SOLIDARNOST SA SIRIJSKIM NARODOM

Delegacija Saveza komunisitčke omladine Jugoslavije je bila prisutna na proslavi Dana studenata Sirije. Ova proslava je organizovana od strane studenata iz Sirije koji se školuju na Univerzitetu u Beogradu u znak zahvalnosti prema organizacijama i pojedincima iz Srbije koji podržavaju narod Sirije u borbi protiv zapadnog imperijalizma i muslimanskih fundamentalista. Zapadni imperijalizam se u Siriji bori zajedno sa Muslimanskom braćom i ISIS-om protiv antiimperijalističkog režima u čijoj vladi se nalazi i komunistička partija Sirije. Sirija je zemlja koja počiva na sekularnim vrednostima, a u kojoj su civilizacijske tekovine kao što je besplatno obrazovanje i zdravstvo dostupne svim građanima. Sam Dan studenata, 30. mart, proslavlja se na dan kada je u Siriji uvedeno besplatno i svima dostupno obrazovanje, što svako predstavlja jednu od ključnih civilizacijskih tekovina u emanacipaciji ljudi, to jest borbi za pravedniji svet.

Našu delegaciju na ovom skupu su predstavljali Prvi sekretar SKOJ-a i član sekretarija NKPJ – drug Aleksandar Đenić i član sekretarijata SKOJ-a i NKPJ – drug Vladimir Davidović. Našoj delegaciji su se studenti iz Sirije zahvalili na organizovanom protestu podrške koji su naša partija i naš omladinski savez organizovali tokom 2013. godine u znak solidarnosti sa narodom Sirije i našim sestrinskim organizacijama Komunističkom partijom Sirije i Ujedinjenom komunističkom partijom Sirije, kao i na nizu drugih delatnosti i deklaracija koje su potpisali naša partija i SKOJ. Naša delegacija je istakla da je Svetska federacije deomkratske omladine, čija je naša organizacija član, odmah po izbijanju sukoba u Siriji učestovala na antiratnim protestima u Damasku, što pokazaje našu internacionalističku solidarnost u borbi protiv imperijlaizma. Takođe, naši drugovi su istakli da je borba naroda Sirije protiv zapadnog imperijalizma i muslimanskih fundamentalista, ujedno i naša borba, a da narod Sirije prolazi kroz sve ono što je na svojim plećima narod Srbije iskusio u imperijalističkom razbijanju Jugoslavije, u kojoj mladi ljudi najviše ispaštaju. Naša delegacija je na kraju poručila Sirijskim studentima da će i se dalje solidarisati sa sirijskim narodom i našom sestrinskim komunističkim partijama i njihovim omladinama, da u nama narod Sirije ima iskrene prijatelje, a da će nizom aktivnosti i ubuduće prenositi pravu sliku o sukobu u Siriji.

Stop osvajačkim ambicijama zapadnog imperijalizma! Stop verskim fundamentalistima iz Muslimanske braće i ISIS-a! Živela solidarnost naroda Sirije i Srbije!

Sekretarijat Saveza komunističke omladine Jugoslavije

30. mart 2015.

Beograd

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A