SKOJ UČESTOVAO NA KONFERENCIJI POVODOM 100 GODINA OD OSNIVANJA OMLADINSKE KOMUNISTIČKE INTERNACIONALE

U organizaciji Lenjinskog komunističkog omladinskog saveza – Ruske Federacije (LKSM RF), u Lenjingradu, od 7. do 10. novembra organizovano je niz aktivnosti povodom proslave 100 godina od formiranja Omladinske komuističke internacionale. Najznačajniji događaj u okviru ove proslave je bila međunarodna konferencija pod nazivom: “100 godina komunističke internacionale, istorija, savremena borba i izazovi za komunističku omlaidnu.” Na ovom skupu, pored naše organizacije, učestovale su omladinske komunističke organizacije iz Rusije, Kipra, Grčke, Indije, Irske, Vijetnama, Turske, Portugala, Moldavije i Nepala, dok je na konferenciji učestovao i potpresednik Svetske federacije demokratske omladine (WFDY), drug Adnan El Mokadad iz Libana. Našu orgaizaciju su predstavljali Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić i članica Centralnog komiteta SKOJ-a, drugarica Petra Ristić.

 

Međunarodni seminar je otvorio drug Dimitri Grigorievič Novikov, zamenik predsednika CK Komunističke partije Ruske Federacije. On je istako značaj solidarnosti i međunarodne saradnje komunista, pogotovo danas kad se nalazimo u krizi koja je prouzrokovana imperijalizmom, kao najvišem stadijumu kapitalizma. Ispred CK LKSM-a, učesnicima seminara se obratila drugarica Natalija Dorohova, koja je pozdravila sve prisutne, nakon čega su usledile plodotvorne diksuije međunarodnih delegacija u kojima je zaključeno da komunisti moraju voditi beskompromisnu borbu za interese radnog naroda u sopstvenim zemljama. Seminar je zatvoren, pozdravnim govorom sekretara LKSM-a, druga Romana Kononeka, koji je istakao da u borbi za socijalizam je neophodno voditi beskompromisnu borbu protiv imperijalizma, a za to je neophodno imati jedinstvo u WFDY-u.

 

Pored seminara, učesnici omladinskog skupa su imali prilike da se upoznaju sa brojnim važnim istorijskim mestima koji su bili važni za revoluciju u Rusiji i za odbranu “grada – heorja Lenjingrada” u Drugom svetskom ratu. Tim povodom organizovane su brojne posete muzejima posvećenim revoluciji i Lenjinu, poseta Aurori, Smoljnom, kao i Spomen parku Piskarovskaja, u kom je sahranjeno 500.000 sovjetskih građana. Isto tako, naša delegacija je u Jiburgu, učestovala na tribini u kojoj su gosti imali priliku da prezentuju borbu njihovih organizacija I da razmenjuju iskustva zajedno sa doaćinima. Povodom Velike oktobarske socijalističke revolucije demonstracije su bile zabranjene od strane gradskih vlasti, te stoga strane delegacije nisu učestovale na istima. Komunisti su bez obzira na zabranu održali tradicionalne demonstracije u kojima je uhapšeno njih šestoro.

 

U nastavku, možete pročitati govor druga Aleksandra Đenića sa seminara koji je bio posvećen 100 godina od osnivanja Omladinske komunističke internacionale:

 

Savez komunističke omladine Jugoslavije sa ponosom obeležavaju 100. godišnjicu osnivanja Omladinske komunističke Internacionale. Njeno osnivanje predstavljalo je prekretnicu u razvoju radničkog i omladinskog pokreta. Ovaj događaj označio je pobedu lenjinizma nad oportunizmom, čime su se stekli uslovi za ujedinjenje radnika i omladine čitavog sveta u borbi protiv eksploatacije čoveka nad čovekom. On je podjednako značajan i za današnji radnički pokret, koji iz iskustva i grešaka kako Prve i Druge, tako i Treće Internacionale treba da izvuče pouke koje će mu omogućiti pobedu nad kapitalizmom i likvidaciju svetske buržoazije.

 

Kapitalizam je u svom razvoju došao u stanje koje do tad istorija još nije iskusila. On je prvi pregazio uske granice pojedinačnih država, povezujući svetsku proizvodnju u jedinstvenu, neraskidivu, globalnu mrežu. Internacionalni karakter kapitalizma, međutim, nikako ne znači svetski mir, a još manje saradnju među nacijama. On je, naprotiv, jedan od glavnih uzroka imperijalističkih ratova, kolonijalne eksploatacije i aneksija, pre svega zbog neobuzdane želje buržoaske klase za povećanjem profita putem otimačine i nasilnog širenja tržišta. Svetska buržoazija je, međutim, oduvek bila složna u ogorčenoj borbi protiv proleterijata koji eksploatiše. U toj borbi, granice se brišu u roku od nekoliko sekundi, a najveći neprijatelji, osećajući da im je opstanak ugrožen, najednom ulaze u savez protiv sopstvenih naroda.

 

Uzevši u obzir ovakvo stanje, postaje jasno da je saradnja i solidarnost između radnika različitih zemalja nužni preduslov obaranja kapitalizma. Nacionalizam izoluje radničke pokrete pojedinačnih zemalja, čineći ih lakom metom za svoje klasne neprijatelje. Kapitalizam se može pobediti isključivo solidarnošću radničkih pokreta, razmenom iskustava, koordinisanim akcijama i međusobnim pomaganjem proletera različitih zemalja. Internacionalni radnički pokret ruši granice nametnute od strane neprijatelja proletera, on je taj koji uspostavlja neraskidive veze među nacijama i narodima, zasnovane ne na pljački i ratovanju, već na saradnji i zajedničkoj izgradnji boljeg sveta. Upravo je izgradnja takve, međunarodne organizacije, jedan od najvažnijih zadataka svakog komuniste na planeti.

 

Revizionisti su propagirali ideju po kojoj je borba za ekonomska prava radnika jedini dozvoljen vid borbe, u potpunosti odbacujući političku borbu, verujući u miran prelazak kapitalizma u komunizam. Početkom 20. veka, Lenjin je na ideološkom planu pobedio sve protivnike marksizma, još jednom učvršćujući njegovu poziciju u radničkom pokretu. Postojanje Druge internacionale prekinuto je Prvim svetskim ratom. Tokom rata većina socijaldemokratskih partija, sledeći oportunističke prohteve njihovih vođa, odbacuje internacionalizam, pružajući podršku Imperijalističkom ratu i kapitalističkim vladama. Kako je vrlo mali broj komunista, poput Lenjina i Roze Luksemburg, ostao je da brani internacionalizam, bilo je jasno da je i Druga internacionala stvar prošlosti. Srpska socijaldemokratska partija, na čelu sa Dimitrijem Tucovićem, bila je članica Druge internacionale. Ona je predstavljala jednu od najborbenijih partija tog vremena, i jedna je od retkih partija koja se usprotivila Imperijalističkom ratu.

 

U godinama nakon Oktobarske revolucije i završetka Imperijalističkog rata nezadovoljstvo radnika, samim tim i njihova borbenost, raste vrtoglavom brzinom. Pobeda boljševika u Rusiji značila je poziv na obaranje kapitalizma u čitavoj Evropi. Bilo je više nego ikada potrebno objediniti radnički pokret, uništiti ostatke oportunizma i osigurati pobedu ideja Marksa i Lenjina. U ovom duhu je osnovana i Omladinnska komunistička Internacionala. Ona je imala ulogu u pružanju pomoći komunističkim partijama širom sveta. Štiteći radnike i omladinu celog sveta, ona je pružila odlučan otpor jačanju fašizma u svetu. Ona je zaslužna za široku mobilizaciju dobrovoljaca i omladine iz celog sveta koji su branili republiku u Španskom građanskom ratu. Oa organizacije je bila i bojno polje protiv brojnih napada od strane neprijatelja lenjinizma, u prvom redu protiv Trockista i ostalih revizionista.

 

U današnje vreme, radnički pokret se nalazi pred velikim teškoćama. Nakon privremenog pada socijalizma, veliki broj starih komunističkih partija je ili nestao, ili se priklonio revizionizmu. Pojavom interneta globalizacija dostiže svoj vrhunac. Neprijatelji iz redova buržoazije koriste tehnološka dostignuća ne samo za eksploataciju na dosad neviđenom nivou, već i za širenje laži i propagande na globalnom nivou. Buržoaski mediji, koji danas dostižu sve krajeve sveta, posebnu pažnju usmeravaju na demonizaciju svakog vida komunističke ideje, napadajući socijalističke države iz prošlosti i sadašnjosti, ali i sve principe za koje se komunisti zalažu. Internacionalna solidarnost danas je od većeg značaja nego ikada pre. Ni jedna partija, čak ni ona najveća, nije u stanju da se sama izbori sa orgomnom kapitalističko-imperijalističkom mašinerijom, koja polako uništava čitavo čovečanstvo. Granice koje se danas iscrtavaju zarad interesa imperijalizma, mogu i moraju biti srušene jedino zajedničkim akcijama progresivnih ljudi svih naroda i narodnosti. Jedino zajedničkim radom možemo zaustaviti ratove, neokolonijalističku eksploataciju, uništavanje životne sredine i zločine nad izbeglicama, ljudima druge boje kože, druge vere i nacionalnosti. Mi smo jedini sposobni pomiriti i sprijateljiti zavađene narode.

 

Savez komunističke omladine Jugoslavije komuniste iz celog sveta da se ujedine u zajedničkoj borbi za bolju i pravedniju, socijalističku budućnost! Naša je dužnost da ponovo oživimo najstariju parolu socijalizma, onu koja kuca u srcu svakog radnika na ovoj planeti! Njene plemenite reči odzvanjaće kroz vekove!

 

Proleteri svih zemalja, ujedinite se!!!

 

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

12. 11. 2019.

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A