SKOJ POTPISNIK ZAJEDNIČKE IZJAVE KOMUNISTIČKIH OMLADINA EVROPE

Izjava 21 komunističke omladinske organizacije

koje su učestovale na 14. sastanku evropskih komunističkih omladinskih organizacija u Atini, 23 – 24 septembra 2018. godine

 

Ustani omladino Evrope –

Prodružite nam se u borbi za naše savremene potrebe u obrazovanju, radu i životu!

Mladi drugovi i drugarice,

Mi, 21 komunistička omladinska organzacija učesnika 14. skupa evropskih komunističkih omladinskih organizacija (dalje MECYO) u Atini, od 23. do 24. septembra 2018. godine, upućujemo Vam poziv na borbu za savremene potrebe u obrazovanju, radu i životu.

Tokom skupa mi, komunističke omladinske organizacije, istakli smo brojne probleme sa kojima se omladina suočava i mi smo informisali jedni druge o vema važnim dešavanjima u svakoj od naših zemalja. Mi smo diskutovali o borbama mladih, bitnim zaključcima koje smo izveli i razmenili smo mišljenja o njima. Mi znamo da komunističke omladinske organizacije Evrope su u poslednjim godinama uložile brojne napore da odbrane prava mladih i vodile su važnu borbu protiv kapitalističkog sistema u današnjim uslovima. U isto vreme, mi doprinosimo obnavljanju i jačanju komunističkih i radničih partija u našim zemljama, dok mi sakupljamo bogato iskustvo koje nam može pomoći da naše buduće borbe budu još efikasnije.

Četrnaesti MECYO koji je bio sazvan od strane Komunističke omladine Grčke (KNE) u okviru pedesetogodišnjice proslave njenog osnivanja zajedno sa stogodišnjicom osnivanja Komunsitičke partije Grčke (KKE). Mi smo zahvalni KNE-u na gostoprimstvu skupa koji je od 2001 godine,  bio održan u Madridu, Lisabonu, Atini, Istanbulu, Pragu, Barseolni, Briselu, Frankfurtu i Rimu. Na ovogodišnjem skupu bio je prisutan najveći broj komunističkih omladinskih organizacija, sa mnogo više organizacija nego ikada pre.

Kapitalizam, NATO – EU i buržoaske vlade uništavaju naše živote i našu budućnost!

U današnje vreme, omladina iz radničke klase i narodni slojevi, susreću se sa brutalnim posledicama antinarodnih politika nametnutih širom Evrope. Ovo je rezultatiralo trenutnim i budućim pogoršavanjima uslova života i prava. Mi ćemo živeti pod gorim uslovima nego sa kojima su se susreli naši roditelji. Svuda oko nas mi možemo videti ogromnu proizvodnju roba i dobara, tehnološkog napretka i razvoja u nauci i istraživanju. U isto vreme mi primećujemo da sve ovo nije  određeno za podsticanje naših potreba, već suprotno, ono je određeno za uvećavanje bogatstva monopola. Jaz između nekolicine bogatih i ogromne većine siromašnih je u rapidnom porastu.

–           Mi doživljavamo kapitalističku eksploataciju, zaposlenost sa nepunim radnim vremenom, tzv. “fleksibilnost”, male plate, povećana nezaposlenost, neplaćeni rad – obično u formi stažiranja, dok mladi emigriraju iz naših zemalja tražeći bolju budućnost.

–           Mi smo ideološki formirani i mi radimo, studiramo i živimo, unutar okvira reakcionarnog uništavanja u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj sigurnosti. U isto vreme, pristup obrazovanju i društvenoj sigurnosti postala je privilegija nekolicine.

–           Povećane su prepreke sa kojima se suočavamo u zadovoljavanju naših osnovnih potreba, bazičnim potrebama kao što su dostupnost sportu, kulturi i rekrecaiji, pristup stanovanju, pristup nezaobilaznom i kvalitetnom okruženju i pravo na odmor.

–           Postoji intezivirana propaganda kapitalističkog sistema, promovisana kroz obrazovni sistem, kulturne aktivnosti, masovne medije, internet i drušvene mreže. Mi takođe trpimo kampanje finansirane od strane interesa kapitalisičkih finansijera, koji žele da nas indoktriniraju sa trulim principima i idejama kapitalističkog sistema; prema njima, trebalo bi da verujemo u eksploataciju prirode; takođe, trebalo bi da prestanemo da se borimo za naša prava, naše interese i snove. Stoga, trebalo bi da mi izbrišemo sebe iz borbe protiv vladavine monopola, odnosno da mi učimo jedino “istoriju” koju buržoaska klasa i njena država žele da nas nauče, dok u isto vreme oni sakrivajuju i iskrivljuju istoriju napisanu sa krvlju radnika, naroda i omladine.

 

Navedene gore činjenice su samo neke od posledica antinarodnih politika primenjene šriom Evrope, koje se odvijaju u našim životima, kako u kontekstu ekonomske kapitalističke krize tako i danas u uslovima nestabilnog, sporog i anemičnog oporavka i rasta. Ove posledice uzajmo privlače antinarodne politike koje imaju obeležje kapitalizma, imperijalističkih saveza, kao što su NATO i EU, buržoaske političke partije i njihove omladinske organizacije. Ovakve politike imaju podršku u kako tipičnim liberalnim i socijal – demokratskim partijama koje igraju vodeću ulogu u buržoaskim vladama, kao i tzv. Evroskeptičnim snagama (neke koje su otvoreno desničarske), koje takođe dobijaju podršku od navodno “levih” snaga koje sebe nazivaju partijama evropske levice,  i one pokušavaju uveriti mlade i ljude koristeći lažne ideje “humanizacije kapitalizma”. Uopšteno, unutrašnji ekonomski razvoji i potrebe svakog sektora kapitala, ali takođe i takmičenje između buržoaskih klasa, ima veoma važan uticaj u političkom sistemu, jer vladajuća klasa pokušava da organizuje državu u skladu sa novim uslovima.

 

U današnje vreme, postoje brojni događaji koji dokazuju da se mi suočavamo sa velikim pretnjama  nego ikada ranije.

 

Vodi se žestoka konkurencija, koristići i ekonomska i vojna sredstva, boreći se za kontrolu nad bogatstvom proizvodnih resursa i tranzitnih puteva energije i roba. Većina starih moćnih kapitalističkih država, uključujući i SAD, koja je ostala vodeća sila, nastavlja da gubi bitku u globalnoj kapitalističkoj utakmici, uglavnom sa Kinom. Konkurentnski planovi i pokušaji od strane kapitalističkih država i monopola pokušavaju da unaprede sopstvenu “geostratešku poziciju” za svoju sopstvenu buržoasku klasu. Upravo je ovo takmičenje koje je  prouzrokovalo inteziviranje imperijalističke intervencije, i lokalnih i regeionalnh izbijanja i sukoba u ratu, kao što je to slučaj na Bliskom istoku. Ovo stvara nove opasnosti za opšti imperijalistički rat, dok dokazuju da rat je nastavak  politike drugim, vojnim sredstavima.

– NATO, je savez koji postoji skoro sedam decenija, osnovan da okupi armije evroatlanskog imperijalizma, u okviru vodeće uloge SAD. NATO, koji je već uvukao na desetine naroda u krvave sukobe sa milionima žrtava (preminulih, ranjenih i emgriranih) orkestrira nove imperijalističke intervencje i ratove, kao što je opisano u rezoluciji nedavnog NATO samita. Napori NATO pakta su značajno povećani zarad širenja NATO-a na Zapadni Balkan i inteziviranu su na druge regije planete. NATO je takođe promovisao planove, zajedno sa EU, iazazivajući čak promenu granica u Evropi i Istočnom Mediteranu. NATO i EU razvijaju vojne misije svuda po svetu i uključuju se u ratove i intervencije koje su oni sami prouzrokovali, što je rezultvoalo krvoprolićem mnogih naroda.

EU, kao napredni oblik kapitalisičke među državane integracije, je vodeća u sprovođenju antinarodnih mera, jačanja evropske armije i zajedničke bezbednosne i odbranmbene politike. Primenjivanje mera nadzora i ograničavanja slobode ljudi, kao i koristeći “vandredno stanje” za koje su glasale buržoaske partije u parlamentima, ciljajući na narodne pokrete u zemljama EU. Imperialistička EU podiže zidove i snažne ograde da bi zabranila izbeglicama da uđu u nju. EU podržava kriminalne nacističke organizacije koje služe interesima buržoaske klase i u isto vreme progoni i kriminalizuje komunističke partije i simbole, kao i mlade komuniste i njihove borce. Kao savez kapitalista, EU se bori protiv radničkih prava i “harmonizuje” stope zarada i zdravstvene i sigurnosne uslove na najmanji zajednički imenitelj. Dalje, Evropska buržoazija koristi EU da poseže za eksploatacijom, nacionalizmom i rasizmom, da bi okrenula Evropske narode jednie protiv drugih, deleći nas i zamračujuči našeg zajedničkog neprijatelja. Mi pozdravljamo veliki udeo omladine u Britaniji i drugim zemljama, da podrže borbu za napuštanje EU i borbe protiv celokupne linije buržoaskih političkih snaga. Mi smo protiv imperijalističkih moćnika u Briselu i Vestminsteru koristeći granicu Irske kao pregovarački žeton i dajemo podršku ponovnom ujedinjenu Irske od strane naroda Irske i njegove sopstvene odluke.

 

Mi jačamo komunističke omladinske organizacije u Evropi i našu zajedničku borbu

Mlade drugovi i drugarice Evrope,

Mi Vas ohrabrujemo na mobilizaciju unutar škola, univerziteta, radnih mesta i komšiluka. Gde je omladinska borba za žiotna prava, komunističke omladinske organizacije će biti prisutne. Mi se obavezujemo da ponudimo naše mesto za potrebe borbe, da bi ispunili naše namere i ciljeve. Mi Vas takođe ohrabrujenmo da pristupite našim redovima u borbi za omladinska prava i socijalizam.

Tokom prethodnoh peroda, sve naše organizacije bile su u prvim redovima stotina štrajkova, mobilizacija i skupova promovisanja zahteva mladih i radnika, posebno u sektorima gde su mladi koncentrisani. Mi smo težili da organizujemo i politizujemo ove mobilizacije iz klasne perspektive. Mi smo vodili nekoliko borbi koje su zahtevale pravo na dostojanstveni rad i odgovarajuću žaštitu. Mi smo doprineli razvoju školsko – studentske borbe, boreći za škole kakve đaci i studenti zaslužuju danas a borili smo se protiv skraćivanje  finansiranja iz državnih budžeta za obrazovanje i protiv komercijalizacije obrazovanja od strane monopola. Mi smo bili u prvim redovima zahtevajući da studenti na univerzitetima i u teničkim obrazovnim institucijama, mogu da se obrazuju, i završe njihove studje bez ograničenja. Mi smo se borili i nastavljamo borbu za svima dostupno i javno finasirano obrazovanje, za ukidanje školarina – u svakoj zemlji gde one postoje – i da smeštaj i ishrana budu dostupni studentima. Mi smo preuzeli inicijative za mir protiv imperijalističkih ratova, mi smo apelovali da mladi naših zemalja su za borbu protiv NATO i EU, borbu za postojanje bez ovih asocijacija, kako bi se srušile asocijacije i savezi koje oni štite. Mi se borimo da se zatvore vojne baze SAD, NATO i EU koje postoje u mnogim zemljama, uključujući naše zemlje, a protiv smo nuklernog naouržanja i drugog oružja za masovno uništenje.

Borbene akcije naših organizacija u svakoj od naših zemalja su doticale kamen temeljac daljeg razvoja težnji u zajedničkoj akciji komunističkih omladinskih organizacija na Evropskom nivou. Naše organizacije su promovisale akcije koje su posvetile sedamdesotogodišnjici antifašističke pobede naroda 2015, izbegličkom i emigrantskom pitanju 2016, i proslavi stogodišnjice Velike Oktobarske socijalističke revolucije u 2017. godini, kao i Internacionalnom danu solidarnosti sa Palestinskim narodom u 2018. godini. Ovo je promovisano preko internet stranica i naših novina. Neki od nas su organizovali Internacionalni ideološki seminar, prihvaćen i poslat delegacijama, potpisan zajedničkom izjavom i deklaracijom solidarnosti. Preko bolje i dublje saradnje mi ćemo pojačati komunističke omladinske organizacije u zemljama Evrope, kao preduslov za novo napredovanje na svim kontinentima.

 

Slogan „Proleteri svih zemalja ujedinite se“ vodi akciju svake od naših organizacija i mi imamo velike bitke pred nama:

 

– Sa događajima komunističkih omladina iz cele Evrope, mi ćemo još odlučnije braniti neophodnost i bezvremenost socijalizma, principe socijalističke revolucije i naučne zakone socijalističke izgradnje.

– Sa ideološkim i političkim radom i nastavkom razgovora, mi ćemo još odlučnije braniti istoriju i vrednosti komunističkog pokreta, protiv antikomunizma i klevetanja socijalizma. Od napada i ometanja od strane buržoazije i oportunističkih sila, mi ćemo braniti njegov doprinos borbi naroda. U dvesta godina od rođenja Karla Marksa, mi nastavljamo pokušaj učenja i analize njegovih briljantnih radova među omladinom.

– Sa mobilizacijom u celoj Evropi, mi pojačavamo koordinisanu borbu komunističkih omladinskih organizacija i cele omladine protiv imperijalističkog takmičenja i ratova. Mi podržavamo zaoštravanje odnosa sa buržoaskom klasom i vlastima u svakoj državi i za intezivniju borbu protiv NATO i EU, protiv njihovih vojnih baza i protiv podsticanja nacionalizma i fašističkih ideja i organizacija. Komunističke omladinske organizacije stoje na prvoj liniji borbe Svetske Federacije Demokratske Omladine protiv imperijalizma i za mir ljudi.

– Mi ćemo nastaviti da izražavamo čvrstu solidarnost sa borbom ljudi. Mi ćemo još odlučnije podržavati sve ljude koji se bore i koji predstavljaju mete imperijalista, kao što su ljudi Kube, Venecuele, Sirije, Ukrajine, Kipra, Iraka, Libije, Zapadne Sahare, Jemena i, naravno, Palestine, naročito nakon američkog provokativnog pokreta da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela.

Da potpomognemo borbu protiv nezaposlenosti, nesigurnog rada, za stvarne povišice, za smanjenje radne nedelje i za uspostavljanje savremenih prava za mlade radnike, boriti se za javno i besplatno obrazovanje do fakultetskog nivoa, boriti se za garanciju boljeg života za omladinu, gde su prava kao smeštaj, zdravstvo, kultura i sport omogućeni.

Pre izbora za Evropski parlament u maju 2019. godine, važna politička borba za Organizacije među nama koje se bore sa ograničenjima EU. Mi apelujemo na mlade ljude iz radničke klase, siromašni društveni sloj, da podrže komunističke i radničke partije koje se bore protiv EU i njihove politike, u cilju jačanja borbe za njihova sadašnja prava.

Socijalizam je jedina nada za omladinu

Omladino Evrope, ustanite! Ništa nije gotovo!

Eksploatacija, nezaposlenost, siromaštvo, ugnjetavanje, ratovi i nasilna emigracija ne mogu i neće biti naša budućnost! Mi imamo čitave živote pred nama. Budućnost leži u našim rukama. Mi je možemo osvojiti našom borbom! Mi možemo izgraditi svet stvarne slobode, baziran na principima socijalne pravde i mira. Svet gde ćemo svi uživati u rezultatima našeg rada i gde ćemo imati savremena prava u obrazovanju, radu, kulturi i sportu. Ovaj svet nije istorijski prevaziđeni kapitalizam. On je socijalizam, novi svet.

Mi smo naučeni od strane istorije! Učeći od velikih revolucija i pobuna, velikih mobilizacija i sudara radničke klase protiv kapitalista, sa usponima i padovima, mi znamo da istorija čitavog društva, još od svoje podele na klase, jeste istorija klasnih borbi. Istorija nema kraja u ovom agresivnom, kriminalnom i nehumanom sistemu. Velike revolucije i pobune, velike mobilizacije i sudari radničke klase protiv kapitalista pokazuju put prema svetloj budućnosti sveta. Omladina može igrati značajnu ulogu u društvenim i političkim borbama, do stepena gde će podržati borbu radničke klase i prepoznati njenu ulogu kao prethodnice i uzdižuće društvene sile, kao klasa koja se bori za osvajanje političke vlasti.

Zato što budućnost pripada socijalizmu

Pobedićemo!

 

EVROPSKE KOMUNISTIČKE OMLADINE KOJE SU POTPISALE IZJAVU:

 

Komunistička omladina Austrije (KJO)

Savez komunističke omladine Britanije (YCL)

Socijalistička omladina (Hrvatska)

Savez komunističke omladine (KSM) – Češka

Komunistička omladina Danske

Omladina komunista radničke partije Finske

Socijalistička Nemačka radnička omladina (SDAJ)

Komunistička omladina Grčke (KNE)

Konoli omladinski pokret (CYM) – Irska

Front komunističke omladine (FGC) – Italija

Omladina socijalističke radničke partije – Litvanija

Pokret mladih komunista (CJB) – Holandija

Omladina komunističke partije Poljske

Unija socijalističke omladine (UTS) – Rumunija

Lenjinski komunistički omladinski savez Ruske Federacije (LKSM RF)

Revolucionarni komunistički omladinski Savez (Boljševika), (RKSM(b)) – Rusija

Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ)

Kolektiv omladine komunista – (CJC) – Španija

Savez komunističke omlaidne Španije (UJCE)

Komunistička omladina Švedske (SKU)

Komunistička omladina Turske (TKG)

Pratite nas na:

NAJNOVIJE:

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA AMBASADE DNR KOREJE IZ ŠTAMPE IZAŠAO 44. GLASNIK SKOJ-A ODRŽANA PROJEKCIJA FILMA BITKA ZA ALŽIR SOLIDARNOST SA GRČKIM KOMUNISTIMA – FAŠISTIČKE BANDE DALJE RUKE OD ČLANOVA KNE NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN OSLOBOĐENJA OPOVA

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A

IZ ŠTAMPE IZAŠAO 42. GLASNIK SKOJ-A