SKOJ UČESTOVAO NA 14. SKUPU KOMUNISTIČKIH OMLADINA EVROPE

 

Savez komunističke omladine Jugoslavije je učestovao na 14. skupu komunističkih omladina Evrope (MECYO), koji se održao 23. i 24. septembra u Atini, u organizaciji Komunističke omladine Grčke. Našu organizaciju su predstavljali drugovi Aleksandar Đenić – Prvi sekretar SKOJ-a i Miloš Krtinić član sekretarijata SKOJ-a. Ovogodišnjem skupu je prisustvovalo 24 delegacije iz 22  evropske zemlje. Na skupu je bio prisutan i predsednik Svetske federacije demokratske omladine (WFDY), drug Iakovos Tofari.

 

Prvog dana organizacije su iznosile analize stanja u svojim zemljama. Ispred naše organizacije, referat je izneo drug Aleksandar Đenić. U referetima su organizacije iznele probleme sa kojima se susreće omladina i radni narod širom Evrope, ističući da su kontradikcije, koje postoje između rada i kapitala, nepremostive i da svakodnevno napadaju prava radnog naroda.

 

Sledećeg dana delegacije su pristupile diskusiji o finalnoj deklaraciji komunističkih omladina Evrope. Ona će u narednim danima biti objavljena na našem sajtu. Naša organizacija je podržala finalnu rezoluciju, a u njoj je, između ostalog, istaknuto da evropske komunističke omladine moraju graditi svoje odnose na princpima solidarnosti, borbi protiv revizionizma u omladinskom pokretu i imperijalizma kao najvišeg stadijuma kapitalizma.

 

U nastavku možete pročitati analizu druga Đenića.

 

Dragi drugovi,

sve vas srdačno pozdravljam ispred SKOJ-a. Prvo bih iskoristio priliku da se zahvalim KNE na gostoprimstvu povodom četranaestog sastanaka komunističkih omladina Evrope.

Politička situacija u Srbiji je veoma složena. Naša zemlja je na konstantnom udaru Zapadnog imperijalizma. Danas je u Srbiji na vlasti proimperijalistička vlast koja sve radi po dikatatu Brisela i Vašngtona. U tom duhu, sadašnja vlast pod pritiskm Zapadnog imperijalizma želi da prizna nezavisnost Kosova. U toku su pregovori izmđu marionetskih vlasti iz tzv. države Kosovo i srpskih vlasti. Ti pregovori idu u smeru razgraničenja između Srbije i Kosova. Obe strane navode da će ti pregovori dovesti do istorijskog dogovora. No, takvi pregovori ne vode ka postizanju mira i stabilnosti na Balkanu, već, naprotiv, otvaraju novu pandorinu kutiju što je i cilj Zapadnog imperijalizma. U slućaju da dođe do razgraničenja između Srbije i Kosova, onda se otvara pitanje Bosne, Makedonije, Crne Gore i drugih multietničkih sredina na Balkanu. Cilj Zapadnog imperijalizma nije da stvori mirno i trajno rešenje, već da čitav region Balana drži u međunacionalnim tenzijama, otvarajući i stvarajući nova žrišta, kako bi oni mogli da pod kontrolom i okupacijom drže ovaj deo sveta.

Proimerijalistička vlast u Srbiji nastavlja politiku uništavanja naše privrede po diktatu lihvarskih institucija u službi inmperijalizma poput MMF-a i Svetske banke. U tom duhu, ona je nastavila da prodaje u bescenje velike privredne gigante koji su stvoreni u periodu socijalizma.

Takođe, vlast, koja je u potpunosti u službi krupnog kapitala, donela je Zakon o javnim izvršiteljima i dala je nadležnost privatnim kompanijama da ovaj Zakon sprovodu. Zahvaljujući takvoj situaciji, građanima, koji nisu u stanju da plate svoje račune, privatni izvršitelji vrše naplatu tako što prodaju njihove nekretnine. Njihove nekretnine se prodaju znatno ispod tržišne cene, a građani u velikoj većini slučajeva bivaju obavešteni da su im nekretnine prodate nakon tog čina. Usred opšte otimačine nekretnina, mnogi građani u Srbiji su se našli na ulicama, dok su, sa druge strane, privatni izvršitelji u svoje ruke uzeli veliki broj nekretnina, i za kratko vreme se obogatili. Takođe, Komesarijat za izbeglice je krenuo u kampanju izbacivanja izbeglica koje su izbegle tokom ratova devedesetih godina na prostoru Jugoslavije iz izbegličkih stanova (kao argument su navedeni proceduralni razlozi koji nisu ispoštovani). Ljudi, koji su doživeli već jednom otimačinu i nepravdu, koji su proterani sa svojih viševekovnih ognjišta i koji žive u kranje nehumanim uslovima, danas doživaljavaju ponovo nepravdu, ovog puta od države Srbije koja ih izbacuje na ulicu.

U skladu sa politikom u interesu krupnog kapitala, vlast u Srbiji je dala odrešene ruke kapitalistima. Uslovi rada su katastrofalni, a radnici su prijavljeni ili na minimalac, ili uopšte nisu prijavljeni. Mnogi radnici rade  bez odgovarajuće zaštite na radu. Kao rezultat takve poltike, mnogi građevisnki radnici su u poslednje vreme poginuli.

Današnju vlast u Srbiji karakteriše bahatost i autoritarnost. Buržoaska opozicija u Srbiji je potpuno razjedinjena i razbijena. Ona gotovo da ne postoji. Ona je zasluženo poslata na đubrište istorije. No, sadašnja vlast koja radi sve po nalogu Brisela i Vašngtona  ima apsolutnu vlast. Zbog, kriminalnog izbornog sitema, ona je sebi obezbedila apsolutnu vlast sa 25% podrške građana, iako je preko 70% građana protiv sadašnje vlasti.

U skladu približavanja politike Srbije Evroatlanskim integracijama sve su učestalije vojne vežbe sa NATO paktom. Politika približavanja Evropskoj Uniji je uništila našu ekonomiju i deindustrijalizovala je zemlju. Primena ovakve politike svakodnevno uništava i privatizuje naše zdravstvo. U srednjim školama je uveden dulani sistem obrazovanja, u kom se deca eksploatišu u velikim kompanijama. Uništavanje visokog obrazovanja se vrši preko primene Bolonjske deklaracije koja znanje pretvara u robu. Posledica takve politike je da je 52% mladih ljudi u Srbiji nezaposleno. Zbog ogromnog siromaštva, Srbiju napušta godišnje 35.000 ljudi, što je ogroman broj za zemlju koja ima sedam miliona stanovnika. Svake godine u Srbiji umire po jedan grad, tako da pored ekonomske, našoj zemlji preti i demografska katastrofa.

Iduće godine mi obeležavamo dva važna datuma. Prvi je komemorativnog karaktera, koji se odnosi na 20 godina NATO agresije na našu zemlju. Drugi se odnosi na formiranje SKOJ-a, koji je osnovan 1919. godine, a rasformiran je na talasu revizinoizma u našoj zemlji 1948. godine.

Situacija u našoj zemlji je teška. Takva situacija se odnosi i na rad naše organizacije. No, mi stalno ponavljamo da ne želimo da kukakmo, već da se borimo! Moramo raditi na ideološkom jačanju naših organizacija. Mi se moramo žestoko suporstavljati svakom vidu revizionizma. Jedino marljivom, strpljivom i upornom borbom možemo izaći kao pobednici. Živeo proleterski internacionalizam!

Živeo marksizam – lenjinizam!

 

UČESNICI 14 SKUPA KOMUNISTIČIH OMLADINA EVROPE:

Komunistička omladina Austrije (KJO)

Savez komunističe omladine Britanije (YCL)

Socijalistička omladina (Hrvatska)

Organizacija ujedinjene demokratske Omladine (EDON) – Kipar

Savez komunističke omladine (KSM) – Češka

Komunistička omladina Danske

Omladina komunista radničke partije Finske

Pokret mladih komunista Francuske (MJCF)

Socijalistička Nemačka radnička omladina (SDAJ)

Komunistička omladina Grčke (KNE)

Konoli omladinski pokret (CYM) – Irska

Front komunističke omladine (FGC) – Italija

Omladina socijalističke radničke partije – Litvanija

Pokret mladih komunista (CJB) – Holandija

Omladina komunističke partije Poljske

Komunistička omladina Portugala – JCP

Unija socijalističke omladine (UTS) – Rumunija

Lenjinski kkomunistički omladinski savez Ruske Federacije (LKSM RF)

Revolucionarni komunistički omladinski Savez (Boljševika), (RKSM(b)) – Rusija

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ)

Kolektiv omladine komunista – (CJC) – Španija

Savez komunističke omlaidne Španije (UJCE)

Komunistička omladina Švedske (SKU)

Komunistička omladina Turske (TKG)

 

Sekretarijat SKOJ-a,

01.10.2018.

 

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

POLITIČKA ŠKOLA: ULOGA AVANGARDNE PARTIJE U KLASNOJ BORBI STANIMO NA PUT POKUŠAJIMA FALSIFIKOVANJA ISTORIJE DRUGOG SVETSKOG RATA ODRŽANA PROMOCIJA GLASNIKA U SUBOTICI I NOVOM SADU PODRŠKA RADNICIMA RTV-a PODRŠKA ZA LUKAŠENKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA

IZAŠAO 39. BR. GLASNIKA