SOLIDARNOST SA NARODOM LIBANA

Članovi Saveza komunističke omladine Jugoslavije pružili su podršku radnom narodu Libana koji već nekoliko meseci protestuje tražeći promenu socioekonomskog i političkog sistema u zemlji.

 

 

Reakcionarna vlada Libana na čelu sa premijerom Hasanom Dijabom, vrši žestoku represiju nad sopstvenim narodom koji je otpočeo borbu za svoja prava. Na posebnom udaru nalaze se libanski komunisti, koji predstavljaju avangardu ustanka potlačenih masa.

 

SKOJ izražava potpunu solidarnost sa libanskim radnicima predvođenim sestrinskim Savezom demokratske omladine Libana (ULDY).

 

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

12. 03. 2020.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

IZJAVA SVETSKIH KOMUNISTIČKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA O PANDEMIJI KOVIDA-19 POLITIČKA ŠKOLA: KRIZA KAPITALISTIČKE EKONOMIJE I ZDRAVSTVENOG SISTEMA U DOBA KORONE SREĆAN 4. APRILA – DAN STUDENATA SRBIJE DEKLARACIJE SVETSKE FEDERACIJE DEMOKRATSKE OMLADINE (WFDY) POLITIČKA ŠKOLA: IDEOLOGIJA OBRAZOVANJA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA