STOP MIZOGINIJI U POLJSKOJ! STOP ZABRANI ABORTUSA!

Sve drugarice i drugove užasnula je vest da je Ustavni sud Poljske 22. oktobra doneo zakon po kome se zabranjuje abortus zbog defekta fetusa. To znači, da žene u Poljskoj ne smeju legalno da abortiraju defektan fetus, već moraju da rode bolesno dete za koje postoji ogromna šansa da će ubrzo po rođenju umreti ili će živeti vrlo kratko. Time vlast u Poljskoj iskazuje čistu mizoginiju, a ne nekakvu brigu o “nerođenoj deci”.

 

Savez komunističke omladine Jugoslavije i ranije je oštro osuđivao zakon o pravu na abortus u Poljskoj, ali, sada izražava poseban strah za status žena u ovoj državi. Pored ukidanja slobode na izbor, crkva i vlast u Poljskoj stavljaju žene ovim zakonom i pod užasno psihičko i fizičko maltretiranje. Ovaj zakon je još jedan u nizu reakcionarnih zakona koji se u ovoj zemlji donosi od privremenog pada socijalizma. SKOJ se solidariše sa ženama Poljske i daje punu podršku protestima protiv ovakvog zakona.

 

Žensko telo ne sme biti u rukama vlasti i crkve!

Dole patrijarhat!

Dole kapitalizam

 

Sekretarijat SKOJ-a,

 

26. oktobar 2020. godine,

 

Beograd.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA 20 EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SKOJ UČESTVOVAO NA ONLINE KONFERENCIJI EVROPSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA POKRENUTA INICIJATIVA „ZAUSTAVIMO PRIVATIZACIJU APOTEKA BEOGRAD“ ČETNIČKA OMLADINA HOĆE DA KOLJE ALEKSANDRA ĐENIĆA STOP PRODAJI SAVA CENTRA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A