STOP PRIVATIZACIJI POLJOPRIVREDNIH KOMBINATA

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) najoštrije protestuje protiv odluke buržoaske Vlade Srbije da se kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Al Dahri proda osam kombinata i zahteva da se sačinjeni predugovor odmah raskine kao štetan za interese srpske poljoprivrede i države.

Potpisivanjem predugovora sa Al Dahrom aktuelna pro-imperijalistička Vlada, tačnije rečeno njen prvi potpredsednik Aleksandar Vučić i ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić, nastavljaju sa reakcionarnim procesom privatizacije koji je unazadio i opljačkao privredu naše zemlje. Podsećamo da je prethodni buržoaski režim, u kome je glavnu reč vodila pro-imperijalistička Demokratska stranka te iste kombinate za budzašto prodao domaćim tajkunima koji nisu ni hteli da se bave poljoprivredom već su rasprodali imovinu, mehanizaciju i stočni fond tih preduzeća. Zbog toga je bivši buržoaski režim bio prinuđen da poništi te privatizacije a aktuelni koji čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Ujedinjeni regioni Srbije sa svojim satelitima, isto tako nesposoban da rukovodi ekonomijom zemlje, poljoprivredne kombinate prodaje arapskim tajkunima. Poljoprivreda je jedna od naznačajnijih privrednih grana u Srbiji i interes svih građana je da kombinati budu u državnom vlasništvu jer bi se na taj način punio budžet za školstvo, zdravstvo i socijalnu zaštitu. Umesto toga, buržoaski režim pokazuje još jednom da su mu interesi stranih i domaćih kapitalista daleko važniji od interesa građana Srbije i potpisivanjem sporazuma sa Al Dahrom omogućava kako odliv profita iz naše zemlje tako i eksploataciju tuđeg rada. Takođe, da bi demonstrirala svoju servilnost prema potrebama buržoazije Vlada Srbije kombinate koje su decenijama stvarale generacije poljoprivrednika prodaje za budzašto.

SKOJ zahteva da se:

– štetni predugovor o prodaju osam poljoprivrdnih kombinata Al Dahri iz UAE odmah raskine. Ti kombinati moraju da budu opštenarodno, odnosno državno vlasništvo kako bi od njih imali koristi kako oni koji rade u njima tako i svi građani Srbije.

– nacionalizuju sva privatizovana poljoprivredna preduzeća u Srbiji i da se kapitalisti koji su ostvarivali profit eksploatacijom tuđeg rada obavežu da će nadoknaditi štetu koju su naneli državi i društvu.

– da se odmah pokrene rad seoskih zadruga koje su postojale u periodu socijalističke izgradnje Jugoslavije a ukinute su u procesu restauracije kapitalizma. Na taj način bi se našao posao za brojnu seosku sirotinju, obezbedio bolji život sitnim gazdinstvima a višestruko bi se uvećala produktivnost poljoprivredne proizvodnje.

Seljaci u Srbiji, da bi na adekvatan način zaštitili svoje interese, moraju da shvate da su im najveći neprijatelji parazitske latifundije i kulaci koji za cilj imaju gomilanje zemlje u privatnim rukama kako bi eksploatacijom rada seoskog proletarijata obezbedili za sebe basnoslovne zarade. Međutim, seoski proletarijat ne može sam da pobedi svoje dušmane. Seljaci u svojoj borbi moraju da traže saveznika i da se ujedine sa bratskom klasom, gradskim proletarijatom koji je takođe eksploatisan od strane gramzive buržoazije. Samo ujedinjeni u borbi protiv privatizacije i eksploatacije radnici i seljaci mogu da se izbore za bolji i pravedniji život i socijalističku perspektivu.

Sekretarijat SKOJ-a,
Beograd, 18. januar 2012.god.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

SKOJ TRAŽI ULICU ZA MARADONU ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A