih preduzeća. Zbog toga je bivši buržoaski režim bio prinuđen da poništi te privatizacije a aktuelni koji čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Ujedinjeni regioni Srbije sa svojim satelitima, isto tako nesposoban da rukovodi ekonomijom zemlje, poljoprivredne kombinate prodaje arapskim tajkunima. Poljoprivreda je jedna od naznačajnijih privrednih grana u Srbiji i interes svih građana je da kombinati budu u državnom vlasništvu jer bi se na taj način punio budžet za školstvo, zdravstvo i socijalnu zaštitu. Umesto toga, buržoaski režim pokazuje još jednom da su mu interesi stranih i domaćih kapitalista daleko važniji od interesa građana Srbije i potpisivanjem sporazuma sa Al Dahrom omogućava kako odliv profita iz naše zemlje tako i eksploataciju tuđeg rada. Takođe, da bi demonstrirala svoju servilnost prema potrebama buržoazije Vlada Srbije kombinate koje su decenijama stvarale generacije poljoprivrednika prodaje za budzašto.

SKOJ zahteva da se:

– štetni predugovor o prodaju osam poljoprivrdnih kombinata Al Dahri iz UAE odmah raskine. Ti kombinati moraju da budu opštenarodno, odnosno državno vlasništvo kako bi od njih imali koristi kako oni koji rade u njima tako i svi građani Srbije.

– nacionalizuju sva privatizovana poljoprivredna preduzeća u Srbiji i da se kapitalisti koji su ostvarivali profit eksploatacijom tuđeg rada obavežu da će nadoknaditi štetu koju su naneli državi i društvu.

– da se odmah pokrene rad seoskih zadruga koje su postojale u periodu socijalističke izgradnje Jugoslavije a ukinute su u procesu restauracije kapitalizma. Na taj način bi se našao posao za brojnu seosku sirotinju, obezbedio bolji život sitnim gazdinstvima a višestruko bi se uvećala produktivnost poljoprivredne proizvodnje.

Seljaci u Srbiji, da bi na adekvatan način zaštitili svoje interese, moraju da shvate da su im najveći neprijatelji parazitske latifundije i kulaci koji za cilj imaju gomilanje zemlje u privatnim rukama kako bi eksploatacijom rada seoskog proletarijata obezbedili za sebe basnoslovne zarade. Međutim, seoski proletarijat ne može sam da pobedi svoje dušmane. Seljaci u svojoj borbi moraju da traže saveznika i da se ujedine sa bratskom klasom, gradskim proletarijatom koji je takođe eksploatisan od strane gramzive buržoazije. Samo ujedinjeni u borbi protiv privatizacije i eksploatacije radnici i seljaci mogu da se izbore za bolji i pravedniji život i socijalističku perspektivu.

Sekretarijat SKOJ-a,
Beograd, 18. januar 2012.god.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A