SRBIJA NEĆE TAMNICU NARODA

logo-skoj

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) ističe da je osnovni cilj zapadnog imperijalizma da putem pritisaka Srbija zvanično prizna “nezavisnost” Kosova i time se odrekne svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Iako su Beograd i marionetski režim u Prištini postigli dogovor o kontroli administrativnih prelaza na Kosovu, čija su rešenja u potpunosti u korist separatista i KFOR okupatora, a na štetu interesa Srbije, to zapadnim imperijalistima nije bilo dovoljno već zahtevaju da marionetski režim u Prištini na regionalnom nivou nastupa potpuno samostalno. Time zapadni imeprijalizam od Srbije faktički traži priznanje Kosova.

Međutim, iako KFOR na Kosovu i Metohiji vrši teror nad srpskim stanovništvom na barikadama, iako Evropska unija nastavlja sa pritiskom na Srbiju da prizna “nezavisnost” Kosova, iako ključne zemlje Evropske unije pokazuju da su neprijateljski nastrojeni prema našim nacionalnim interesima buržoaski pro-imperijalistički režim u Beogradu i dalje želi Srbiju da vidi kao članicu EU. Drugim rečima buržoaski režim u Beogradu želi i pored svega negativnog što nam je ta imperijalistička organizacija uradila, da Srbija uđe u “tamnicu naroda” čiji je cilj da bogati budu još bogatiji a siromašni još siromašniji.

Treba otvoreno reći da su takve težnje pro-imperijalističkog režima sramotne i štetne po interese naše zemlje. Osnovni interes Srbije je upravo suprotan, a to je da kaže odlučno ne imperijalističkim zavojevačima. Srbiji nije mesto u EU. Jedini razlog zašto zapadni imperijalisti žele našu zemlju da vide u sastavu “tamnice naroda” je još delotvornije sprovođenje okupacije na Kosovu i Metohiji i još plodnija eksploatacija resursa koje poseduje naša zemlja. Cilj zapadnih imeprijalista je stalno vojno prisustvo na teritoriji Balkana. Shodno tome imperijalisti izazivaju nestabilnost na području regiona kako bi mogli da pravdaju svoje vojno prisustvo. Na taj način SAD i EU žele da nastave sa ostvarivanjem svojih pljačkaških interesa na ovom prostoru.

Insistiranje režima u Beogradu da i pored svih nepravdi koje nam je nanela Evropska unija, Srbija mora da postane član te “tamnice naroda” jasno pokazuje poslušničku politiku prema Briselu i drugim centrima imperijalističke moći. Srpska pro-imperijalistička buržoazija ima svoje interese zašto hoće u EU, ali građani Srbije nemaju nijedan razlog da žele tako nešto. Podsećamo da je EU u savezu sa SAD i NATO razbila našu socijalističku domovinu SFR Jugoslaviju i izazvala krvavi bratoubilački rat na njenim prostorima. Evropska unija je zajedno sa SAD i NATO izvršila invaziju na SR Jugoslaviju i okupirala Kosovo i Metohiju. Sve ključne zemlje unutar EU su priznale “nezavisnost” Kosova. Misija Euleks na Kosovu i Metohiji radi protiv nacionalnih interesa Srbije a snage KFOR vrše brutalno nasilje nad anti-imperijalistički orijentisanim srpskim stanovništvom na barikadama. NATO je na Kosovu izgradio najveću bazu na ovim prostorima Bondstil kako bi se trajno osigurala okupacija južne srpske pokrajine. EU zajedno sa SAD nastavlja sa daljim pritiscima na Srbiju u cilju ostvarivanja svoje prljave ekspanzionističke politike.

Zbog svega navedenog narod Srbije treba da digne svoj glas i kaže ne Evropskoj uniji. Takođe građani Srbije trebaju da pošalju i jasnu poruku svima onima koji propagiraju “tamnicu naroda” da njihovi interesi nisu istovremeno i interesi naroda. Radnička klasa Srbije treba glasno da kaže ne daljoj eksploataciji nacionalnih resursa naše zemlje od strane zapadnih imperijalista. U tom smislu potrebno je i da pro-imperijalistički buržoaski režim u Beogradu na čelu sa Demokratskom strankom padne sa vlasti jer radi protiv interesa građana i nesposoban je da vodi državu.
Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije
Beograd,
5. januar 2012. godine

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A